Skip to content

Vydána zpráva o porušování lidských práv v jižní Koreji 2017

Pchjongjang, 21. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – Institut pro národní znovusjednocení Korejské lidově demokratické republiky ve středu vydal zprávu o porušování lidských práv v jižní Koreji v roce 2017, aby odhalil hrozivé zločiny proti lidskosti a lidským právům, ke kterým došlo v letošním roce v jižní Koreji.
Zpráva se zabývá smutným osudem lidu jižní Koreje, který se stal obětí americké koloniální vlády. Vojenská cvičení se uskutečňují téměř každodenně na vojenských základnách USA včetně střelnice Jongpchjong, a proto se jihokorejský lid chvěje hrůzou před hlukem a různými nehodami a jeho obytná místa jsou ničena.
Jižní Korea trpí velkou ekonomickou újmu kvůli americké loupeživé politice.
Zločiny proti lidskosti, jako jsou vraždy, znásilnění, násilí a loupeže, kterých se dopouštějí američtí vojáci v jižní Koreji, stále narůstají.
Zpráva poukazuje na porušená demokratická práva a život jižních Korejců v těžké bídě.
Jihokorejští občané všech vrstev požadovali obnovení demokratických svobod a práv, důrazně vyzývajíce k propuštění vězňů svědomí, kteří se stali oběťmi fašistické hrůzovlády zrádné skupiny Pak Kun Hje, a ke zrušení zákazu Svazu učitelů jižní Koreje (Čongjočo) po změně režimu.

Jihokorejské úřady nicméně odporovaly požadavku Jihokorejců na legalizaci Čongjočo, opakujíce sofismus konzervativních sil, že „existuje znepokojení nad negativním vlivem na lid“, a odmítnuly otázku vězňů svědomí, že „nemohou vyhlásit amnestii k získání slávy“ a „konzervativci by mohli volat po propuštění Pak“.
Dlouhodobě jsou stále za mřížemi bývalý zákonodárce z Jednotné pokrokové strany, předseda jihokorejské Konfederace odborových svazů a mnoho dalších vězňů svědomí, ačkoli byli během režimu Pak zadrženi bez důvodu.
Ve zprávě se konstatuje, že se v jižní Koreji pozvedl prudký vítr konfrontace se spoluobčany, spojený s porušováním lidských práv.
Když loutkové úřady mluvily, jako by chtěly udělat novou změnu ve prospěch zlepšení vnitrokorejských vztahů, Rodinné hnutí za uskutečnění demokracie v jižní Koreji a další pokrokové orgány požadovaly, aby současný režim okamžitě vrátil Kim Rjon Hui a další zaměstnankyně KLDR, které trpí politikou konfrontace loutkových konzervativců, říkajíce, že jde o nejdůležitější úkol, kterému režim čelí kvůli usmíření a jednotě národa, a aby obnovil potlačená lidská práva a demokracii.
Ale loutkové ministerstvo sjednocení ublížilo srdci Kim Rjon Hui, která požadovala repatriaci. Mezitím otevřeně zaslalo prohlášení občanům a veřejným organizacím o únosu zaměstnankyň severu jako „přeběhlých ze severu o své vlastní vůli“. Neuspokojeno tím, dopustilo se třikrát prokletého nemorálního zločinu tím, že připravilo nové spiknutí „manželství“, aby je zadrželo v jižní Koreji.
Jihokorejské orgány bezohledně zneužívají touhu a přání obyvatel jižní Koreje po národním usmíření, jednotě a míru a po znovusjednocení.
Loutková konzervativní skupina, zahalená v předtuchu závěrečného zničení velkými svíčkovými akcemi, které ozářily jižní Koreu, potlačila Jihokorejce ze všech oblastí života, kteří požadovali spravedlnost a zlepšení severojižních vztahů a označila je jako „pro-severní levou frakci“ a „síly následující sever“ při obvinění z porušení „bezpečnostního zákona“, aby překonala krizi.

Rozčilující je, že takové fašistické potlačování se stále děje v jižní Koreji i po změně režimu.
Zpráva referuje o skutečnosti, že jihokorejská loutková armáda, koloniální žoldnéřská armáda USA, je výstavou porušování lidských práv s nejzávažnějšími problémy.
Vážné lidské ztráty se vyskytují jedna za druhou při válečných cvičeních proti severu a narůstá počet důstojníků a vojáků propuštěných z loutkové armády, kteří projevují duševní choroby ve strachu z války a nehodou způsobené smrti.
Americká braková kultura je hluboce infiltrována do jihokorejské loutkové armády a převládá yankeeská kultura, která považuje brutalitu a zvěrstva za hlavní charakter vojáků. Tímto způsobem násilí slouží jako základní prostředek a společný způsob života k udržení armády.
Situace sloužících žen v loutkové armádě je mnohem horší.
Otázka lidských práv v jižní Koreji nemůže být nikdy vyřešena, dokud existuje americká koloniální nadvláda a okupace a proamerické patolízalství a politika konfrontace s krajany a dokud pokračuje protilidová vláda v jižní Koreji.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp