Skip to content

Proběhl 9. sjezd Kim Ir Senova SSM

2016-08-29-03-18
Pchjongjang, 29. srpna čučche 105 (2016) (KCNA) – 9. sjezd Kim Ir Senova (Kim Il Sungova) socialistického svazu mládeže se konal s pompou v Pchjongjangu v sobotu a neděli.
Na sjezdu byl přítomen
Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády.
MM00246383
Také zde byli přítomni Hwang Pjong So, Čche Rjong He, Kim Ki Nam a další a delegáti zvolení na konferencích svazu mládeže v Pchjongjangu a místních oblastech.
Přítomni jako pozorovatelé byli funkcionáři strany, orgánů administrativy a ozbrojených sil, z oblasti vzdělávání mladých lidí, delegace Korejského svazu mládeže v Japonsku a delegace Svazu mladých korejských státních příslušníků v Číně.
MM00246384

Delegáti a delegátky sjezdu darovali květinové koše Kim Čong Unovi a předložil mu pozdravy. Kim Čong Un byl obdarován hedvábnými prapory vedoucích delegací. Účastníci byli informováni, že květinové koše a blahopřejné zprávy a dopisy byly předloženy Kim Čong Unovi osobnostmi politických a společenských kruhů, zástupci skupin pro studium myšlenky čučche a organizacemi solidarity a přátelství a mládežnickými organizacemi z různých zemí světa u příležitosti devátého sjezdu svazu mládeže. Také byli informováni, že květinové koše a blahopřejné zprávy a dopisy byly předloženy ÚV svazu mládeže a jeho 9. sjezdu osobnostmi politických, sociálních a ekonomických kruhů a mládežnickými organizacemi z různých zemí světa.

Sjezd schválil následující body programu jednání:

„Kontrola práce Ústředního výboru Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže“;

„Kontrola činnosti Ústřední revizní komise Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže“;

„Volby orgánu ústředního vedení svazu mládeže“;

„Přejmenování svazu mládeže“;

„Revize stanov svazu mládeže“.

MM00246385

Čon Jong Nam (Jon Yong Nam), první tajemník ÚV svazu mládeže, podal zprávu k prvnímu bodu programu.

Myšlenka a politika KSP upřednostňování mládí jsou spojeny se vřelou láskyplnou péčí, důvěrou a ušlechtilým  výhledem do budoucnosti prezidenta Kim Ir Sena, vůdce Kim Čong Ila a maršála Kim Čong Una, poznamenal referent a pokračoval:

Velký soudruh Kim Ir Sen po zahájení své revoluční činnosti s prací s mládeží a zkoumání cesty korejské revoluce s mládežnickým hnutím založil jedinečný nápad upřednostňování mládeže na základě myšlenky čučche a jasně vyznačil cestu, která bude následována hnutím mládeže v každé době a v každé fázi rozvíjející se revoluce.
Bylo to díky němu, že postavení a úloha mládeže byly umístěny na nejvyšší úroveň jako předvoj a hlavní jednotka odpovědná za nejtěžší a pracovně náročné oblasti revolučního boje a sociální hnutí a páteřní jednotka, která nese na ramenou vlastní osud do budoucna poprvé v historii, a tím rozvinul nové dějiny čučche orientovaného hnutí mládeže, v němž mladí lidé dynamicky kráčejí vpřed s revolučním hnutím jako předvoj.
MM00246386

Velký soudruh Kim Čong Il, který považoval za věčnou strategickou linii KSP upřednostňovat mládež a vytyčil heslo „Milujme mládí!“, rozvinul svaz mládeže v mládežnickou organizaci vůdce a trénoval mládež být spolehlivými bojovníky předvoje, vysoko třímajícími věc KSP v čele.

Předal pochodeň revoluce mládeži a vedl svaz mládeže a mládež s hlubokou důvěrou a láskyplnou péčí, aby mohla úctyhodně plnit své poslání a povinnost jako věčný společník strany, záložní bojová jednotka a oddělená síla nejvyššího velitele.

MM00246387

Vážený soudruh Kim Čong Un, který je pokračovatelem ušlechtilého záměru vůdců preferujících a milujících mládež, vyvinul velké úsilí k přípravě svazu mládeže a mládeže jako spolehlivé rezervy, postupující skupiny a křídla strany.

Nejvýznamnějším úspěchem svazu mládeže v jeho práci během sledovaného období je, že se rozvinul ve svaz mládeže velkých soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, a to jak dle jména, tak ve skutečnosti.

Dalším úspěchem je, že svaz mládeže plně připravil mladé lidi jako mladý předvoj KSP, ujistiv, že vytvořili legendární příběhy hrdinné mládeže při obraně země a na každém pracovišti pro budování socialistické mocnosti a prokázal moc mládeže a připravenil školáky jako spolehlivé pilíře mocné Koreje, kteří mají znalosti, ctnostni a zdraví.

MM00246388

Řečník vyzval organizace svazu mládeže a mládež ke splnění své role rezervy, postupující skupiny a křídla strany v náporu za dosažení socialistického procesu čučche ve vydatné odezvě na důležité úkoly, stanovené na 7. sjezdu KSP.

Řekl, že se jedná o důležitou povinnost, které čelí svaz mládeže a mladí Korejci, dosažení historické věci národního znovusjednocení co nejdříve.

Svaz mládeže bude neustále zvyšovat postavení a vliv moci pektusanské mládeže, posílovat solidaritu a spolupráci se světovou pokrokovou mládeží a studenty, toužícími po nezávislosti proti imperialismu, a pozitivně přispívat k rozvoji světového hnutí mládeře a studentů a pevně třímat myšlenku uskutečnění světové nezávislosti a politiku a princip zahraniční politiky strany, dodal.

MM00246389

Na sjezdu byly předneseny projevy.

Řečníci obnovili své odhodlání dále zlepšit bojeschopnost organizací svazu lize a navždy ji rozvinout ve svaz mládeže Kim Ir Sena a Kim Čong Ila.

Rezoluce o prvním bodu programu byla přijata na sjezdu s jednomyslným souhlasem delegátů.

Vedoucí delegací Korejského svazu mládeže v Japonsku a Federace mladých korejských státních příslušníků v Číně přednesli gratulační projevy.

2016-08-29-03-03 2016-08-29-03-01 2016-08-29-03-02Zpráva o druhém bodu pořadu jednání byla přednesena Kim Ču Ilem, předsedou Ústřední revizní komise svazu mládeže.

Blahopřejná skupina Korejského svazu dětí vstoupila do místa konání sjezdu.

Přečetla blahopřejnou báseň „Předkládáme gatulace starším bratrům a sestrám mladého předvoje“, adresovanou 9. sjezdu svazu mládeže.

Třetí bod programu byl projednán na sjezdu.

Byl zvolen Ústřední výbor svazu mládeže.

Všichni kandidáti na členy a náhradníky ÚV svazu mládeže, kteří byli nominováni, byli zvoleni členy a náhradníky ÚV svazu mládeže s jednomyslným souhlasem delegátů.

2016-08-29-03-06 2016-08-29-03-04 2016-08-29-03-05Byla zvolena Ústřední revizní komise svazu mládeže.

Všichni kandidáti na členy komise, kteří byli nominováni, byli zvoleni členy komise s jednomyslným souhlasem delegátů.

Na sjezdu byl zveřejněn obsah rozhodnutí prvního plenárního zasedání 9. ÚV svazu mládeže.

Byl zvolen Výkonný výbor Ústředního výboru svazu mládeže.

Čon Jong Nam byl zvolen prvním tajemníkem ÚV svazu mládeže a Pak Čchol Min, Jang Hjon Čchol, Pe Čhung Il, Kim Kjong Čun, Ri Song Ho, Čang Jong Gil, Čong Jong Won, Ham Kwang Čchol a Ri Kum Čchol byli zvoleni tajemníky.

2016-08-29-03-09 2016-08-29-03-07 2016-08-29-03-08Byl vytvořen organizační výbor ÚV svazu mládeže.

Jmenováni byli ředitelé oddělení ÚV svazu mládeže a šéfredaktor novin Čchongnjon Čonwi.

Sjezd oznámil výsledky volby předsedy a místopředsedů Ústřední revizní komise svazu mládeže, která se konala na prvním plenárním zasedání 9. Ústřední revizní komise.

2016-08-29-03-12 2016-08-29-03-112016-08-29-03-13Byl projednán čtvrtý bod programu.

Usnesení o přejmenování svazu mládeže na „Kimirsensko-kimčongilský svaz mládeže“  bylo přijato s jednomyslným souhlasem delegátů.

Kim Čong Un předal vlajku svazu mládeže.

Čon Jong Nam slíbil dovršit věc revoluce čučche, věc revoluce songun, z generace na generaci pod vedením Kim Čong Una, což odráží věrnost členů mladého předvoje po celé zemi.

2016-08-29-03-16 2016-08-29-03-14 2016-08-29-03-15Byl projednán pátý bod programu.

Usnesení o revizi stanov svazu mládeže bylo přijato s jednomyslným souhlasem delegátů.

Kim Čong Un přednesl na sjezdu projev.

Sjezd se zapíše do dějin hnutí mládeže Kim Ir Sena-Kim Čong Ila jako sjezd cílevědomé jednoty a sjezd věrnosti, který mocně demonstroval před celým světem víru v jisté vítězství a vůli pěti milionů členů mladého předvoje, aby úctyhodně splnil svou povinnost jako rezervy, postupující skupiny a křídla KSP při plnění socialistického procesu čučche.

2016-08-29-03-20 2016-08-29-03-21 2016-08-29-03-19U příležitosti 9. sjezdu Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže se v neděli konala pochodňová slavnost členů předvoje mládeže „Nechť moc mládeže pochoduje vpřed, následujíc stranu!“ s pompou na Stadionu 1. máje.
Když se Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, objevil na tribuně cti, všichni účastníci ho nadšeně přivítali, prokazujíce mu nejvyšší slávu a nejvřelejší díky.
Zamával zpět nadšeně jásajícím masám, přidávaje vřelou gratulaci a bojový pozdrav mladému předvoji.

2016-08-29-03-24 2016-08-29-03-22 2016-08-29-03-23

Mezi diváky byli Hwang Pjong So, Čche Rjong He, Kim Ki Nam a další účastníci 9. sjezdu a mládež a studenti a pracující lid Pchjongjangu, náčelník Pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty a zámořští Korejci.
Na pozvání byli přítomni d
iplomatičtí vyslanci a zástupci mezinárodních orgánů, příslušníci zdejších vojenských přidělených sborů i zahraniční hosté.
Uprostřed hraní písně „Štafeta revoluce“ tři mladí lidé a studenti zapálili držák plamene, což odráží závazek, učiněný pěti miliony členů předvoje mládeže.

2016-08-29-03-27 2016-08-29-03-25 2016-08-29-03-26Když otevřené vozy vezoucí vlajky s portréty prezidenta Kim Ir Sena a vůdce Kim Čong Ila vyjely  do místa konání slavnosti, doprovázeny členy mladého předvoje, účastníci propukli do jásotu „hurá!“ a byla zobrazena jména neskonale velkých mužů hory Pektu a písmena „Svaz mládeže věčného slunce“.
Formace a rytmy nosičů pochodní byly představeny k zobrazení revolučního nadšení mládeže pro stálé pracovní zázraky a nepřetržitý postup vytvořením rychlosti Mallimy v 200denní kampani věrnosti k průlomu při provádění pětileté strategie národního ekonomického rozvoje.

2016-08-29-03-30 2016-08-29-03-28 2016-08-29-03-29Když slavnost skončila, účastníci znovu propukli do jásotu „hurá!“

Kim Čong Un zamával mladému předvoji.

Vyjádřil díky všem umělcům, tvůrcům, instruktorům a funkcionářům, řka s vysokým zhodnocením, že pochodňová slavnost mladého předvoje je nejlepší v organizační schopnosti, disciplíně a umění.

2016-08-29-03-33 2016-08-29-03-31 2016-08-29-03-32Byla hrána nově vytvořená píseň „Hymna mládeže“ a mládež a studenti představili tanec.

Byly vypáleny ohňostroje, nádherně ozdobivší noční oblohu nad stadionem.

(zkráceno)

2016-08-29-09-01 2016-08-29-03-34 2016-08-29-03-35 2016-08-29-03-36 2016-08-29-03-37 2016-08-29-03-38 2016-08-29-03-39 2016-08-29-03-40 2016-08-29-03-42 2016-08-29-03-43 2016-08-29-03-44 2016-08-29-03-45 2016-08-29-03-46 2016-08-29-03-47