Skip to content

Pokračuje jednání 6. pléna 8. ÚV KSP


 

Pchjongjang 29. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Třetí den 6. plenárního zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se uskutečnil 28. prosince za pevného a slavnostního odhodlání všech účastníků otevřít novou kapitolu rozvoje státu.

Soudruh generální tajemník Korejské strany práce pokračoval na zasedání v přednesu zprávy.

Zanícený projev soudruha Kim Čong Una, který podnítil neutuchající pokrok věci socialismu našeho stylu, velmi nadchnul účastníky pléna a zdvojnásobil důvěru v postup naší revoluce a víru ve vítězství.

Plénum vyslechlo návrhy premiéra soudruha Kim Tok Huna k naléhavým otázkám v obecných veřejných záležitostech včetně hospodářské výstavby a ekonomických aktivit a proběhla diskuse a písemné příspěvky vedoucích kádrů různých průmyslových odvětví.

Byly zorganizovány odvětvové sekce, aby prostudovaly a konzultovaly návrh usnesení k realizaci cílů programu nastíněných v historické zprávě soudruha generálního tajemníka.

Na zasedání byly jako druhý bod programu projednány organizační otázky.

Z pověření plenárního zasedání byla zorganizována skupina pro přezkoumání státního rozpočtu k projednání třetího bodu programu „K plnění státního rozpočtu v roce 2022 a k návrhu státního rozpočtu na rok 2023“. Skupina začala pracovat na návrhu dokumentu.
 

 

Pchjongjang 30. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Rozšířené zasedání 6. pléna 8. ÚV KSP, určené k přípravě velkolepých plánů rozvoje v novém roce 2023, pokračuje ve své práci.

Na jednání čtvrtého dne pléna 29. prosince se konala zasedání sektorových sekcí za účelem prostudování a konzultace důsledného plnění programových úkolů uvedených v historické zprávě soudruha Kim Čong Una. Pracovaly na přípravě usnesení pléna ÚV strany.

Jednáním předsedaly vedoucí kádry strany a vlády.

Plénum bude pokračovat.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp