Skip to content

Porada politbyra ÚV KSP prověřila zavedení maximálního nouzového protiepidemického systému


 

Pchjongjang 14. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo na 14. května poradu do sekretariátu ÚV strany, aby prověřilo zavedení maximálního nouzového protiepidemického systému a doplnilo politická a praktická opatření.

Poradě předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Jednání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany. Jako pozorovatelé byli přítomni funkcionáři státní mimořádné protiepidemické oblasti a vedoucí funkcionář Ministerstva zdravotnictví.

Nejprve si politbyro vyslechlo zprávu Státního mimořádného protiepidemického velitelství o situaci šíření pandemie k 13. květnu.

K 13. květnu se v celorepublikovém měřítku zvýšil počet pacientů s vysokou horečkou na více než 174 440, uzdravilo se více než 81 430 pacientů a zemřelo 21 lidí.

Celkový počet pacientů s vysokou teplotou v celorepublikovém měřítku od konce dubna do 13. května je více než 524 440 lidí, mezi nimi více než 243 630 lidí uzdravených a více než 280 810 se léčí. V tuto chvíli počet mrtvých dosahuje 27.

Zpráva zaznamenala údaje o šíření pandemie podle regionů a jednotek a rysy procesu nákazy a také informovala, že ve většině případů došlo kvůli nedostatku hlubokých znalostí vědecké metody léčby k chybám, včetně nadměrného užívání léčiv, které způsobily lidské oběti.

Politbyro projednalo politická a praktická opatření k urychlenému zvládnutí a kontrole celostátní pandemické situace a bezpečnému převzetí strategické iniciativy.

Jednání bylo zaměřeno na problematiku urgentních dodávek léků, akutně uvolněných v souladu s požadavky maximálního nouzového protiepidemického systému.

Byly znovu potvrzeny praktické postupy pro včasné a přesné předávání léků pacientům mobilizací všech prostředků a sil státu pro přepravu a dodávku požadovaných léků.

Soudruh generální tajemník uvedl, že zdravotní krize, které čelíme, je způsobena nekompetentností, nezodpovědností a neschopností plnit svou roli stranických organizací v protiepidemické práci, a že funkcionáři stranických organizací všech úrovní, kteří jako nikdo jiný jsou si dobře vědomi zdravotní a protiepidemické politiky naší strany, měli by jít mezi masy prožívající zkoušky, sdílet s nimi smutek i radost, stát se schopnými vůdci a přívětivými vysvětlovateli, a tím spolehlivě zaručit vyhlídky na vítězství v protiepidemické kampani.

Stranické organizace všech úrovní, uchovávající ve svých srdcích bezmeznou oddanost a neutuchající věrnost lidu, se musí odhodlaně zvednout do boje za ochranu lidu a vždy být hlídkovým oddílem, úderným oddílem a neprůstřelnou zdí v dnešní tvrdé protiepidemické válce.

Soudruh generální tajemník uvedl, že smysl pro morálku a lidskou náklonnost naší společnosti, vzájemná pomoc a vzájemná péče v těžkých časech jsou mocnějším klíčem a zárukou vítězství v protiepidemické kampani než jakýkoli z nejnovějších lékařských úspěchů. Zdůraznil, že všechny stranické organizace by měly organizovat důkladnou politickou a organizační práci, aby se v této těžké a tvrdé protiepidemické kampani jasně projevily naše nejlepší příklady komunistické morálky a skvělé činy, které nikdo na světě nemůže mít a napodobit.

Soudruh generální tajemník řekl, že s odhodláním vždy sdílet osud s lidem a z hloubi svého srdce upřímným přáním co nejrychlejšího míru a radosti všem rodinám země předává stranickému výboru sekretariátu strany rezervní léky připravené jeho rodinou a nabídl, že je pošle rodinám v nesnázích.

Vážený soudruh generální tajemník upozornil, že pro naši protiepidemickou oblast je také velmi důležité prostudovat protiepidemickou politiku, protiepidemické úspěchy a zkušenosti jiných vyspělých zemí, s tím, že že by měly být aktivně přijímány zejména pokročilé a bohaté protiepidemické úspěchy a zkušenosti strany a lidu Číny v boji proti zhoubné pandemii.

Na jednání byly projednány takové otázky jako přijetí praktických opatření k okamžitému posílení materiálně-technické základny zdravotnictví a přijetí právních opatření k zasazení silné rány jakýmkoli negativním jevům, které brání mimořádné protiepidemické práci.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp