Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu maršále!

Naše společnost česko-korejského přátelství Pektusan si Vás dovoluje pozdravit u příležitosti 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Jste pokračovatelem odkazu věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena, velkého myslitele, politika, skvělého, generála a velitele, který svou pílí, houževnatostí a schopnostmi dovedl revoluci k vítězství.

Prezident byl nejvýznačnějším vůdcem v dějinách KLDR a ve světových politických dějinách neexistoval tak vynikající vůdce, nedostižný vlastenec a veliký revolucionář.

Velký vůdce žil a žije i nadále v srdcích korejského lidu.

Nikdy nezapomeneme na úspěchy jeho díla, které učinily z Koreje mohutnou a důstojnou zemi a její lid sebejistým a vysoce hrdinným národem.

Věčná sláva velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 9. 4. 2022