Skip to content

Zahájení prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Důležitý obrat v posilování regionálních základen socialistické výstavby

 

Generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl úvodní projev

 

Pchjongjang 4. března čučche 110 (2021) (KCNA) – V době, kdy je veden velký boj o dosažení všestranného rozvoje socialismu našeho stylu po vítězné cestě stanovené vždy vítěznou Korejskou stranou práce, byl 3. března v zasedací místnosti sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce zahájen první seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany.

Seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany, první svého druhu v dějinách naší strany, se stal významnou příležitostí k mimořádnému posílení funkce a role městských a okresních stranických organizací a  tím k posílení bojeschopnosti celé strany, rozvoje a zlepšení místního hospodářství a životní úrovně lidu. Tyto organizace strany jsou přímo odpovědné za provádění myšlenky strany o upřednostňování měst a okresů a linie jejich posilování.

 

 

Semináře se zúčastnili vedoucí tajemníci městských a okresních výborů strany z celé země, vedoucí tajemníci provičních výborů strany a funkcionáři příslušných oddělení provinčních výborů strany. Rovněž byli přítomni tajemníci Ústředního výboru strany, vedoucí a první zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany a pracovníci odpovědní za místní stranickou práci.

Generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un vstoupil do sálu, aby předsedal práci prvního semináře pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany.

Vážený soudruh generální tajemník přednesl úvodní projev. Zmínil význam městských a okresních výborů strany, které jsou nejnižšími řídícími a výkonnými jednotkami pro provádění politiky naší strany, regionálními základnami pro řízení venkovského a místního hospodářství a mocnými pevnostmi podporujícími komplexní rozvoj země.

Vzhledem k tomu, že 8. sjezd strany zdůraznil důležité politické směřování pro nezávislý a všestranný rozvoj měst a okresů, nyní vše závisí na namáhavém úsilí a roli vedoucích tajemníků, uvedl. Zdůraznil, že za současné situace se Ústřední výbor strany rozhodl připravit nový bod obratu zlepšením pracovní kvalifikace vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany a zlepšením jejich pracovního stylu a za tímto účelem s velkou pečlivostí speciálně uspořádal aktuální seminář.

 

 

V rámci semináře se uskutečnilo setkání zaměřené na komplexní analýzu stavu stranické práce vedoucích tajemníků městských a okresních stranických výborů v posledních letech, shrnutí úspěchů a zkušeností, nedostatků a jejich důvodů a přijetí praktických opatření ke zlepšení.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won přednesl zprávu o nasměrování úsilí vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany do práce strany a důsledném provádění linie a politiky strany k posílení měst a okresů.

Zpráva ostře odsoudila nedostatky, které se projevily v podceňování důležitosti vnitřní práce strany a nezajištění řádného stranického vedení a politických pokynů pro administrativní a hospodářskou práci, jakož i nesprávné uplatňování politiky naší strany „masy nade vše“.

Tajemník pro organizační záležitosti poznamenal, že současná situace ukazuje, že pokud se nám nepodaří nasměrovat úsilí do vnitřní práce strany, pracovat s lidmi a udržet revoluční atmosféru v celé straně a budeme klást důraz pouze na administrativní a hospodářskou práci, nemůže být naše práce strany svěží, nemůže být zajištěno revoluční vedení ke skutečnému posílení strany a revolučních řad do jediného celku a urychlení tempa pokroku revoluce.

Zpráva zdůraznila, že městské a okresní výbory strany by se měly stát silnými lokomotivami v rozvoji svých lokalit v souladu s požadavky doby a rozvojem revoluce, čímž budou důsledně provádět linii a politiku strany k posílení měst a okresů.

Následovala diskuse.

První seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany pokračuje.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp