Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN přestřihl pásku dokončeného centra okresu Samdžijon

 

Pchjongjang, 3. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 2. prosince se konalo slavnostní dokončení výstavby centra okresu Samdžijon.

Slavnostního obřadu se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

 

Okresní centrum slavné země – Samdžijonu, kde se nachází rodiště soudruha Kim Čong Ila v Pektusanském tajném táboře, se změnilo v příkladné socialistické horské město, které je ztělesněním moderní civilizace. Tak bylo prokázáno neotřesitelné přesvědčení a vůle naší strany a lidu dodat věčný lesk nesmrtelným revolučním dějinám a zásluhám velkého vůdce soudruha Kim Čong IIa a byl připraven revoluční odrazový můstek pro úspěšné provedení plánu strany pro místní výstavbu.

Za pochodové hudby vešel vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un na místo konání obřadu.

Přítomni byli člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP soudruh Pak Pong Džu.

Zúčastnil se člen politbyra Ústředního výboru KSP, člen Komise pro státní záležitosti a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong.

 

 

Dále byli přítomni místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh O Su Jong, místopředseda vlády soudruh Tong Čong Ho, předseda Rjanggangského provinčního výboru KSP soudruh Ri Sang Won, ministr stavebnictví a stavebních materiálů soudruh Pak Hun, předseda Samdžijonského okresního výboru KSP soudruh Jang Mjong Čchol, předsedové provinčních výborů KSP, předsedové lidových výborů, pracovníci ministerstev a ústředních institucí, velící důstojníci a členové úderné brigády divize „16. února“, funkcionáři, pracující lid, studenti a žáci provincie Rjanggang včetně okresu Samdžijon.

Pozvání přijali také náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon, funkcionáři orgánů ozbrojených sil a vojenští budovatelé.

Soudruh Čche Rjong He přednesl projev k dokončení stavby. Zdůraznil, že revoluční duch jednomyslné jednoty a síla soběstačnosti umožnily přetvořit rodný okres velkého generála v nejlepší pozemský ráj lidu a s veškerou energií bojovat za urychlení velkého díla budování mocné socialistické země pod vedením soudruha Kim Čong Una.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un přestřihl pásku.

Za bouřlivého jásotu „Hurá!“ byly odpáleny slavnostní ohňostroje a vypuštěny balónky, které ozdobily oblohu nad oblastí centra okresu Samdžijon.

Poté prošel slavnostní pochod budovatelů divize „16. února“, tvůrců zázraků a zásluh ve výstavbě centra okresu Samdžijon.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp