Skip to content

Súdruh Kim Če Rjong sa oboznámil so situáciou v poľnohospodárstve

Pchjongjang, 14. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Súdruh Kim Če Rjong, člen politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, člen Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a predseda vlády, sa informoval v terénne o priebehu poľnohospodárskych prác v provinciách Južné a Severné Hwanghe a v okolí mesta Nampcho.

Pri návšteve jednotného roľníckeho družstva Unhje v okrese Unčchon zdôraznil potrebu pokračovať v práci zameranej na prevenciu poškodenia plodín suchom vrátane práce na vytváraní mnohých studní, artézskych studní a umelých nádrží v každom pracovnom tíme a na každom pracovisku, a zabezpečiť zdroje vody budovaním pomocných priehrad v horských dolinách.

Informoval sa o stave vodnej nádrže Tchesong, pričom zdôraznil potrebu vytvorenia systému zásobovania poľnohospodárskych družstiev v okolí mesta Nampcho vodou na vedeckom základe a prijal praktické opatrenia na zabránenie poškodeniu plodín soľou v pobrežných oblastiach, vrátane okresu Ončchon.

Súdruh Kim Če Rjong tiež skontroloval poľnohospodárske družstvo Wonpchjong okrese v Unryl a družstvo Sokdžong v okrese Hwangdžu.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp