Skip to content

Zemřel soudruh Jiří Jarka

Praha, 13. února čučche 107 (2018) – Hluboce se nás dotkla zpráva o odchodu našeho přítele, soudruha, spoluzakladatele Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jejího bývalého předsedy, později čestného předsedy,

soudruha Jiřího Jarky.

Soudruh Jiří Jarka, narozen 15. 4. 1929, zemřel náhle ve středu 7. 2. 2018.

Byl pilotem Československé lidové armády, dosáhl hodnosti majora. Ve 2. polovině 80. let působil jako vojenský zmocněnec ČSSR v Korejské lidově demokratické republice. Byl dlouholetým členem Komunistické strany Československa a nositelem několika vysokých státních vyznamenání KLDR.

V těchto hodinách velice cítíme s rodinou a prosíme rodinu o přijetí výrazu naší soustrasti od všech členů a přátel Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Nelze slovy ocenit jím vykonané dobro a jeho velice vřelý vztah ke KLDR a jejímu lidu. Jeho postojů a práce, kterou vykonal pro Společnost Pektusan a pro lepší zítřek nás všech, si velice vážíme.

Čest jeho památce!