Skip to content

Oslavy vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce

MM00245502

Pchjongjang, 27. července čučche 105 (2016) (KCNA) – Pestré akce k oslavě 27. července, dne válečného vítězství, byly pořádány pracujícími lidmi, mládeží a studenty v celé zemi.

Obrovské davy lidu navštívily náměstí Paláce slunce Kumsusan, posvátný chrám čučche, kde jsou pohřbeni prezident Kim Ir Sen (Kim Il Sung) a vůdce Kim Čong Il.

Návštěvníci vzdali hold v pokorné úctě, dívajíce se na portréty usměvavých velkých vůdců.

MM00245501 MM00245499 MM00245500

Vojska a lid ze všech sociálních vrstev navštívili muzeum vítězné Vlastenecké osvobozenecké války a revoluční místa spojená s vedením Kim Ir Sena k válečnému vítězství.

Vojáci, pracující a mládež a studenti vyjádřili svůj respekt k vítězům vysokého věku po návštěvě soch a hřbitovů mučedníků, pomníků padlých vojáků Korejské lidové armády a hřbitovů padlých bojovníků po celé zemi.

MM00245503 MM00245504 MM00245505

Různorodá představení byla uvedena v Pchjongjangu a místních oblastech.

Revoluční drama „Následujíce prapor vítězství“ bylo představeno v Národním divadle v Pchjongjangu.

Revoluční opera „Vítězství revoluce je nadohled“ byla představena operní společností Phibada v pchjongjangském Velkém divadle, koncert Národního symfonického orchestru v divadle Moranbong a představení Národního cirkusu v pchjongjangském Cirkusovém divadle.

Představení byla pořádána umělci provinčních uměleckých divadel.

MM00245506 MM00245507 MM00245508Pracující, členové Generální federace odborových svazů Koreje, Svazu zemědělských pracovníků Koreje a Demokratického svazu žen Koreje a ostatní pracující, mládež a studenti konali setkání s válečnými veterány.

Pracující lid a školní mládež a děti navštívili rodiny válečných veteránů a osoby válečných zásluh a poblahopřáli jim.

MM00245509 MM00245510 MM00245511 MM00245512 MM00245513 MM00245514 MM00245515 MM00245516 MM00245517 MM00245518 MM00245519 MM00245520 MM00245521

Taneční oslavy mladých lidí a studentů se konaly ve středu, v den 63. výročí vítězství ve velké Vlastenecké osvobozenecké válce.

Taneční oslavy začaly během hraní písně „Pochod 27. července“ na náměstí Památníku založení strany, před Vítězným obloukem, na pchjongjangském krytém stadionu a dalších místech Pchjongjangu.

 Untitled 1 Untitled 3Untitled 2

Mládež a studenti tancovali, uvědomujíce si zásluhy prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) představené dosažením vítězství ve válce.

Tančíce na melodii písně „Vlak na frontu“ a „Vítězství bude dosahováno generaci za generací“, odráželi svou hrdost z toho, že jsou mladým předvojem hrdinné KLDR, která vyhraje jedno vítězství za druhým v konfrontaci s imperialisty a USA.

Taneční zábavy se konaly ve všech provinčních místech, městech a krajích.

Untitled 7 Untitled 6 Untitled 5Untitled 4

Národní setkání se konalo v Lidovém paláci kultury v úterý ke 63. výročí vítězství korejského lidu ve velké Vlastenecké osvobozenecké válce.

Přítomni zde byli Kim Jong Nam, Hwang Pjong So, Pak Pong Ču a další vysocí funkcionáři strany, státu a armády, předsedové spřátelených stran, členové orgánů ústředního vedení strany v městě Pchjongjangu, funkcionáři strany a ozbrojených sil, vlády, organizací pracujícího lidu, ministerstev a dalších státních institucí, vojsk Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, váleční veteráni, funkcionáři institucí a průmyslových podniků, hrdinové, uvolnění vojáci, rodiny vojáků, zasloužilé osoby v pomoci armádě, mládež a studenti v Pchjongjangu, náčelník pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty a zámořští Korejci.

Přítomni byli na pozvání zahraniční diplomatičtí vyslanci, zástupci mezinárodních organizací a vojenští přidělenci zdejších zahraničních zastupitelských úřadů.MM00245441MM00245443 MM00245449

Armádní generál Pak Jong Sik, člen politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce (KSP) a ministr lidových ozbrojených sil, přednesl na setkání zprávu.

Armáda a lid KLDR dosáhli zářivého vítězství ve válce hrdinným bojem s důvěrou ve svou moc a s nezdolným duchem pod vedením prezidenta Kim Ir Sena a to byl vojenský zázrak 20. století, uvedl řečník a pokračoval:

Vlastenecká osvobozenecká válka, vedená armádou a lidem KLDR k odražení invaze imperialistických spojeneckých sil vedených USA, byla velkou revoluční válkou a nejdivočejší válkou ve světových dějinách válek.

MM00245445 Po obsazení jižní Koreje pod maskou „osvoboditele“ v mračnu Druhé světové války, imperialisté USA vystupňovali své tahy k zadušení KLDR za účelem obrácení celé Koreje v úplnou kolonii a předmostí pro kontinentální agresi. Nakonec podnítili válku proti KLDR dne 25. června 1950 dle svého scénáře.

Mobilizovali na válku více než dva miliony vojáků včetně svých obrovských pozemních, námořních a vzdušných sil vybavených moderními válečnými zbraněmi a technologiemi, armády svých 15 satelitů, jihokorejskou loutkovou armádu a japonské militaristy a používali všechny barbarské prostředky a metody.

MM00245446 Armáda a lid KLDR způsobili těžkou politicko-vojenskou a morální porážku útočníkům dosažením vítězství v těžké válce, která by mohla být nazývána konfrontací pušek a atomových bomb.

Dosažením vítězství ve válce armáda a lid KLDR se ctí uhájili svobodu a nezávislost země a výdobytky revoluce, přinesli sestupný obrat pro imperialismus USA, který se chlubil, že je „nejsilnější“ na světě, zabránili nové světové válce a ohlásili éru vzedmutí v antiimperialistickém, antiamerickém boji.

MM00245448

Připomínaje, že Kim Ir Sen vedl válku k vítězství, zapisuje nejoslnivější stránku ve světových dějinách revolučního boje a znovu šetře osud země a národa, reportér zdůraznil, že tyto činy zůstanou zářit navždy. Dále pokračoval:

Armáda a lid KLDR dali stabilní kontinuitu hrdým dějinám a tradici vítězství v čele zápasu proti USA po více než šest desetiletí, od příměří v Koreji.

MM00245447Jedná se o pevné rozhodnutí a vůli KSP dosáhnout konečného vítězství v boji proti USA a budování mocného socialistického státu oslavováním hrdé historie a tradic vítězství ve válce.

Pokud američtí imperialisté vyprovokují další válku, nevnímajíce své opakované těžké porážky, armáda a lid KLDR rozdrtí agresory do posledního tak, že nezůstane nikdo, kdo by podepsal kapitulační dokument, a neochvějně dosáhnou historické věci národního znovusjednocení, řečník uzavřel.

 

KCNA.kp

MM00245444