Skip to content

Plakáty – 2018

Zahajme všeobecnou revoluční ofenzívu historickým vítězstvím v budování jaderných sil země jako odrazového můstku!

Uspokojme potřeby národního hospodářství v železu a oceli!

Vše pro boj za splnění úkolů stanovených v novoročním projevu!

Vytvořme sportovní techniky a taktiky našeho vlastního stylu!

Modernizujeme továrny na stroje a vyrábějme zařízení našeho stylu na světové úrovni!

Rozsáhle zavádějme semena vysoce kvalitních kmenů, vysoce výkonné způsoby hospodaření a vysoce výkonné zemědělské stroje a vědecky a technicky provádějme zemědělství!

Urychleme zřízení chemického průmyslu C1!

Dejme přednost vědě a technici a dělejme inovace v ekonomickém plánování a vedení!

Učiňme průlom v novém dodání energie celé ekonomické frontě!

Přinesme inovace v produkci uhlí, aby ekonomické základy země prokázaly svou účinnost!

Dokončeme výstavbu pobřežní turistické oblasti Wonsan-Kalma na nejvyšší úrovni v co nejkratším čase!

Nechť celá strana, celá země a všechen lid aktivně pomáhá při budování pobřežní turistické oblasti Wonsan-Kalma!

Dodejme novou energii chovu ryb!

Zahajme všeobecnou revoluční ofenzívu, abychom dosáhli svěžích vítězství na všech frontách budování silné socialistické země!

Přeměňme vybavení a výrobní linky závodů lehkého průmyslu tak, aby šetřily pracovní sílu a elektřinu!

Ať žije 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky!

1. pchjongjangská mezinárodní pěvecká soutěž

20. festival kimirsenií

22. festival kimčongilií

31. dubnový jarní umělecký festival přátelství

Proveďme rozhodnutí dubnového plenárního zasedání Ústředního výboru strany!16. pchjongjangský mezinárodní filmový festival

 

Masové tělocvičné a umělecké představení „Zářící vlast“ („Slavná vlast“)

Braňme stranu dosažením cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje!

Za každou cenu zajistíme dosažení cílů zemědělské výroby díky všestrannému úsilí o zvýšení produkce!

Staňme se představiteli pracovních zásluh ve velkém boji za výstavbu!

Dosáhněme největších úspěchů a největších pracovních výkonů v úsilí o zvýšení výroby!