Skip to content

Slavnostně se konalo 7. celostátní shromáždění válečných veteránů

 

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl významný projev

 

Pchjongjang 28. července čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti 68. výročí vítězství ve velké Vlastenecké osvobozenecké válce všechen lid a sloužící mužstvo lidové armády celé země vyjadřují hlubokou úctu a bojové pozdravy hrdé generaci válečných vítězů, kteří vykonali nesmrtelné činy, jež vešly navždy do dějin.

27. července se před památníkem Vítězné Vlastenecké osvobozenecké války v hlavním městě Pchjongjangu slavnostně konalo 7. celostátní shromáždění válečných veteránů.

Setkání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

 

 

Vážený soudruh generální tajemník se dostavil na místo setkání, přivítal se s válečnými veterány, kteří dlouhodobě pracovali na důležitých pozicích strany, vlády a ozbrojených sil, potřásl si s každým z nich rukou a srdečně je pozdravil.

Za uvítacího pochodu přišel vešel vážený soudruh generální tajemník společně s válečnými veterány na tribunu. V tu chvíli byl odpálen slavnostní ohňostroj a místo setkání hřmělo bouřlivým jásotem „Hurá!“ na znamení úcty k váženému soudruhu Kim Čong Unovi, symbolu síly naší neporazitelné strany a našeho důstojného státu, praporu všech vítězství a slávy.

Soudruh Kim Čong Un, srdečně odpovídající na vášnivé jásání, vřele poblahopřál účastníkům shromáždění a válečným veteránům z celé země.

Shromáždění se zúčastnili účastníci Vlastenecké osvobozenecké války, kteří jsou hrdiny velkých let, a zasloužilí pracovníci válečných let. Přítomni byli také důstojníci a vojáci hrdinných ozbrojených sil republiky, studenti nové generace a pedagogický a technický personál a studenti revolučních škol.

 

 

Na pódium vystoupili člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV strany soudruh Čo Jong Won a člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun.

Svá místa na tribuně zaujaly kádry strany a vlády, soudruzi Ri Il Hwan, O Il Džong, Čong Kjong Tchek, Kim Jong Hwan a vedoucí tajemníci provinčních výborů KSP. Kromě nich na tribunu vystoupili velící důstojníci orgánů ozbrojených sil, mezi nimi soudruzi Pak Čong Čchon, Kwon Jong Džin a Ri Jong Gil.

Když bylo 7. celostátní shromáždění válečných veteránů prohlášeno za zahájené, byla slavnostně zahrána státní hymna KLDR.

 

 

Vážený soudruh Kim Čong Un pronesl významný a zanícený blahopřejný projev.

Soudruh Kim Čong Un vyjádřil potěšení, že se znovu setkává s válečnými veterány a slaví velký Den vítězství ve válce. Srdečně blahopřál účastníkům Vlastenecké osvobozenecké války a zasloužilým pracovníkům válečných let a všemu lidu celé země, který slaví 27. červenec.

Jakmile vážený soudruh generální tajemník dokončil svůj projev, další bouřlivý jásot „Hurá!“ otřásl místem shromáždění a byl odpálen pozdravný ohňostroj.

Vážený soudruh generální tajemník společně s válečnými veterány pohlédl na hlavní sochu „Vítězství“, jasně osvětlenou půvabnými ohňostroji, a vyjádřil přesvědčení, že velký duch a vůle 27. července se stane věčnou hybnou silou pokroku a rozvoje budování socialismu.

7. celostátní shromáždění válečných veteránů prokázalo neotřesitelnou vůli našeho lidu pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una v duchu obrany vlasti a revoluce a v bojovém duchu soběstačnosti a síly, kterého projevili hrdinové velkých let, postupovat mocným krokem vpřed a dosáhnout konečného vítězství věci socialismu.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp