Skip to content

Mimořádné rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 26. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Uprostřed intenzivní protiepidemické kampaně za účelem důsledného zabránění pronikání pandemie, která ohrožuje lidstvo nejhorší katastrofou na světě, došlo ve městě Kesong k mimořádné události, kdy 19. července osoba podezřelá z nákazy zlým virem, která před třemi lety uprchla na jih, nelegálně překročila demarkační linii a vrátila se domů.

Mimořádná protiepidemická instituce zdůraznila, že neuspokojivý výsledek několika lékařských prohlídek horních cest dýchacích a krve umožnil diagnostikovat, že osoba, která se nelegálně vrátila do svého domova, je nakažena zlým virem. Z toho důvodu byla podrobena přísné karanténě a byla důsledně přijata opatření k prohlídce a registraci všech osob, které s ní byly v kontaktu, a těch, kteří byli v posledních pěti dnech v Kesongu, jakož i opatření k jejich lékařskému vyšetření a karanténě.

 

Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce v souvislosti s nebezpečnou situací města Kesong, která může vést ke smrtící a zničující katastrofě, naléhavě svolalo 25. července mimořádné rozšířené zasedání v sekretariátu Ústředního výboru strany.

Zasedání byl přítomen předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové a náhradníci politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce. Jako pozorovatelé byli přítomni také členové Ústředního nouzového protiepidemického velení.

Ve videokonferenčních místnostech byli jako pozorovatelé přítomni funkcionáři vlády, ministerstev a ústředních institucí a zástupci výkonných výborů provinčních výborů strany a vyšší funkcionáři provinčních řídících orgánů.

 

 

Soudruh Kim Čong Un předsedal zasedání po schválení politbyrem Ústředního výboru strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že navzdory skutečnosti, že za posledních šest měsíců byla ve všech oblastech celé země přijata silná preventivní protiepidemická opatření a přísně uzavřeny všechny komunikační kanály, došlo k nebezpečnému incidentu, který je možné posoudit jako proniknutí zlého viru do naší země. Dodal, že odpoledne 24. července, bezprostředně po přijetí zprávy o této záležitosti, bylo přijato preventivní opatření, které zcela zablokovalo město Kesong a izolovalo každý okres a region od ostatních.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce v souvislosti se současnou situací vyhlásil stav nouze v příslušných regionech a zdůraznil odhodlání Ústředního výboru strany převést státní nouzový protiepidemický systém na nouzový systém nejvyšší úrovně a vyhlásit nejvyšší úroveň poplachu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce stanovil úkoly pro každé odvětví, které musejí být urychleně uskutečněny organizacemi strany a pracujících, vládními orgány, veřejnou bezpečností a státní bezpečností, protiepidemickými a zdravotními zařízeními.

 

 

Zasedání jednomyslně přijalo rozhodnutí politbyra Ústředního výboru strany o přechodu státního nouzového protiepidemického systému na nouzový systém nejvyšší kategorie.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce nařídil, aby všichni účastníci zasedání okamžitě zahájili organizační práci za účelem provedení rozhodnutí politbyra Ústředního výboru strany ve svých oblastech a jednotkách, a aby stranické organizace všech úrovní a všechna odvětví s neskonalou odpovědností, oddaností a věrností vedení zajistily a zaručily jejich co nejpřesnější provedení.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že v měřítku celé strany a celé společnosti by měla být důsledně zajištěna silná organizační disciplína, jednota jednání a myšlení a měl by být zachován pořádek, ve kterém by se každý plně řídil příkazy nouzového protiepidemického velení, a stranické organizace všech úrovní musí bezchybně splnit svou roli a povinnost.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že musíme vážně brát skutečnost, že čelíme mimořádné události. Vyzval všechny, aby se nepřestali soustředit na zodpovědné a odhodlané myšlení a jednání a důsledně poslouchali vedení Ústředního výboru strany, a také, aby se ještě pevněji semkli kolem Ústředního výboru strany, překonali protiepidemickou krizi, které čelíme, a tím rozhodně ubránili blaho našeho lidu a bezpečnost vlasti.

Zasedání se přísně zabývalo otázkou výkonu strážní služby ve frontové oblasti v příslušné lokalitě, kde došlo k útěku na jih, a rozhodlo, že Ústřední vojenská komise KSP předloží zprávu o výsledcích intenzivního vyšetřování vojenské jednotky odpovědné za případ útěku, udělí přísný trest a přijme nezbytná opatření.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp