Skip to content

Kapitalistická média – podvodník šířící buržoazní ideologii a kulturu

Pchjongjang, 13. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) z 13. ledna v autorské stati uvádějí, že v kapitalistické společnosti jsou média jen najatým trubačem, který pod rouškou „svobody projevu“ ve skutečnosti chrání reakční vnitřní a zahraniční politiku vládnoucí třídy, kapitalistické třídy, a zastupuje její zájmy.

Článek pokračuje:

Média v kapitalistické společnosti jsou propagátorem a šiřitelem zkažené buržoazní ideologie, kultury a způsobu života. V kapitalistické společnosti vládnoucí třída používá média k ochromení zdravého ideologického vědomí dělnické třídy a k dosažení zisku obchodních výdělečných organizací.

Pod vlivem buržoazní ideologie a kultury, šířené sdělovacími prostředky, vládnou v kapitalistické společnosti všechny druhy zločinu, včetně vykořisťování a drancování, zpronevěry a podvodů, vražd a obchodování s lidmi, šíří se amorálnost a nemravnost a je vyvolávána rasová diskriminace, rasismus a misantropie.

Pod vlivem médií, která šíří buržoazní ideologii a kulturu, je vědomí lidu o nezávislosti ochromeno a ideologicky a kulturně rozloženo.

V kapitalistické společnosti jsou média nástrojem k provádění agresivní zahraniční politiky vládnoucí třídy. Také hrají velkou roli při šíření reakčních myšlenek a kultury, které ospravedlňují vykořisťování a útlak pracujících mas a agresi a drancování jiných zemí.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp