Skip to content

Jižní Korea posiluje patolízalství k USA

Pchjongjang, 4. října čučche 108 (2019) (Pyongyang Times) – Jihokorejská ministryně zahraničí při nedávné návštěvě vojenských základen Osan a Pchjongtchek zdůraznila potřebu pozvednout vztah s USA na vyšší úroveň, přičemž vojenské základny jsou důkazem toho, že jižní Korea podporuje spojenectví s USA.

Její takové poznámky jsou výsměchem místním obyvatelům, kteří jsou vystaveni utrpení a bolestem způsobeným základnami. Vojenské základny, které tak vychvalovala, vážně poškozují a znečišťují životní prostředí a američtí vojáci v jižní Koreji neustále páchají vraždy, znásilnění a pobouření. Americké základny jsou navíc ohniskem vojenského spiknutí a provokací války proti KLDR.

Spojenectví mezi jižní Koreou a Spojenými státy, které je nejnerovnějším a nejservilnějším na světě, není ničím jiným než nástrojem ke zintenzivnění nadvlády USA a drancování a podřizování jižní Koreje posluhování agresivním zájmům USA.

Takové vazalské a podřízené vztahy mezi jižní Koreou a USA nelze nalézt nikde jinde.

Zahraniční mediální výstup jednou komentoval, že diplomacie jižní Koreje je založena na spojenectví s USA a pokud jsou jejich zájmy v konfliktu s jinými zeměmi, dává přednost vztahu s USA. Jejich bilaterální vztah je proto zesměšňován jako vztah mezi loutkou a loutkářem.

Ačkoli jižní Korea chválí při každé příležitosti jejich vztah jako vztah pokrevních vazeb a pevné spojenectví, aniž by brala na vědomí, jak smýšlí a hodnotí je svět, Američané jednoduše považují jižní Koreu za svého lokaje v každém případě.

Nedávné chování jihokorejské nejvyšší diplomatky je projevem patolízalského vědomí, absolutizujícího spojenectví s USA.

 

Pyongyang Times, http://www.pyongyangtimes.com.kp

 

Poslední dny amerických imperialistů