Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni songunu

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si v těchto dnech připomínají významné 59. výročí zahájení songunského vedení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Připomínáme si revoluční zásluhy velkého generála, který rozvinul dílo velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a posílil Korejskou lidově demokratickou republiku v nepřemožitelnou pevnost socialismu, jež dokázala odolat vlně kontrarevolucí ve světě v období před třiceti lety. To bylo možné díky uhájení revolučních tradic a ideologie pod vedením slavné Korejské strany práce, zajištění revoluční disciplíny a jednomyslné jednoty i díky důrazu na armádu, všeobecnému ozbrojení lidu a přeměně celé země ve vojenskou pevnost.

V těžkém období, kdy je mezinárodní revoluční hnutí slabé a roztříštěné a kdy imperialistická agrese ohrožuje samotné přežití lidstva, dovršila socialistická Korea silou soběstačnosti své ozbrojení nejmocnějšími zbraněmi a zajistila, že se ji jakkoli silný nepřítel neodváží napadnout. Silou zbraní tak hájí mír na Korejském poloostrově, nezávislost a šťastný život svého lidu.

Současný vývoj dokazuje věčnou platnost odkazu velkého generála, který učil, že lupičská povaha imperialismu se nikdy nezmění, tak jako se vlk nezmění v ovci. S rozhořčením, ale nikoli s překvapením sledujeme nové provokace amerických, japonských i evropských imperialistů a jejich jihokorejských vazalů, kteří pošlapávají předchozí sliby a ukazují svou pravou tvář nepřátel nezávislého mírového znovusjednocení.

Jsme hrdi na to, že lidová Korea neustupuje zastrašování, dále posiluje svou obranyschopnost a dosahuje dalších úspěchů v budování a obraně socialismu. Přejeme Vám, vážený soudruhu maršále, mnoho úspěchů a pevné zdraví v tomto náročném úsilí.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

V Praze dne 25. srpna 2019