Skip to content

Mezinárodní pochod za mír, prosperitu a znovusjednocení Koreje

 

Pchjongjang, 11. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Mezinárodní pochod za mír, prosperitu a znovusjednocení Koreje se uskutečnil v Pchjongjangu v úterý 11. září.

Slavnostní zahájení mezinárodního pochodu se konalo před Památníkem tří chart pro národní znovusjednocení.

Přítomna byla soudružka Kim Čong Suk, předsedkyně Korejského výboru pro kulturní vztahy se zahraničními zeměmi a předsedkyně Korejského výboru pro solidaritu s lidem světa, soudruh Ri Son Gwon, předseda Výboru pro mírové znovusjednocení země, příslušní funkcionáři a pracující lid města Pchjongjangu.

Účastnili se spolupředsedové organizačního výboru Mezinárodního festivalu chvály velikánům hory Pektu, mezi nimi Peter Woods, spolupředseda Asijsko-pacifického regionálního výboru pro podporu mírového znovusjednocení Koreje, a Yehii Zakaria Khairullah, spolupředseda Arabského regionálního výboru pro přátelství a solidaritu s korejským lidem, delegace a delegáti organizací přátelství a solidarity s korejským lidem a mezinárodní demokratické organizace a zahraniční krajané.

Na slavnostním zahájení byly předneseny projevy.

Iraklis Tsavdaridis, výkonný tajemník Světové rady míru, uvedl, že Světová rada míru podporuje mír a znovusjednocení Koreje na základě společných deklarací severu a jihu a volá po zrušení sankcí jakéhokoli druhu proti KLDR.

Fumihiro Himori, předseda Japonského výboru pro nezávislé a mírové znovusjednocení Koreje, vyjádřil vůli požadovat omluvu a odškodnění od japonských úřadů za minulé zločiny proti korejskému lidu a zastavit potlačování Generálního svazu korejských obyvatel Japonska a usilovně pracovat na uskutečnění brzké normalizace diplomatických vztahů mezi Japonskem a KLDR.

Soudružka Kim Čong Suk poznamenala, že boj korejského lidu za mír a znovusjednocení Korejského poloostrova je spojen s bojem mírumilovného lidu včetně organizací přátelství a solidarity všech zemí a mezinárodních demokratických organizací.

Byla přečtena výzva mírumilovnému lidu celého světa.

Výzva zdůraznila nezbytnost zintenzivnění mezinárodních solidárních aktivit pro trvalého a stálého mírového systému na Korejském poloostrově. Vyzvala k důraznému provádění aktivit k odmítnutí všech forem sankcí a nespravedlivých opatření proti prosperitě korejského lidu. Vyzvala k plné podpoře a solidaritě s korejským lidem v jeho boji za dosažení znovusjednocení země na principu národní nezávislosti.

Účastníci pochodu odešli od Památníku tří chart pro národní znovusjednocení.

Davy, mávajíce kyticemi květin, vřele přivítaly účastníky pochodu, vyjadřujíce plnou podporu a solidaritu se spravedlivou věcí korejského lidu.

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp