Skip to content

Ústřední soud KLDR odsoudil jihokorejské provokatéry k smrti

Pchjongjang, 31. srpna čučche 106 (2017) (KCNA) – Mluvčí Ústředního soudu KLDR vydal ve čtvrtek následující prohlášení:

Nepřátelské síly, ohromené nezávislým duchem a ohromnými schopnostmi songunské Koreje, která demonstruje svou sílu jako jaderná moc čučche, a světové vojenské mocnosti, se vytrvaleji uchylují k hrubé kampani proti KLDR.

Vedoucím představitelem kampaně je skupina konzervativců v jižní Koreji, kteří se stávají bezhlavými, neobávajíce se své hrozící smrti.

Páni z Dong-A Ilbo a Čosun Ilbo, novin hovořících pro konzervativce, se dopustili hrozného zločinu vážného urážení důstojnosti KLDR s použitím nečestného obsahu, který přinesla „Severní Korea důvěrná“, propagační kniha napsaná dvěma britskými novináři.

Knihu napsali Daniel Tudor a James Pierson, dopisovatelé britského zpravodajského týdeníku Economist a Reuters v jižní Koreji, před dvěma lety. Jako sbírka slov, pronesená lůzou, včetně utečenců na severu, zuřivě kritizovala skutečnost KLDR s takovým sofismem, že „život občanů severu je stoprocentním kapitalismem“.

Placení pisálci dvou novin jižní Koreje představili knihu jako „průvodce zajímavý pro ty, kteří chtějí vědět o severu“, a to takovým sofismem, že „sever je země, kde peníze mají větší vliv než v kapitalistických zemích“, „mladí lidé bez mobilních telefonů jsou zpracovanými ztroskotanci“, „armáda je neplacenou pracovní jednotkou“ a „bohatí se mohou kdykoli brát s těmi, kdo mají vysoké postavení ve společnosti“.

Majíce strach, že přinesou obrázek, v němž je rudá hvězda, symbolická pro brilantní revoluční tradice protijaponské války, vyryta v horní části státního znaku KLDR, nahradili ji symbolem dolaru ($) a název „Korejská lidově demokratická republika“ byl nahrazen „Korejskou kapitalistickou republikou“. Dokonce se dopustili takové otřesnosti, že nahradili název knihy „Severní Korea důvěrná“ „Korejskou kapitalistickou republikou“.

Dong-A Ilbo, Čosun Ilbo a další konzervativní média v jižní Koreji se doposud zabývala kampaněmi proti KLDR, kterých se nepřetržitě dopouštěla, a přidávala je k již spáchaným trestným činům. Kdykoli se staly takové věci, vážně jsme varovali, že budou muset platit vysokou cenu za své divoké činy eskalace konfrontace se severem.

Avšak tato konzervativní média, která tomuto varování vzdorují, přetrvávají v kampani proti KLDR. Nyní se dopustila pomluvy a urážky dokonce i nedotknutelného jména naší země a státního znaku.

Nespokojeni se zlomyslným pomlouváním našeho socialistického systému, nejvýhodnějšího systému zaměřeného na lidové masy, který nemůže být nastolen v jiných částech světa, vážně uráželi jméno a znak, symboly nedotknutelné důstojnosti KLDR. Toto je ničím neopodstatněná velezrada.

Není zbytečné říkat, že se jedná o ohavný čin manipulovaný skupinou zlovolných konzervativců, kteří dýchají naposledy poté, co byli redukováni na skupinu živých mrtvol, tváří v tvář přísnému trestu dějin a lidského myšlení.

Článek 60 trestního zákoníku KLDR stanoví, že ti, kdo urážejí důstojnost KLDR z protistátního účelu, budou odsouzeni dokonce k maximálnímu trestu, včetně smrti, v závislosti na závažnosti zločinu.

Ústřední soud KLDR prohlašuje, že novinář Dong-A Ilbo Son Hjo Rim a generální ředitel Kim Če Ho a novinář Čosun Ilbo Jang Či Ho a generální ředitel Pang Sang Chun budou odsouzeni k nejvyššímu trestu podle trestního zákoníku KLDR.

Zločinci nemají právo se odvolat a poprava bude provedena kdykoli a na jakémkoli místě, aniž by prošla dalšími postupy, jakmile budou objekty potvrzeny.

Sledujeme až do konce ty, kteří vedli a manipulovali ohavné provokace pomlouvání a urážky důstojnosti KLDR a vyměřujeme jim smrt.

Využívajíce této příležitosti, varujeme jihokorejské úřady, stále shovívavé k tomuto zločinu pisálků Dong-A Ilbo a Čosun Ilbo. Pokud nebude zahájeno okamžité vyšetřování těchto zločinců, kteří urážejí důstojnost KLDR, a nebudou potrestáni, budou označeni jako spolupachatelé.

Mělo by být jasně zřejmé, že těm, kdo ohrožují nedotknutelnou důstojnost KLDR, nebude prokázáno ani milosrdenství, ani shovívavost.

Budeme pečlivě sledovat postoj jihokorejských úřadů.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp