Skip to content

Plakáty – 2021

Vše pro splnění závěrů 8. sjezdu strany! – „(Uctívat) lid jako nebe“, „Jednomyslná jednota“, „Soběstačnost“


 

Soustřeďme veškeré úsilí na uskutečnění pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu!

 

Mocně kráčejme vpřed k novému vítězství!

 

Podpořme stranu zvýšenou výrobou oceli!

 

Zaměřme veškeré úsilí na produkci mnohem většího množství uhlí!

 

Rozvíjejme a vyrábějme moderní a vysoce výkonné stroje!

 

Plně uspokojme potřeby železniční dopravy!

 

Pojďme proměnit vzhled země intenzivnější kampaní za zalesňování a ochranu vody!

 


Zlepšujme kvalitu výrobků upřednostněním kvality před kvantitou!

 

Podpořme vývoj základních a pokročilých špičkových technologií!

 

Poskytněme lidu lepší zdravotní výhody!

 

Vybudujme čučchejský chemický průmysl založený na lokálně dostupných surovinách!

 

Vyrobme mnohem více elektřiny potřebné pro hospodářskou výstavbu a zlepšení životní úrovně lidu!

 

Zvýšenou produkcí uspokojme potřeby národního hospodářství v oblasti nerostů!

 

Vybudujme více staveb pro dobro lidu!

 

Nezdolně dosáhněme cíle produkce obilí stanoveného stranou!

 

Učiňme ze vzdělání takové, kterému můžeme plně svěřit svou budoucnost!

 

Vše pro splnění závěrů 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce!

 

Důsledně plňme úkoly prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem strany!

 

Plán národního hospodářství na tento rok jistě splníme!

 

Zbavme se pasivity a přizpůsobivosti a proveďme velké novátorství v provádění pětiletého plánu!

 

Dosáhněme zásadní změny a skutečného pokroku v prvním roce pětiletky!

 

Odmítněme cizí nadvládu a vměšování a vytvořme národní důstojnost a svrchovanost!

 

Mocí velké jednoty armády a lidu vytvořme novou rychlost Pchjongjangu, legendu budování!

 

Výstavbou budov s 50 tisíci byty znovu velkolepě změňme tvář našeho hlavního města!

 

Přednostně vyrobme a dodejme potřebné materiály a vybavení na stavbu budov s 50 tisíci byty!

 

Plně projevme účinnost boje a sílu základních stavebních jednotek při budování obytné čtvrti řadových bytových domů na břehu řeky Potchong!

 

Postavme co nejdříve kolébku štěstí, na kterou by se lid těšil! – (Byty pro) 800 rodin

 

Dokončeme výstavbu čtvrti řadových bytových domů na břehu řeky Potchong ve stanoveném období a na úrovni požadované stranou!

 

 

Dosáhněme hojné sklizně včasným a správným přesazením sazenic rýže!

 

Podpořme růst plodin a dosáhněme cíle produkce obilí stanoveného stranou bezpodmínečným zodpovědným odplevelením každého pole!

Sekejme trávu s cílem připravit více zeleného hnoje pro zlepšení úrodnosti půdy!

 


Povstaňme k úsilí o provedení závěrů 3. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce!

 


Bezchybně uskutečněme letošní plán produkce obilí soustředěním veškerého úsilí strany a státu na zemědělství!

 


Za každou cenu splňme bojové cíle pro tento rok!

 


Úspěšně dokončeme letošní zemědělské práce rázným urychlením sklizně a mlácení!

 

Vše pro sklizeň!

 

Skliďme všechny plodiny včas beze ztrát!

 

Oslavme svou éru prvořadosti státu pod vedením veliké strany!

 

Projevme naplno svou politickou a ideologickou moc s jednomyslnou jednotou jako jádrem!

 

Přinesme nová vítězství na všech frontách budování socialismu!

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp