Skip to content

Plakáty – 2020

Vytrvale pokračujme v pochodu zahájeném na hoře Pektu!


Provádějme rozhodnutí 5. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce!

 

Dokončeme co nejrychleji výstavbu Sunčchonské továrny na fosforečná hnojiva!

 

Staňme se vlasteneckými pracujícími, kteří považují ducha ekonomiky za součást svých duševních kvalit!

 

Podpořme stranu zvýšenou výrobou elektrické energie!

 

 

Rozbijme všechny překážky v cestě našeho pokroku!

 

 

Věda a technika jsou nevyčerpatelným strategickým bohatstvím, na které bychom se měli spolehnout!

 

Vytvořme více talentovaných pracovníků v odvětví vzdělávání!

 


Vytvořme více cenných vědecko-technických vynálezů!

 

 

Zemědělská fronta je hlavní oblastí náporu v útoku za frontální průlom! 

Oslava 75. výročí založení Korejské strany práce

 

Nejvyšší sláva naší skvělé straně! – 75 let od založení Korejské strany práce

 
 

Strana nás volá – vše pro 80denní kampaň!

Rozdmýchejme plameny 80denní pracovní kampaně v mohutném pokroku vstříc 8. sjezdu strany!

 

Soudruhu, splnil jsi dnešní plán úderné práce?

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp