Skip to content

Plakáty – 2017

Soběstačnost je korejským způsobem tvorby!

Dosáhněme příkladné jednotky ve vytváření rychlosti Mallimy!

Pozdravme konferenci průkopníků Mallimy vysokým revolučním nadšením a skvělými pracovními úspěchy!

Učiňme velký skok vpřed v budování socialistické moci, pevně třímajíce jaderný meč čučche!

Nikdo nemůže zastavit náš pokrok!

Představme světu nezávislou důstojnost a duch jaderné moci čučche a světové vojenské síly!

Zničme vnější síly zaměřené proti znovusjednocení národa!

Za překonání všech rozdílů k národnímu znovusjednocení!

Celý národ musí spojit sály ke znovusjednocení!

Za severojižní vztahy v míru a bratrské jednotě!

Nechť se celý národ připojí k úsilí o rozkvět hnutí znovusjednocení!

Spojme síly národa ze severu, jihu i zámoří!

Braňme mír a znovusjednocení Korejského poloostrova proti silám intrik a válečných cvičení!

Oslavy Dne zářící hvězdy (75. výročí narození soudruha Kim Čong Ila)

21. festival kimčongilií

Oslavy Dne Slunce (105. výročí narození soudruha Kim Ir Sena)

5. dubnový jarní festival lidového umění

Dokončeme výstavbu Tančchonské elektrárny v nejkratším období rychlostí Mallimy!
Vše pro výstavbu Tančchonské elektrárny!
Vybudujme Samčijonský kraj ve výstavní, normový kraj, patřící svaté zemi revoluce!
Vyrobme a dodejme včas stavební materiály a zařízení pro projekty v Samčijonském kraji!
Odpověď KLDR!
Celá pevnina USA je v našem dostřelu!