Skip to content

Uskutečnilo se 7. plénum 8. Ústředního výboru KSP

 
Pchjongjang 2. března čučche 112 (2023) (KCNA) – 7. plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce ke stanovení směru postupu v boji za mocné povzbuzení radikálního rozvoje při budování socialismu našeho stylu se konalo od 26. února do 1. března čučche 112 (2023) v sídle Ústředního výboru strany, nejvyššího velitelství revoluce.

Politbyro Ústředního výboru strany pověřilo řízením pléna soudruha Kim Čong Una.

Na program jednání pléna byly zařazeny tyto body:

1. Boj v prvním roce plnění programu revoluce na venkově v nové době a některé důležité otázky.

2. Důsledné stanovení kázně pro plnění plánu národního hospodářství.

3. K dalším otázkám vyvstávajícím při zlepšování státní finanční práce.

4. Organizační otázky.

Soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný programový projev k prvnímu bodu programu „O bezprostředních úkolech letošního zemědělství a dlouhodobých úkolech rozvoje zemědělství“.

Členové a kandidáti členství ÚV KSP byli odvoláni a dodatečně zvoleni.

Soudruh Kim Song Džun byl zvolen z kandidáta členem Ústředního výboru strany a soudruzi Čche Tong Mjong, An Kum Čchol, Čche Kun Jong a Čong Mjong Do byli přímo zvoleni členy Ústředního výboru strany.

Soudruzi Kim Kwang Un, Čang Jong Čchol a Sonu Jong Hjok byli dodatečně zvoleni kandidáty ÚV KSP.

Soudruh Čcche Tong Mjong byl jmenován vedoucím oddělení Ústředního výboru strany.

Uvolněny z funkcí a jmenovány byly kádry státních orgánů.

Soudruh An Kum Čchol byl jmenován ministrem hutního průmyslu a soudruh Čche Kun Jong předsedou Ústředního soudu.

Soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný projev.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp