Skip to content

Príspevok k protiimperialistickej veci nezávislosti

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen, večný prezident Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, venoval celý svoj život naplneniu protiimperialistickej veci nezávislosti ľudstva.

Brilantným uplatňovaním filozofického princípu myšlienky čučche, ktorú vytvoril s cieľom boja za národné oslobodenie, vytýčil návod pre národnooslobodzovacie hnutia, ktorý hovorí, že utláčané národy sveta môžu dosiahnuť skutočnú slobodu a nezávislosť vlastným úsilím, ak budú za ňu bojovať.

V júni 1930 predstavil líniu organizovaného ozbrojeného boja vlastných revolučných ozbrojených síl a príslušné strategické a taktické otázky. Vytvoril skvelý príklad v histórii národnooslobodzovacieho boja tým, že po prvýkrát v histórii predstavil vedecké a teoretické vysvetlenie problémov národnooslobodzovacích revolúcií v kolóniách a tým, že viedol protijaponský ozbrojený boj k víťazstvu.

Kultúrna konferencia, ktorá sa konala v Havane na Kube v roku 1968, prijala dokument s názvom Protijaponský ozbrojený boj kórejského ľudu, ktorý sa začal a pokračuje pod priamym vedením súdruha Kim Ir Sena, a rozhodla sa ho prijať ako stratégiu a taktiku protiimperialistického boja za národné oslobodenie národov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.

V časti dokumentu sa uvádza: „Víťazstvo protijaponského ozbrojeného boja sa dosiahlo vďaka súdruhovi Kim Ir Senovi, vždyvíťaznému geniálnemu veliteľovi, ktorý vytýčil politický program a vedecké metódy na jeho uskutočnenie a vďaka jeho vynikajúcemu strategickému a taktickému vedeniu…“

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen aktívne podporoval národnooslobodzovacie boje utláčaných národov sveta a povzbudzoval ich k dosiahnutiu víťazstva. Poskytol cenné skúsenosti a dôležité pokyny národom rôznych krajín vrátane Mozambiku, Angoly a Zimbabwe a pomáhal im so všetkým, čo požadovali pri vedení ozbrojeného boja za nezávislosť proti imperializmu a kolonializmu.

Robert G. Mugabe, ktorý navštívil KĽDR v apríli 1980, bezprostredne po tom, ako ľud Zimbabwe, ktorý trpel pod útlakom a vykorisťovaním kolonialistov viac ako jedno storočie, konečne dosiahol nezávislosť v zdĺhavom ozbrojenom boji, povedal súdruhovi Kim Ir Senovi: Keďže naša požiadavka a spravodlivá vec sa zhodovali so spravodlivou vecou kórejského ľudu a Kórejskej strany práce, požiadali sme Vás o značnú pomoc, ktorú ste podpísali a poskytli nám tak, ako ste sľúbili; tým ste sa stali skutočne naším najbližším priateľom a nerozlučným spojencom.

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen podporoval a dôveroval pokrokovým národom, ktoré sa snažia o nezávislosť, a vynikajúcim spôsobom prispel k otázke nezávislosti ľudstva.

Vo svojom prejave pod názvom „Za slobodný a mierový nový svet“, ktorý sa uskutočnil na slávnostnom otvorení 85. konferencie Medziparlamentnej únie, ktorá sa konala v Pchjongjangu v apríli 1991, súdruh Kim Ir Sen zdôraznil, že všetky krajiny a národy ako rovnocenní členovia medzinárodnej spoločnosti by si mali zachovať nezávislosť, postaviť sa proti mocenskej politike a rázne viesť svetový spoločný boj s cieľom zabrániť agresii a vojne.

Keď sa súdruh Kim Ir Sen stretol s lídrom Socialistickej strany Francúzska Francoisom Mitterrandom pri jeho návšteve v KĽDR vo februári 1981, povedal mu, že európske krajiny by sa nemali pripojiť k žiadnemu bloku, s cieľom zabrániť novej svetovej vojne, ale mali by urobiť svoje krajiny nezávislými a neutrálnymi a pomôcť rozvojovým krajinám, aby si mohli pevne uhájiť nezávislosť, dosiahnuť mier a vytvoriť nezávislé suverénne štáty.

Mitterrand povedal súdruhovi Kim Ir Senovi, že od nikoho nepočul také cenné poznámky, ktoré by jasne analyzovali a odhaľovali mnohé problémy. Mitterrand bol v máji toho istého roku zvolený za prezidenta Francúzska a na samite G7 povedal, že Kim Ir Sen je vynikajúcim vodcom súčasnej doby.

Aj keď už uplynulo 26 rokov odkedy veľký vodca súdruh Kim Ir Sen odišiel na večnosť, jeho prínos v boji proti imperializmu a za nezávislosť národov je nesmrteľný a s obdivom uznávaný po celom svete.