Skip to content

Socialistická ústava KĽDR

27. decembra je v KĽDR štátny sviatok – Deň socialistickej ústavy.

Socialistická ústava Kórejskej ľudovodemokratickej republiky je základným zákonom KĽDR. Definuje základné princípy a zásady politického, hospodárskeho, kultúrneho a obranného sektora v socialistickej spoločnosti a základné práva a povinnosti občanov.

Ústava bola prijatá veľkým vodcom súdruhom Kim Ir Senom na prvej schôdzi 5. Najvyššieho ľudového zhromaždenia dňa 27. decembra čučche 61 (1972). Od jej prijatia sa socialistická ústava niekoľkokrát doplnila, aby plnila požiadavky našej revolúcie a reálneho rozvoja.

Socialistická ústava Kórejskej ľudovodemokratickej republiky sa skladá z preambuly, siedmich kapitol a 172 článkov.

V preambule sú zdôraznené zásluhy veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena, zakladateľa socialistickej Kórey, a veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila, ktorý vytvoril z Republiky nepremožiteľnú mocnosť, silne poháňaný vynikajúcou oddanosťou národa a budovateľským nadšením ľudu, odhodlaného naplniť revolučnú vec čučche až do definitívneho víťazstva pod vedením Kórejskej strany práce.

V kapitole 1 (POLITIKA) pod vedením veľkého vodcu a veľkého generála ľud právne stanovil politické víťazstvá a úspechy dosiahnuté v revolučnom boji a plne upravili princípy, ktoré musia byť dôsledne zachované v národnej politike.

Kapitola 2 (HOSPODÁRSTVO) deklaruje veľké úspechy dosiahnuté v hospodárskom sektore a upravuje hlavné otázky socialistickej hospodárskej výstavby a ekonomického života krajiny.

Kapitola 3 (KULTÚRA) deklaruje úspechy kultúrnej výstavby a normalizuje princípy, ktoré štát zachováva v oblasti kultúry.

Kapitola 4 (NÁRODNÁ OBRANA) normalizuje základy obrany KĽDR, poslanie ozbrojených síl a obrannú politiku.

V kapitole 5 (ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI OBČANOV) sú uvedené základné politické, ekonomické a kultúrne práva ľudí, právo na ochranu od štátu a povinnosti občanov.

Kapitola 6 (ŠTÁTNE ORGÁNY) načrtáva organizáciu a činnosť orgánov štátu – právne postavenie, zloženie, podmienky, povinnosti, právomoci a činnosti Najvyššieho ľudového zhromaždenia, Štátnej rady, Stáleho výboru Najvyššieho ľudového zhromaždenia, kabinetu, miestneho ľudového zhromaždenia a miestnych ľudových výborov.

Kapitola 7 (ŠTÁTNY ZNAK, VLAJKA, HYMNA A HLAVNÉ MESTO), identifikuje štruktúru štátneho znaku republiky a národnej vlajky, definuje štátnu hymnu a stanovuje Pchjongjang hlavným mestom KĽDR.

Socialistická ústava KĽDR je základným právnym dokumentom, ktorý stanovuje zásady, ktoré je potrebné rešpektovať vo všetkých oblastiach národnej činnosti, ako je politika, hospodárstvo, kultúra a obrana.

Na prvom zasadnutí 10. Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky prijalo Najvyššie ľudové zhromaždenie Ústavu Kim Ir Sena, ktorá vyhlásila veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena večným prezidentom republiky; na neskoršom zasadnutí vyhlásili veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila za večného generálneho tajomníka Kórejskej strany práce a súčasná socialistická ústava slávi jeho nesmrteľné revolučné úspechy ako Ústava Kim Ir SenaKim Čong Ila.

Socialistická ústava Kórejskej ľudovodemokratickej republiky je teda veľkou ústavou Kim Ir Sena Kim Čong Ila.

Vďaka socialistickému štátnemu zriadeniu je ústava KĽDR, narozdiel od buržoáznych ústav kapitalistických krajín, dokumentom, ktorý zaručuje ľudu skutočné občianske práva a sociálne istoty.

Základné tézy z ústavy nájdete tu: https://www.kldr.info/zakladni-udaje-o-kldr/

Korea dnes (http://www.dprktoday.com),
Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan