Skip to content

Výhružná vojenská porada v jižní Koreji

Pchjongjang, 20. prosince čučche 107 (2018) (Pyongyang Times) – Setkání velících důstojníků jihokorejské armády se uskutečnilo 5. prosince za účasti více než 140 vysoce postavených vojenských funkcionářů včetně zástupců ministerstva obrany a společných náčelníků štábu a náčelníků generálních štábů jednotek všech služeb.

Na tomto setkání oficíři zmínili potřebu „zajistit silou denuklearizaci Korejského poloostrova a nastolení trvalého míru“ a tvrdili, že „povinnost a úloha, která je armádě vlastní, by měla zůstat nezměněna, a to i za okolností, kdy jsou přijímána opatření ke zmírnění vojenského napětí a budování důvěry mezi severem a jihem“.

Ministerstvo obrany zejména poukázalo na to, že je třeba, aby všichni velící důstojníci prováděli vysoce intenzivní trénink, aby udrželi plnou připravenost, rozvíjeli schopnost samostatně řídit operace a rozvíjet kapacity společných operací jižní Koreje a USA.

Na setkání operačních důstojníků k závěru roku, které se konalo ve stejný den a jehož se zúčastnilo více než 100 důstojníků, včetně velitele operací a velitele kombinované jednotky, předseda společných náčelníků štábů uvedl, že i příští rok by armáda měla být znovuzrozena jako mocná síla, která může zvítězit před bitvou, a snažit se co nejlépe podporovat vládní politiku, vytvořenou v souladu se změnou bezpečnostního prostředí.

Taková vojenská shromáždění, pořádaná ve významném okamžiku, kdy sever a jih Koreje otevřely novou éru uvolnění, míru a prosperity, vyvolávají obrovské obavy a obezřetnost doma i v zahraničí.

 

Pyongyang Times, https://www.pyongyangtimes.com.kp