Skip to content

Socialistická pohádka postavena v povodněmi zasaženém území

povodne_32

V poslední době byl vykonán zázrak v provincii Severní Hamgjong, zasažené povodněmi. Tajemstvím tohoto velkého úspěchu byla jednomyslná jednota korejské armády a lidu.
Během více než 50denní celostátní kampaně, zahájené ve vydatné odezvě na bojovou výzvu Korejské strany práce, byly postaveny krásné ulice a vesnice, jak se sluší na socialistickou zemi.

povodne_33

povodne_30 povodne_31


Oběti povodní se přestěhovaly do nových domů a byly nově postaveny školy, školky a jesle.
Od pozdních večerních hodin dne 30. srpna až do časných ranních hodin následujícího dne prudký déšť a silný vítr, bezprecedentní v meteorologických pozorování od osvobození země, se přehnaly severní částí Severního Hamgjongu. Jako výsledek byly paralyzovány elektrické a komunikační sítě a zhroutila se nebo byla vážně poškozena celá řada bytových domů, průmyslových podniků, železnic, silnic, mostů a škol.

povodne_26 povodne_28

povodne_27

povodne_29


Pro vypořádání se s mimořádným stavem Korejská strana práce a vláda KLDR přijaly opatření k směřování hlavního náporu 200denní kampaně na obnovu postižených oblastí a mobilizovaly celou stranu, celou armádu a všechen lid za tímto účelem.
Nejvyšší vůdce Kim Čong Un dal přednost výstavbě obytných domů a přijal opatření ke koncentraci všech možností země, lidských, materiálních i technických, pro tento projekt, aby oběti povodní netrpěly blížícím se zimním chladem, ačkoli je k tomu potřebné bohatství celé země.
V důsledku toho byly rychle odeslány do povodněmi postižených oblastí stovky tisíc budovatelských sil, včetně sloužícího personálu Korejské lidové armády, který hnal vpřed výstavbu ulice Rjomjong v konečné fázi, cement a ocel a další stavební materiály, stejně jako stroje, včetně nákladních automobilů, hydraulických rypadel a buldozerů.
Tvůrci, umělci, spisovatelé a novináři z ústředních a místních orgánů vykonali čilou tvůrčí činnost a vykonali na místě inspirativní vystoupení.

povodne_23 povodne_24 povodne_25


Nakonec bylo nově postaveno 3000 jedno-, tří- a pětipatrových bytových domů s 11 900 bytů ve více než sto místech po 6 městech a krajích provincie.
Mezitím byla poskytnuta celostátní pomoc jako projev skutečného rysu korejské společnosti, že všichni její členové tvoří velkou harmonickou rodinu.
Byly zaslány školní potřeby včetně sešitů značky Mindulle s cílem zajistit pravidelné lekce a děti v oblastech postižených povodněmi šly tábořit do Mezinárodního dětského tábora Songdowon, inspirujícíce tak stavitele a obyvatele k větším výkonům práce. Stranická a státní opatření byla přijata jedno po druhém, aby byly urychleně dopraveny ryby obětem povodní vlakem a zásobeny přikrývkami školky, jesle, krajské a okresní lidové nemocnice, sanatoria a další zdravotní střediska.

povodne_20 povodne_21 povodne_22


Když akce obnovy skončila, KSP podnikla kroky k zaslání dek, zimního oblečení, bonbónů a jiných potravin a oděvů všem poškozeným povodní a harmonik do škol.
19. listopadu a 20. listopadu se oběti povodní přestěhovaly do nových domů s náležitými obřady. Každá vesnice a ulice byla plná místních lidí bijících na gongy a bubny.
Hluboce pohnuti, že vidí svou krajinu obnovenou díky politice KSP přikládající přednost, respekt a lásku lidu, obyvatelé říkali, prolévajíce slzy vděčnosti: Nejvyšší vůdce Kim Čong Un je ponejvíce znepokojen neštěstím lidí a někdy tráví neklidné noci. Najde své největší potěšení v jejich štěstí. Pokud jsme vedeni jím, nikdy neutrpíme žádnou smůlu a naše země se rozezní vlnami šťastného smíchu.

povodne_17 povodne_18 povodne_19


Korejský lid volá: „Ať žije Korejská strana práce!“ a „Ať žije socialismus!“ To je odrazem jeho životní zkušenosti, že i pokud by jej potkalo nějaké neštěstí, bylo by proměněno v požehnání díky Kim Čong Unově politice milující lid a díky odhodlání lidu sdílet svůj osud se stranou.


povodne_08 povodne_10 povodne_11 povodne_12 povodne_13 povodne_14 povodne_15 povodne_16

povodne_09

povodne_07 povodne_06 povodne_05 povodne_04 povodne_03 povodne_02 povodne_01

Kim Čchang Song, Nenara (Naše vlast) – http://www.naenara.com.kp