Skip to content

Komentár KĽDR: USA sú najväčším porušovateľom ľudských práv

US Flag Around the Earth --- Image by © Images.com/Corbis

USA v týchto dňoch znášajú tvrdé údery v otázke ľudských práv ako u seba doma, tak v zahraničí.

Doma u nich sa protestuje proti vraždám černochov belošskými policajtmi. Medzitým Lekári bez hraníc – organizácia pre humanitárnu pomoc hlasno požaduje medzinárodné vyšetrenie náletu amerického lietadla na afganskú nemocnicu z minulého mesiaca.

To, čo sa deje, je oprávnená kritika USA ako hlavného vinníka hroznej genocídy a najhoršieho porušovateľa ľudských práv.

Štylizovaním sa do medzinárodnej pozície „sudcu v oblasti ľudských práv“ sa USA vyňali spomedzi iných krajín a tým sa tvária, že sa ich otázka ľudských práv netýka.

V poslednom čase boli USA zaneprázdnené vydávaním „Medzinárodnej správy v otázke náboženských slobôd“ a „Správou o ľudských právach“, kde z ich nedodržiavania obviňuje mnoho krajín.

USA sa uchýlili k absurdnému politickému podvodu keďže majú problémy s dodržiavaním ľudských práv vo vlastnej krajine. V dôsledku toho je ťažké nastoliť problém postavenia ľudských práv priamo v USA.

USA nie je „svetovým sudcom v oblasti ľudských práv“ ale zločincom, ktorý by mal byť postavený pre súd za ich nedodržiavanie.

USA sa snažia skryť svoju špinavú kriminálnu náturu. Čo je akt proti skutočným ľudským právam a mysleniu svetovej verejnosti.

Napriek tomu však existuje nádej na ich prísne potrestanie medzinárodným tribunálom.
USA čaká prísny rozsudok.

Pak Song Yong

Rodong Sinmun


Komentár redakcie

Pád imperializmu v USA a kapitalizmu vo svete je zákonitý proces, tak ako to už predpokladali Karl Marx s Friedrichom Engelsom. USA a ich imperialistická agresia nebude existovať večne. Dosiahne sa to bojom pokrokových síl po celom svete.

Raz preto príde deň, keď USA budú porazené a budú sa musieť pred víťazmi za svoje zločiny zodpovedať.