Skip to content

USA by mali okamžite stiahnuť svoje agresívne sily z juhu Kórey

poster-anti-USA-1Bolo zistené, že USA mali v banke účet určený na údržbu svojich ozbrojených síl v Kórei. Ten účet financovala južná Kórea. USA navyše spomínaný účet zneužívali na poskytovanie pôžičiek z čoho mali vysoké zisky. Celá aféra po odhalení vyvolala verejnú kritiku.

Ľud na juhu Kórey nemá žiaden dôvod finančne platiť za prítomnosť amerických agresívnych imperialistických síl na svojom území. Celý systém platenia je len dôsledok snahy USA získať dominanciu nad celou Kóreou.

USA udržiava na juhu Kórey svoje obrovské útočné vojsko a južnú Kóreu núti aby platila za jeho údržbu. To je gangsterská a neospravedlniteľná požiadavka.

Vojenské základne USA, roztrúsené po celom území juhu Kórey, sú dôvodom na nevysloviteľné utrpenie a bolesť južných Kórejcov.

Veľkou iróniou je, že vládnuca vrstva južnej Kórey bohato poskytuje americkým okupačným silám financie, ktoré sú však vyzbierané od pracujúcich ľudí ako dane, a USA označuje za dobrodincov a strážcov.

Je škodou, pre náš národ, že juhokórejský režim platí za prítomnosť okupačným silám na juhu Kórey. Takéto aktivity brzdia proces zjednotenia.
Prítomnosť cudzích agresívnych síl poškodzuje národnú dôstojnosť a bezpečnosť.

Stiahnutie amerických jednotiek z juhu Kórey je veľmi neliehavé nielen kvôli kórejskému ľudu ale aj kvôli pokročilej modernej dobe, keď každý národ má právo na nezávislosť.

USA by mali okamžite stiahnuť svoje agresívne sily z juhu Kórei, čím by splnili požiadavku doby.

Ra Myong Song

Zdroj:
http://rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2015-11-11-0006