Skip to content

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ke štvavé kampani ČT

Pektusan

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan ostře odsuzuje štvavou kampaň České televize (ČT) namířenou proti Korejské lidově demokratické republice (KLDR). Součástí této zlolajné propagandy byla např. reportáž v Událostech dne 27. října 2015, hanobící korejské školství a zesměšňující hlubokou úctu a obrovský morální kredit, který v KLDR požívají vůdci socialistické revoluce, vysoce vážení soudruzi Kim Ir Sen, Kim Čong Il a Kim Čong Un, jakož i jejich spolupracovníci hrdinně bojující za štěstí, nezávislost, soběstačnost a komunistickou budoucnost svého lidu.

Reportáže ČT nemohou ukázat obrazem údajné utrpení lidu KLDR, jelikož žádné zde prodejní vazalové amerických imperialistů nemohli pozorovat. Snaží se proto poškodit hrdinnou Koreu nenávistnými komentáři. Posmívají se důvěře dělnické třídy a jejích spojenců v lidově demokratický režim a jeho představitele, neumějíce si takovou důvěru představit při svých zkušenostech z ČR, kde jsou profesionální politici nikoli náhodou považováni velkou většinou společnosti za amorální, asociální a zkorumpované.

10650041_373517339467595_5606800120719669689_n„Naše strana si váží Marxe, Engelse, Lenina a Stalina jako vůdců dělnické třídy a vysoce hodnotí jejich velké činy,“ napsal věčný generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Il (Úcta k revolučním předchůdcům je vznešený mravní závazek revolucionářů, Futura, Praha 2007, s. 16). „Proces degenerace a hroucení socialismu započal tím, že moderní revizionismus, jenž pozvedl hlavu, urážel vůdce a revoluční předchůdce a překrucoval revoluční ideologii dělnické třídy.“ (Tamtéž, s. 10)

julius fucikPokud by československý lid byl zásadově a neúchylně veden k úctě k předním představitelům své sociální revoluce, skvělým bojovníkům za mírovou a sociálně spravedlivou společnost, jakými byli Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Jan Šverma, Julius Fučík, Jan Zika, Bohumír Šmeral a mnozí další, nevydal by se v roce 1989 dobrovolně na cestu kapitalismu, cestu svého zbídačení, úpadku a postupné likvidace. Pokud by národy Sovětského svazu ctily odkaz svých velkých otců Lenina a Stalina, nebyl by zanikl Svaz sovětských socialistických republik a socialismus by byl dnes bezpochyby vítězem ve většině světa.

Oproti tomu zpravodajství ČT adoruje takového zrádce, lháře, zločince a paliče války, jakým byl Václav Havel, křivě přísahající věrnost Československé socialistické republice, aby následně stál v čele likvidace tohoto státu a jeho přeměny v kolonii imperialismu.

Stoupenci kapitalismu a revizionismu se vysmívají nízkému povědomí o internetu a sociální síti „Facebook“ v KLDR. Internet je však zdrojem a šiřitelem všemožných reakčních idejí, proti kterým jsou pokrokové myšlenky na této síti v menšině a bývají mnohdy postihovány. Lid KLDR má k dispozici ve svých knihách a sdělovacích prostředcích hodnotnější zdroje poznání než internet.

poster1Česká televize a ostatní hlásné trouby reakce se vysmívají důrazu na kolektivismus a boji proti individualismu v severní Koreji. „Individualismus, který je základem vykořisťovatelské společnosti, je neslučitelný se skutečným mravním závazkem a mezi vykořisťovatelskou třídou a třídou vykořisťovaných se nemůže vytvořit mravně závazný vztah. Mravní pokrytectví je charakteristickým rysem vykořisťovatelské třídy a mravní zkaženost je nezbytným produktem buržoazní společnosti,“ výstižně konstatoval soudruh Kim Čong Il (citované dílo, s. 7). „Nositeli nejšlechetnějších lidských vlastností jsou komunisté, kteří milují lid a bojují za velkou věc samostatnosti lidových mas.“ (Tamtéž)

Nechť zhynou ubohé provokace paličů války, hlasatelů sobectví a fašismu! Povinností všech pokrokových lidí celého světa je bránit KLDR, vzdorující imperialistické agresi a štvaní zpátečníků celého světa. Budoucnost patří socialismu a komunismu, k němuž osvobozená část Koreje kráčí realizací idejí nezávislosti (Čučche) a důrazu na armádu (Songun). Štvanice posluhovačů nejtemnějších protilidových sil, kterým neohrožená státní moc KLDR blahosklonně dovolila natáčet v nejpokrokovější zemi světa jejich ohlupující propagandu, nemůže změnit tuto cestu k vítězství, inspirativní pro národy celého světa.

Prehlidka
Prehliadka v Pchjongjangu v KĽDR pri výročí založenia KSP 10.10.2015

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, 4. listopadu 2015