Skip to content

Ženy hrají důležitou roli v rozvoji Koreje

Pchjongjang, 7. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Korejské ženy, které se těší hodnotnému životu na vrcholu slávy, důstojnosti a štěstí, oslavují 8. března Mezinárodní den žen.

V Korejské lidově demokratické republice ženy úctyhodně hrají roli mocných sil pro prosperitu země, milovány jako květiny společnosti, kolektivu a rodiny.

 

Lid má stále na paměti hrdinky jako An Jong E, Čo Ok Hui, Tche Son Hui, Ri Sin Dža a Kil Hwak Sil, které dosáhly velkých zásluh ve Vlastenecké osvobozenecké válce a vše věnovaly prosperitě a rozvoji země v období socialistické výstavby.

Korejské ženy důstojně uplatňují stejná práva s muži v oblasti společensko-politického života díky takovým zákonům, jako jsou socialistický zákoník práce, zákon o ochraně práv žen a zákon o ochraně a výchově dětí, jakož i státní a společenské  politice pro ženy, která byla přijata a prosazena s hlubokou pozorností Korejské strany práce a vlády KLDR.

 

 

Od prvních demokratických voleb v listopadu čučche 35 (1946) byly desítky tisíc žen zvoleny poslankyněmi lidových shromáždění na všech úrovních včetně Nejvyššího lidového shromáždění.

Velké množství žen získalo čestné tituly lidových vědkyň, zasloužilých vědkyň, členek korespondentek akademie věd, profesorek a doktorek a hrají důležitou roli v rozvoji vědy, techniky a vzdělání v zemi.

Pracující ženy v různých oblastech národního hospodářství včetně lehkého průmyslu a zemědělství dosahují na svých pracovištích zázraků a úspěchů.

 

 

Umělkyně elektronického souboru Moranbong a dalších uměleckých skupin a takové sportovní hrdinky jako Pak Jong Sun, Čong Song Ok a Kje Sun Hui plně prokazují důstojnost republiky a lid je miluje.

Ženy, které získaly titul hrdinek práce za porození velkého počtu dětí, “dívka-matka”, která se dobrovolně ujala výchovy sirotků, a doktorka, která prokazovala svou srdečnost po osm let, aby obnovila popálený obličej dívky, dodávají vůni květinové zahradě velké socialistické rodiny.

 
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korea dnes, http://www.dprktoday.com

Korejská ústřední televize