Skip to content

Plakáty – 2016

Budovatelské plakáty z KLDR, rok čučche 105 (2016)

½£20½Ó ¤ë¤ì¤íÃù¾¢¼­ ºº¼­Ãù°¡ ±ýÌ·³Þ

20. festival kimčongilií

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Spusťme elektrárny na plnou kapacitu, abychom zajistili maximální produkci elektrické energie!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉIntenzivně podporujme výstavbu elektrárny Tančchon a další projekty pro zvýšení kapacity k výrobě energie!

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Vše pro národní prosperitu!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉZvyšme výrobu železa a oceli v metalurgických závodech!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉČlenové Dělnicko-rolnických rudých gard a Mladých rudých gard, plně se připravte na obranu svých vesnic!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉJednomyslná jednota je skvělým základem a vždyvítěznou zbraní revoluce čučche!

 

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉPracujme rychlostí blesku, aby se vše změnilo od rána do večera a dnešní zjev se změnil zítra!

 

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉUskutečněme radikální změnu ve zlepšení životní úrovně lidu inovacemi v rostlinné výrobě, chovu zvířat a všech odvětvích rybolovu!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉUčiňme mílové kroky v plamenech kolektivistické soutěže, která každému pomáhá a vede každého dále vpřed!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É
Pěstujme trávu Aeguk ve velkém měřítku k získání masa z trávy!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉNechť funkcionáři konají nesobecké, zanícené úsilí ve prospěch lidu!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉZintenzivněme výzkumnou práci, abychom posunuli hranice vědy a techniky!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Nechť hrdinná dělnická třída Kim Ir Sena a Kim Čong Ila podporuje myšlenky a věc strany v předvoji!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Dopřejme našemu lidu nejvyšší kvalitu civilizace na nejvyšší úrovni!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉVlastenectví začíná doma!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Aktivně adoptujme vynikající kmeny a vědecké metody zemědělství tak, abychom plnili plán produkce obilovin bez výjimky!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉUčiňme dynamický pokrok v elektrické energii, uhelném a hutním průmyslu a odvětví železniční dopravy v čele všeobecného útoku!

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Nechť se celá strana, celá armáda a všechen lid nadšeně pustí do kampaně obnovy lesů v zemi!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Ohlasme zlatý věk při budování prosperujícího národa v tomto roce, kdy se koná sedmý sjezd Korejské strany práce!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É
Vytvořme nové zázraky hrdinné Koreje v odvětví sportu!

 

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É
Ať se rybí farmy, vybudované po celé zemi, vyplatí!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´É

Kráčejme širokou cestou pro revoluci a výstavbu prostřednictvím vlastního rozvoje!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉPro blaho skvělého lidu!

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉNechť odvětví železniční dopravy zajistí včasnou dopravu zavedením tuhé kázně!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉZlepšeme organizaci a řízení dopravy s cílem zajistit pravidelný provoz vlaků!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉOhlasme zlatý věk při budování prosperujícího národa v tomto roce, kdy se koná sedmý sjezd Korejské strany práce!

 

ÊòÃÍ »¦²Éº¡Ëæ ½£»¤´ô °¬µß¼¬±áÊÕ±ã½èËæµá ¾¡´´Âײ÷ ºº¼­Ãù´ÉVěc čučche orientovaného socialismu je vždyvítězná a čekají nás jen vítězství a sláva!

 

½ç¶í°ë·é˾ ¾©¼³Ì© 70Ëμ­ÀÕËæµá ¹¦µÍËÎ˺¿Ô²÷ ºº¼­Ãù´É

Staňme se všichni čestnými vítězi v 70denní kampani věrnosti!

 

½ç¶í°ë·é˾ ¾©¼³Ì© 70Ëμ­ÀÕËæµá ¹¦µÍËÎ˺¿Ô²÷ ºº¼­Ãù´É

Strana nás všechny vyzývá, abychom se osvědčili v 70denní kampani!

½ç¶í°ë·é˾ ¾©¼³Ì© 70Ëμ­ÀÕËæµá ¹¦µÍËÎ˺¿Ô²÷ ºº¼­Ãù´É

Staňme se všichni čestnými vítězi v 70denní kampani věrnosti!

32Jel jsi na oři Mallimovi? Dej plný průchod zásadám upřednostňování vlastního rozvoje!

33Jel jsi na oři Mallimovi? Dej plný průchod zásadám upřednostňování vlastního rozvoje!

 

34Oslava sedmého sjezdu Korejské strany práce

35Povstaňme v nápor pro provádění rozhodnutí sedmého sjezdu Korejské strany práce!

 

36Osvědčme se všichni v kampani pro vytvoření rychlosti oře Mallimy!

37Osvědčme se všichni v 200denní kampani věrnosti!

38Staňme se čestnými vítězi v 200denní kampani věrnosti!

multi_comPropaganda_2016-06-15_dn47Povstaňme v boj za úplné zastavení bezohledných politickovojenských provokací a válečných manévrů, které ohrožují mír a stabilitu na Korejském poloostrově!

multi_sisaManpyong_2016-08-14_dn5408Tzv. jihokorejská prezidentka Pak Kun Hje před branami Modrého domu (tzv. prezidentského sídla jihokorejského loutkového režimu), největší zrádkyně, loajální fena USA, ďáblice, která chce sežrat celý národ. Protest proti umístění THAAD (protivzdušné „obrany“ USA v jižní Koreji).

ssm_plakat_sjezd9. sjezd Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže

4015. pchjongjangský mezinárodní filmový festival

42Odstraňme povodňové škody posílením společné armádně-lidové práce!

41Mobilizujme všechno úsilí a prostředky!

4390. výročí založení Svazu za svržení imperialismu

http://naenara.com.kp

http://www.vok.rep.kp