Skip to content

Kultura - 2. page

Vydány plakáty k úkolům nového roku

Pchjongjang 6. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce, umělecké studio Mansude, Korejské ústřední studio výtvarného umění a Univerzita výtvarných umění v Pchjongjangu vytvořily nové plakáty, aby povzbudily všechen lid k realizaci politiky velkého boje stanovené na 6. plenárním zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Plakáty s hesly „Důkladně provádějme závěry 6. plenárního zasedání 8. Ústředního výboru strany!“ a „Ozdobte 75. výročí KLDR a 70. výročí válečného vítězství vysokým politickým nadšením a zářnými pracovními úspěchy!“ odrážejí revoluční vůli všeho lidu oslavit tento významný rok jako rok velkých převratů a změn. Číst dál

Slavnostní koncert u příležitosti Nového roku 2023


 
Pchjongjang 1. ledna čučche 112 (2023) – V noci z 31. prosince 2022 se na Stadionu 1. máje v Pchjongjangu konal slavnostní koncert u příležitosti Nového roku.

Slavnostní koncert sledoval generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un spolu s předními kádry strany a vlády. Číst dál

Nové domy v různých vesnicích

Pchjongjang 24. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Různé vesnice v obvodě města Pchjongjang a provinciích Severní Pchjongan, Severní Hamgjong a Jižní Hamgjong se proměnily v socialistické ideální vesnice, odpovídající nové éře budování civilizace našeho stylu.

Dobře vybavené obytné budovy jsou ukázkou skvělé architektury a odrazem ušlechtilé lásky k lidu váženého soudruha Kim Čong Una, který chce z našich zemědělských pracujících udělat pány venkovské civilizace nové doby. Číst dál

Uctění památky soudruha KIM ČONG ILA u příležitosti 11. výročí jeho úmrtí

Pchjongjang 18. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – U příležitosti 11. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila položili pracující lidé, vojáci Korejské lidové armády a mládež a studenti květinové koše a kytice k sochám jedinečných velikánů a mozaikám slunečně usměvavých velkých vůdců na různých místech.

V nejpamátnější den vlasti navštívili funkcionáři Ústředního výboru strany, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády a ozbrojených sil Palác slunce Kumsusan. Číst dál

Nové stránky – poštovní známky 2021 a 2022

Na stránky České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche byly přidány stránky s vyobrazeními poštovních známek

z roku čučche 110 (2021)

a z roku čučche 111 (2022).

 

Stránky se staršími známkami naleznete v sekci Kultura – Poštovní známky.

Muzeem korejských známek v Pchjongjangu se zabývá kapitola knihy Lukáše Vrobela „Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí“, vydané letos v říjnu. Číst dál

Studijní pochod na Pektusan

Pchjongjang 10. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Na horu Pektu(san) vystoupil 9. prosince pochodový oddíl studentstva a mládeže z celé země, směřující do míst revoluční bojové slávy v oblastech pohoří Pektu.

Členové oddílu navštívili Velký památník Samdžijon, položili koše a kytice květin k bronzové soše velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a poklonili se. Číst dál

Oslavy Dne matek

Pchjongjang 17. listopadu čučche 111 (2022) (KCNA) – Po celé zemi, plné vroucí lásky a blízkých citů, kvetlo štěstí a radost matek.

Všichni synové a dcery, kteří oslavili Den matek, srdečně blahopřáli svým milovaným matkám s upřímnou úctou.

Palác slunce Kumsusan, nejvyšší svatyně čučche, kde leží velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il ve své životní podobě, navštívily matky a děti z celé země s pocitem přání nesmrtelnosti velkých vůdců. Početné masy navštívily bronzové sochy velkého vůdce a velkého generála na kopci Mansude a na dalších místech a mozaiky s jejich slunečně usměvavými portréty na různých místech, položily kytice a květiny a poklonily se.

Číst dál

Nové plakáty

Pchjongjang 13. září čučche 111 (2022) (KCNA) – Byly vytvořeny nové plakáty vyzývající všechny funkcionáře, členy strany a pracující lid k plnění programových úkolů, které ve svém historickém politickém projevu stanovil vážený soudruh Kim Čong Un.

Plakát „Ukažme jasněji ideologickou a politickou moc našeho státu!“ odráží snahu všeho lidu o další posílení jednomyslné jednoty, nepřekonatelné síly socialismu našeho typu a nejlepší zbraně našeho státu. Číst dál

Fotografie soudruha KIM ČONG UNA se zasloužilými pracovníky protiepidemického sektoru účastnícími se oslav 74 let KLDR

 

Pchjongjang 10. září čučche 111 (2022) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un byl 9. září vyfotografován se zasloužilými pracovníky protiepidemického sektoru, kteří se zúčastnili oslav na počest 74. výročí založení republiky.

Soudruh Kim Čong Un vyjádřil srdečné blahopřání a povzbuzení rudým protiepidemickým bojovníkům strany na protiepidemické zdravotní frontě, kteří přispěli ke stabilizaci protiepidemické situace poté, co úspěšně zvládli nejhorší krizi veřejného zdraví s horoucí věrností straně, neochvějnou duševní silou a vřelou starostí o lid. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s novátory práce účastnícími se oslav 74. výročí založení KLDR


 
Pchjongjang, 9. září čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 8. září setkal s novátory práce a oceněnými pracujícími, kteří se zúčastnili oslav na počest 74. založení republiky, blahopřál jim a povzbudil je.

Účastníci byli ohromeni vzrušením a potěšením z toho, že mají největší čest v lidském životě být vyfotografováni se soudruhem generálním tajemníkem na kopci Mansude, kde stojí bronzové sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, zakladatelů a budovatelů našeho důstojného státu. Číst dál

Velkolepé oslavy 74 let KLDR

 

Pchjongjang 9. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 8. září večer se v Pchjongjangu na úpatí historického vrchu Mansude, kde majestátně stojí bronzové sochy velkých soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, průkopníků a vůdců budování socialistického státu, konaly slavnostní akce na počest 74. výročí založení republiky.

Slavnostních akcí se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Vernisáž celostátní výstavy obrazů k 74. výročí založení KLDR

Pchjongjang 3. září čučche 111 (2022) (KCNA) – U příležitosti 74. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky byla zahájena celostátní výstava umění v odvětví malby.

Ve výstavní síni jsou uctivě vystavena umělecká díla zobrazující velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Vystavena jsou umělecká díla, včetně korejských národních maleb, olejů a rytin, která živě zobrazují, že díky váženému soudruhu Kim Čong Unovi se v naší zemi otevřela nová éra samostatného života a rozkvětu a naše vlast ukazuje celému světu důstojnost a sílu mocného státu.
Číst dál

Nové propagandistické plakáty

Pchjongjang 16. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce a Pchjongjangský institut výtvarných umění vytvořily nové plakáty, které silně povzbuzují všechen lid k boji za ještě větší zázraky a dosažení úspěchů ve všech sférách budování socialismu ve stejném duchu, s jakým bylo dosaženo velkého vítězství v protiepidemické válce pod vedením strany.

Plakát „Velké vítězství v protiepidemické kampani!“ odráží hrdost a důstojnost našeho lidu a vojáků lidové armády, kteří s neochvějným bojovým duchem a impulsem dosáhli nebývale velkého vítězství v protiepidemické válce, vnímajíce protiepidemickou politiku a vedení strany a státu jako absolutní pravdu. Číst dál

Účastníci 8. celostátního shromáždění válečných veteránů strávili příjemné dny odpočinku v lázních Jangdok

Pchjongjang 1. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Váleční veteráni, kteří se zúčastnili 8. celostátního shromáždění válečných veteránů, strávili příjemné dny odpočinku v lázeňské zóně kulturní rekreace Jangdok a užívali si vřelé pohostinnosti jako čestní hosté.

Ošetřovatelé a zdravotníci s duší vlastních vnuků a vnuček válečných veteránů věnovali zvláštní pozornost jejich zdraví a životu. Číst dál

Fotografie soudruha KIM ČONG UNA s průvodci po místech historické revoluční slávy a s účastníky 8. shromáždění veteránů


 
Pchjongjang 29. července čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 28. července v Muzeu Vítězné vlastenecké osvobozenecké války setkal s průvodci po místech historické revoluční slávy spojených s vítězstvím ve válce, kteří se zúčastnili 8. celostátního shromáždění válečných veteránů, a na paměť se s nimi nechal vyfotografovat. Číst dál

Slavnostní shromáždění na počest 69. výročí velkého válečného vítězství


 

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl významný projev

 

Pchjongjang 28. července čučche 111 (2022) (KCNA) – Náš lid a vojáci lidové armády, sebevědomě otevírají široký prostor pro vítězství socialismu pod vedením neporazitelné Korejské strany práce, s bezmeznou hrdostí na hrdinnou Koreu a hrdinný lid, kteří jsou oslavováni rok od roku a po desítky let, oslavují 69. výročí velkého válečného vítězství.

U příležitosti dne velkého vítězství ve válce, které se stalo věčným základem neporazitelnosti na cestě rozvoje slavné Korejské lidově demokratické republiky, vládne v zemi silné přesvědčení a vůle lidu pokračovat všemi prostředky v bojovném duchu a tradici vítězství, kterou generace hrdinů zanechala jako dědictví válečné éry, k bezchybnému dovršení revoluční věci čučche. V takovém prostředí se konalo slavnostní shromáždění před Památníkem vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce v hlavním městě Pchjongjangu.

Slavnosti se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál