Skip to content

Kultura - 2. page

Ústřední slavnostní shromáždění a masový průvod na počest 110. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA


 
Pchjongjang 16. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – 15. dubna se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konalo ústřední slavnostní shromáždění a masový průvod obyvatel Pchjongjangu na počest 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Akce se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN s účastníky 1. semináře pracovníků propagandy Korejské strany práce


 
Pchjongjang 1. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un byl 31. března vyfotografován s účastníky 1. semináře pracovníků propagandy Korejské strany práce.

Přítomni byli soudruzi Čo Jong Won, Ri Il Hwan, Kim Če Rjong, O Il Džong, Ču Čchang Il, Ri Tu Song, Ri Hi Jong a Kim Jong Gwang. Číst dál

Zahájen 1. seminář pracovníků propagandy Korejské strany práce

Pchjongjang 29. března čučche 111 (2022) (KCNA) – V Domě kultury „25. dubna“ byl zahájen 1. seminář pracovníků propagandy Korejské strany práce.

Semináře se zúčastnili pracovníci oddělení propagandy a agitace provinčních, městských a okresních výborů strany a stranických výborů plnících stejnou funkci. Přítomni byli i odpovědní straničtí pracovníci ministerstev a ústředních útvarů, pracovníci propagandy institucí, továren, závodů, podniků a zemědělských družstev, pracovníci na poli uchování historické revoluční slávy a funkcionáři příslušných oddělení Ústředního výboru strany. Číst dál

Kde je skutečný ráj žen?

Pchjongjang 8. března čučche 111 (2022) (MZV KLDR) – Uplynulo 112 let od roku 1910, kdy byl v Dánsku na 2. mezinárodním sjezdu socialistických žen vyhlášen 8. březen jako Mezinárodní den žen.

Ženy v Korejské lidově demokratické republice, jež si velmi váží dobrotivého otce lidu, důstojně užívají svých práv a vedou skutečný hodnotný život jako důstojné paní země.

Vážený soudruh Kim Čong Un ctí ženy jako květiny země a rodiny a věnuje jim veškerou náklonnost a péči. Číst dál

Celá země si připomněla 80. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA

Pchjongjang 17. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Všechen lid s velkou radostí a nadšením oslavil 80. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila jako velký svátek vítězství a slávy.

V parku Paláce slunce Kumsusan, nejvyšší svatyně čučche, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, se lid poklonil portrétům velkého vůdce a velkého generála se slunečným úsměvem. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN sledoval koncert na počest lunárního Nového roku

 

Pchjongjang 2. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un 1. února sledoval koncert na počest lunárního Nového roku.

Umělecké divadlo Mansude, dějiště představení, bylo naplněno nadšením a radostí diváků, kteří měli tu čest sledovat koncert společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem ve významný lidový svátek v roce velkých významných revolučních událostí. Číst dál

Konal se 9. sjezd Svazu zemědělských pracovníků Koreje

Pchjongjang 30. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Ve dnech 27. až 28. ledna se v Pchjongjangu konal 9. sjezd Svazu zemědělských pracovníků Koreje.

Sjezd komplexně a do hloubky analyzoval a shrnul práci svazu ve sledovaném období a projednal úkoly a způsoby plného prokázání síly svazu jako masové politické organizace při důsledném plnění závěrů historického 8. sjezdu Korejské strany práce a nového programu výstavby socialistického venkova. Číst dál

Je „Hra na oliheň“ antikapitalistická?

Jihokorejský seriál „Hra na oliheň“ (anglicky „Squid Game“) se stal po svém uvedení v září 2021 senzací takřka světového kalibru, nejsledovanějším filmovým dílem ve více než 90 zemích, částečně snad i díky obrovské propagandistické kampani, která z něj od počátku takovou senzaci dělala.

Velmi stručně uvedeno, devítidílný seriál pojednává o hazardní hře chudých a zadlužených lidí z okraje společnosti, naverbovaných hrstkou mimořádně bohatých organizátorů k plnění různých úkolů s vidinou obrovské finanční výhry. Za tím účelem je jich téměř 500 uspáno a převezeno na opuštěný ostrov. Až během hry soutěžící zjistí, že poražení jsou zastřeleni. Mají možnost ukončit hru hlasováním. Přestože o jediný hlas projde ukončení, zdrcující většina přeživších se brzy znovu do hry dobrovolně vrátí, protože beznadějný život v chudobě na „svobodě“ považují za horší než vidinu na vysokou, ale málo pravděpodobnou výhru (vyhrát a tedy přežít může jen jeden, i když díky zajímavému rozuzlení nakonec přežijí dva). Číst dál

Shromáždění odhodlání Socialistického svazu žen

Pchjongjang 14. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – 13. ledna na náměstí Vítězného oblouku konalo shromáždění odhodlání pracovnic a členek Svazu žen za důsledné plnění závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Předsedkyně ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje soudružka Kim Čong Sun ve své zprávě uvedla, že vážený soudruh Kim Čong Un, který práci Svazu žen věnuje velkou pozornost a péči, v loňském roce konání 8. sjezdu Korejské strany práce svolal 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje a zaslal mu dopis naplněný důvěrou a láskou. Číst dál

Básníci se aktivně zapojují do tvůrčí práce ve všech oblastech budování socialismu

Pchjongjang 9. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Z celého srdce podporujíce myšlenku a ducha 4. pléna 8. Ústředního výboru strany se básníci z různých míst aktivně zapojují do tvůrčí práce ve všech oblastech budování socialismu.

Básníci vytvořili a zveřejnili více než 170 básní a písňových textů velebících bojového ducha pracujících hlavních továren, podniků a zemědělských družstev, kteří s velkým nadšením učinili významný krok k oslavě tohoto významného roku jako roku velkého revolučního svátku. Číst dál

Shromáždění odhodlání občanů Pchjongjangu

Pchjongjang 6. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Shromáždění odhodlání občanů města Pchjongjangu k důslednému provedení závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 5. ledna na Kim Ir Senově náměstí.

Na tribunu se dostavil člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun. Shromáždění se zúčastnily kádry strany a vlády, funkcionáři a novátoři práce z Pchjongjangu, novátoři a funkcionáři institucí, továren, podniků a zemědělských družstev a mládež a studentstvo z Pchjongjangu. Číst dál

Vydány nové plakáty

Pchjongjang 3. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vydalo nové plakáty vyzývající celý lid k realizaci usnesení 4. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Plakáty odrážejí revoluční vůli a vroucný závazek našeho lidu, který bude v tomto významném roce pokračovat v novátorství a pokroku se stejným duchem a odhodláním, s kterým oslavil první rok pětiletého plánu velkým vítězstvím. Číst dál

Naše země oslavila příchod nového roku čučche 111 (2022)


 
Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un u příležitosti nového roku čučche 111 (2022) navštívil Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun a Pak Čong Čchon a členové ústředního řídícího orgánu strany. Číst dál

Korejský lid si v nejhlubší úctě připomněl 10. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA


 

Pchjongjang 18. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti 10. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila si všechen lid celé země s úctou připomíná památku velkého generála, majestátního obrazu socialistické Koreje.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un v den největšího národního smutku 17. prosince navštívil Palác slunce Kumsusan. Číst dál