Skip to content

Vznešené črty kórejského ľudu

Pchjongjang, 15. decembra čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Je prirodzenou úlohou a najvznešenejšou morálnou povinnosťou kórejského ľudu, aby prechovával vysokú úctu veľkému vodcovi súdruhovi Kim Čong Ilovi po všetky veky vekov a zachoval mu vernosť po celé generácie, keďže vyrastal pod jeho vrelou starostlivosťou.

Ušľachtilé črty nášho ľudu úprimne podporujúceho vodcu boli plne preukázané, keď kórejský národ utrpel veľkú stratu. Revolučná povaha nášho ľudu, ktorý je oddaný naplneniu veci znesmrteľnenia vodcu, s horlivou túžbou po veľkom generálovi, jasne ukázala ľuďom sveta, ako majú revolucionári podporovať svojho vodcu.

Po potvrdení vzrušujúcej správy o tom, že súdruh Kim Čong Il bude odpočívať v Kumsusanskom paláci Slnka, všetok ľud v krajine venoval svoju najúprimnejšiu oddanosť skrášleniu tohoto svätého miesta čučche. A ukázali svoj vznešený zmysel pre záväzok a úprimnosť pri budovaní sôch, mozajok zobrazujúcich jeho usmievajúci sa portrét a pamiatok na jeho poľné vedenie a terénne pokyny. Je to prijatý spôsob života funkcionárov a pracujúcich v celej krajine, že sa pozerajú na jeho obraz vždy, keď prežívajú radosti alebo ťažkosti.

História pokrvného zväzku medzi súdruhom Kim Čong Ilom a kórejským ľuďom navždy zotrvá vďaka srdečnej lojalite ľudí, ktorí absolútne veria vo vodcu a nasledujú ho.

So Song Bom, Rodong sinmun (Noviny práce) – www.rodong.rep.kp