Skip to content

Uskutečnila se 8. konference muničního průmyslu

 

Pchjongjang, 12.-13. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – V pondělí zde byla zahájena 8. konference muničního průmyslu.

Konference má za cíl přezkoumat úspěchy a zkušenosti získané při práci na realizaci politiky strany v oblasti muničního průmyslu a projednat opatření k zahájení rozkvětu rozvoje obranného průmyslu založeného na čučche pod praporem současného rozvoje dvou front a plného projevení neporazitelné moci socialistické Koreje.

Konference se zúčastnili soudruzi Te Čong Su, No Kwang Čchol, Čang Čchang Ha, Čon Il Ho, Hong Sung Mu a Hong Jong Čchil a předsedové provinčních stranických výborů, kteří přispěli k úspěšnému testovacímu odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, a další vědci, technici, pracovní inovátoři a funkcionáři v oblasti obranné vědy a muničního průmyslu, kteří významně přispěli ke zvýšení obranyschopnosti země, a funkcionáři a pracovníci příslušných jednotek.

 

 

Když se na tribuně konference objevil vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, všichni její účastníci ho s nadšením přivítali.

Soudruh Te Čong Su, člen politbyra a místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce, ve zprávě na konferenci zdůraznil, že historie obranného průmyslu KLDR je revoluční historií velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila a Korejské strany práce.

Národní obranný průmysl založený na čučche nyní vstoupil do svěžího rozkvětu svého rozvoje díky váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi, řekl referent a pokračoval:

Období od 7. konference muničního průmyslu bylo roky vítězství a slávy, během nichž byl vykonán rychlý, svět šokující pokrok, který jasně dokazuje platnost a životaschopnost politiky naší strany při posilování nezávislých schopností národní obrany ve všech směrech s jadernou silou jako pilířem.

Zvláště velký úspěch v testovací střelbě Hwasong-15, nového typu mezikontinentální balistické rakety, schopné zasáhnout celou pevninu USA a přenášet velkou těžkou hlavici, vedený politickým rozhodnutím a strategickým usnesením Korejské strany práce, je velkým vítězstvím národa, což je velká událost, která bude zvláště zaznamenána v dějinách země, vydobytá úsilím našeho lidu o uskutečnění historické věci dokončení státní jaderné síly, věci vzniku raketové mocnosti.

 

 

Referent se zmínil o perspektivě obranného průmyslu a úkolech pro pokračování rozkvětu rozvoje obranného průmyslu založeného na čučche a zvýšení obranyschopnosti, která je založena na spoléhání na vlastní síly.

Na konferenci byly předneseny projevy. Prostřednictvím projevů byly zmíněny úspěchy a dobré zkušenosti získané v oblasti vědeckého výzkumu v oblasti obrany a práce na posílení schopnosti národní obrany v uplynulých letech, a to v souladu s politikou strany v oblasti muničního průmyslu. A na tomto základě byly diskutovány způsoby, jak dosáhnout pokroku v rozvoji obranného průmyslu založeného na čučche.

 

 

V úterý byla 8. konference muničního průmyslu ukončena.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un uzavřel konferenci. Řekl, že 8. konference muničního průmyslu se konala s největším leskem uprostřed hluboké pozornosti a očekávání celé strany a všeho lidu a srdečných blahopřání z celé země obdivuhodným hrdinům čučche Koreje, kteří úspěšně provedli velkou historickou věc dokončení státní jaderné síly.

Vřele blahopřál účastníkům konference k jejich odhodlanému úsilí o rozvoj obranného průmyslu založeného na čučche jménem Ústředního výboru Korejské strany práce a všeho lidu země. Poblahopřál vojákům obranné vědy a velmi ocenil významné zásluhy těch, kteří se účastnili konference na zvláštní pozvání Ústředního výboru strany poté, co uspěli v testovací střelbě rakety Hwasong-15, velkém vítězství zvláště zapsaném v dějinách země.

Také vyjádřil srdečné blahopřání a díky všem členům působícím v oblasti obranného průmyslu včetně všech vědců, techniků, pracujících a sloužícího mužstva muničních průmyslových podniků, ústavů a ​​vysokých škol, funkcionářům a dalším pracovníkům odpovědným za výrobu a dodávky munice, kteří spolehlivě brání arzenál revoluce čučche s nekonečnou věrností vůči straně a revoluci a nejušlechtilejším vlastenectvím.

Národní obranný průmysl založený na čučche budeme nadále rozvíjet a vyhrajeme v konfliktu s imperialisty a USA a jistě dosáhneme věci socialismu a revoluční věci čučche díky praporu linie současného rozvoje dvou front, předloženém KSP, hrdinným pracovníkům v oblasti muničního průmyslu a talentovaným vědcům a technikům v oblasti obranné vědy, věrným straně, řekl.

Vyjádřil přesvědčení, že vědci a pracující v oblasti národního obranného průmyslu posílí jadernou sílu v kvalitě a kvantitě, vyrábějíce více nejnovějších zbraní a vybavení korejského stylu, a tak splní své čestné poslání a povinnost plně projevit důstojnost a moc socialistické vojenské mocnosti a urychlit konečné vítězství revoluce čučche.

Když skončil řeč, účastníci mu nadšeně tleskali.

 

 

Stranická a státní vyznamenání byla udělena těm, kteří přispěli k úspěšné testovací střelbě mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, s náležitým slavnostním ceremoniálem v Domě kultury 25. dubna.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un se zúčastnil ceremonie.

Osobně udělil přispěvatelům k úspěšné testovací střelbě rakety Řád Kim Ir Sena a Řád Kim Čong Ila, nejvyšší řády KLDR, titul Hrdiny KLDR a medaili Zlaté hvězdy a Řád národní vlajky první třídy  a Zlatou medaili (srp a kladivo) a Řád národní vlajky první třídy, nejvyšší poctu občanům KLDR, Kim Čong Ilovu cenu, hodinky nesoucí vznešená jména velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, čestný diplom předsedy Korejské strany práce Kim Čong Una a čestný diplom nejvyššího velitele Korejské lidové armády Kim Čong Una.

Všichni účastníci propukli v bouřlivé nadšení a potlesk nejvyššímu vůdci, nadšeni jeho nekonečnou vděčností.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp