Skip to content

Zemědělství - 3. page

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval východ země

Pchjongjang 16. května čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých průmyslových odvětví ve východní oblasti země.

Soudruh Kim Tok Hun si prohlédl přehradu Sinhong a výrobní jednotku vodní elektrárny Tančchon číslo 5. Navštívil Hungnamský komplex chemických hnojiv a zkontroloval druhou dílnu na výrobu dusíku a dílnu pro montáž generátorů. Číst dál

Více než 1300 mladých lidí dobrovolně odešlo do obtížných odvětví národního hospodářství

Pchjongjang 19. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Od skončení 8. sjezdu Korejské strany práce odešlo v celostátním meřítku více než 1300 mladých mužů a žen dobrovolně do obtížných a pracovně náročných odvětví národního hospodářství včetně průmyslových odvětví metalurgie, uhelného a těžebního průmyslu a na venkov. V čele jsou funkcionáři Svazu mládeže.

Bývalý pracovník provinčního výboru Svazu mládeže v Severním Pchjonganu Kim Jong Min dobrovolně odešel do pracovního kolektivu mládeže zemědělského družstva Tean v okrese Tegwan, svém rodiště, v souladu se vznešeným plánem váženého soudruha Kim Čong Una uspokojivě vyřešit problém potravin a výživy pro lid.

Pracovnice okresního výboru Svazu mládeže v Onsongu v provincii Severní Hamgjong Pak Song Rim dobrovolně odešla do provozovny nejzaostalejší farmy v okrese.

Číst dál

Soudruzi Čche Rjong He a Kim Tok Hun na terénních inspekcích

Pchjongjang 11. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He se na místě seznámil s výstavbou drůbežárny Kwangčchon.

Na terénním poradním shromáždění byly projednány způsoby, jak pokračovat ve výstavbě na plánované vysoké úrovni kvality a zajistit včasnou dodávku potřebného vybavení. Číst dál

Zatímco ostatní mluví, KLDR skutečně zachraňuje zelené plíce planety

Úpadek kapitalismu, umocněný v posledních měsících zdravotní krizí, již velmi zřetelně odhaluje nelidskost tohoto systému a jeho neschopnost zvládnout výzvy týkající se základních podmínek existence života na Zemi. Zatímco téma zdraví nyní vrchovatě naplňuje všechna média, otázka zdevastovaného životního prostředí z nich načas ustoupila.

Jakoby už v současné době neexistoval problém masivního odlesnění planety se všemi jeho důsledky, dobře viditelnými na krajině v České republice i na Slovensku, připomínající místy doslova spálenou zem. Zatímco nadvýroba požírá lesy bezmála ve všech oblastech periférie kapitalistického jádra, včetně Amazonie, ruské Sibiře, centrální Afriky, a nevyhýbá se ani přísně chráněným lokalitám Bělověžského pralesa v Polsku či slovenských hor, Korejská lidově demokratická republika jde zcela jiným směrem. Číst dál

Náš lid v novém roce zdesateronásobuje pokrok

Pchjongjang, 4. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Náš lid, který v prvé ráno roku čučche 110 (2021) s hlubokým dojetím a pohnutím přijal osobní dopis vyjadřující lásku váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, povstal se zdesateronásobeným přesvědčením k velkému pokroku v novém roce, naplněn důvěrou ve vítězství.

Všechen lid je odhodlán postupovat vpřed rázným krokem k novým vítězstvím velkolepých plánů, které vypracuje 8. sjezd Korejské strany práce, s hrdostí, že pod vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce oslavil rok 2020 jako rok hrdinného boje, pokroku a solidarity.
Číst dál

Úspěšné zakončení 80denní kampaně

Pchjongjang, 1. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Korejská ústřední tisková agentura 31. prosince čučche 109 (2020) oznámila, že všechen lid se vší energií rozvinul velký proces soběstačnosti a završil historickou 80denní pracovní kampaň hrdým vítězstvím.

Státní mimořádná protiepidemická práce, kterou naše strana navrhla jako hlavní bojový cíl 80denní pracovní kampaně, je stále posilována, protiepidemická fronta je nedobytně chráněna a vznikly zázraky, které z katastrofy udělaly štěstí, a nový příběh obrovských změn, které v bojových oblastech eliminují následky škod, když okouzlující socialistické vesnice rostou jedna za druhou.

V hlavních bojových oblastech socialistické výstavby bylo dosaženo mnoha cenných úspěchů, které přispěly k posílení základny nezávislé ekonomiky a zlepšení životní úrovně lidu, čímž byly napsány zářivé stránky do bojového deníku naší strany. Číst dál

Nové domy drůbežářského závodu Kwangčchon

Pchjongjang, 28. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – V oblasti Kwangčchon provincie Severní Hwanghe byly postaveny bezvadné obytné budovy pro tisíc a několik set rodin.

Na krmivové farmě drůbežářského závodu v Kwangčchonu, která se staví jako příklad pro drůbežářský průmysl, byly postaveny krásné přízemní a jednopatrové obytné domy různých stylů na principu „pohodlí a estetika na prvním místě“ s plně zajištěnými životními podmínkami a vybavením.

Ovocné stromy, včetně meruněk a tomelů, a další stromy dobrých druhů byly vysazeny kolem nových obytných budov okouzlujících vesnic v Kwangčchon-ri, Čangsa-ri a Hukgjo-ri v okrese Hwangdžu. Číst dál

Dokončeny nové stavby v Jižním Pchjonganu

Pchjongjang, 25. prosince čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Provincie Jižní Pchjongan dokončila stavbu Pchjongsongského letního divadla mládeže s kapacitou 5 tisíc míst, místnostmi pro různé zájmové skupiny a šatnami a Pchjongsongskou tělocvičnu pro futsal, košíkovou, odbíjenou, tenis a další sporty.

Nově zřízené želví sádky Sunčchonské sumčí farmy s roční výrobní kapacitou desítek tun jsou vybaveny zařízením pro zajištění optimálních podmínek pro želvy, rybníkem tilápií a množírnou žížal.
 
Číst dál

Komplex chovu pštrosů na nejvyšší úrovni

Pchjongjang, 7. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – Na úpatí malebného kopce na okraji Pchjongjangu se nachází Pchjongjangská pštrosí farma – komplexní základna výroby živočišných produktů na nejvyšší světové úrovni. Farma o rozloze několika desítek čongbo (přibližně hektarů, pozn. překl.)  je přední základnou chovu pštrosů, která má více než 110 pštrosích kotců, zařízení na výrobu krmiv a zpracování masa s nejmodernějším vybavením, základnu pro zpracování kůží a dílnu.

Farmě dodává půvab zalesnění, terénní úpravy a přeměna na ovocný sad s více než 500 tisíci stromů dobrých druhů.

Každý rok se zde vyrábí velké množství masa, vajec a hotových masných výrobků a řemeslných výrobků z pštrosích vajec, kostí a kůží. Po loňské rekonstrukci se letošní počet chovaných pštrosů zvýšil 1,5krát oproti minulému roku.
Číst dál

Uskutečnilo se 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 5. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 4. prosince se v Paláci shromáždění Mansude konalo 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia NLS KLDR soudruh Čche Rjong He.

Plenárního zasedání se zúčastnili členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Tche Hjong Čchol a Pak Jong Il a generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS a vlády.

Pořad jednání plenárního zasedání zahrnoval následující otázky: „Svolání zasedání NLS KLDR“, „Přijetí zákona KLDR o odmítnutí reakční ideologie a kultury“, „Přijetí zákona KLDR o zavádění vědecko-technických úspěchů“, „Přijetí zákona KLDR o lesnictví“, „Přijetí zákona KLDR o mobilní komunikaci“ a „Odvolání a volba soudců Ústředního soudu KLDR.“
Číst dál

Hrdinské činy divizí členů strany z hlavního města budou navždy zářit v dějinách naší strany

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města, směřující do první linie boje za obranu lidu, kam směřuje naše strana všechny síly, vytvořily hrdinský příběh ve slavných dějinách naší strany za dobu 70 dní úderné pracovní stráže věrnosti, tvrdé nepřetržité bitvy a odvážného bleskového boje.

Přinášíme fotografie hrdinného boje divizí členů strany z hlavního města, kteří s velkým zanícením přijali historický otevřený dopis váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a s pevným závazkem jistě uskutečnit ušlechtilý plán Ústředního výboru strany za cenu svých životů krásně postavili nové okouzlující vesnice v oblasti východního pobřeží, které byly zasaženy přírodní katastrofou. Číst dál

Komplex hospodářských zvířat okresu Sepcho se každým dnem modernizuje

Pchjongjang, 10. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Stáda ovcí a krav se vlní jako mraky na loukách roztažených do nekonečné dálky a všude jsou postaveny krásné vesnice, stáje pro dobytek a veřejné budovy a ve větru se ozývá píseň pastevců. Toto je nádherné panorama komplexu hospodářských zvířat okresu Sepcho, podobné krásnému obrázku.

Tato oblast je již dlouhou dobu známa sněhem, deštěm a větrem, ale nyní se úplně změnila na oblast s velkou úrodou trávy, masa a mléka. Pod moudrým vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který přijal opatření k zahájení velkolepého díla přeměny přírody na náhorní plošině Sepcho v novém století čučche, byla opuštěná náhorní plošina Sepcho přeměněna k nepoznání. Číst dál

Vojnový veterán sa dožil 100 rokov

Jedným z vojnových veteránov je aj súdruh Ri Tong Gju, žijúci v dedine Rjonggok-ri v okrese Kangnam pri Pchjongjangu. V septembri oslávil sté narodeniny.

Všetci dedinčania mu srdečne zablahoželali k narodeninám a vláda mu poslala dary. V ten deň súdruh Ri oslávil svoje narodeniny vo vojenskej uniforme. Pri tejto príležitosti sa s emóciami obzrel späť do minulosti. Číst dál

Předány nové domy v Tečchong-ri a okrese Hongwon

Pchjongjang, 17. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Příkladná socialistická obec byla postavena v obnovené Tečchon-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe.

Vojáci lidové armády, kteří se pustili do rekonstrukčních prací s cílem eliminovat následky přírodních katastrof, za pouhé dva měsíce bezchybně dokončili stavbu více než 820 obytných budov a z celého srdce podporovali ušlechtilý pohled na lid váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a jeho vznešený plán nezištné služby. Číst dál

Masová shromáždění za vítězství v 80denní kampani

Pchjongjang, 16. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 16. října se na Kim Ir Senově stadionu konalo shromáždění odhodlání předvoje mládeže na výzvu velké strany, aby se vší energií v 80denní pracovní kampani hrdým vítězstvím pozdravil 8. sjezd strany.

Zúčastnili se funkcionáři Ústředního výboru Svazu mládeže a příslušní pracovníci, mládež a studenti z Pchjongjangu. Číst dál

Lid ze Sunanu se stěhuje do nových domů

Pchjongjang, 5. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V obvodě Sunan v Pchjongjangu byly nově postaveny stovky vícepodlažních a jednopodlažních bytových domů, veřejných budov a zařízení. Každý dům má několik obytných pokojů, kuchyň, sklad atd.

2. a 4. října se konaly slavnostní obřady udělování nových domů obyvatelům Čegjong-ri, Sanjang-ri, Rjongbok-ri a Čchondong-ri v obvodě.

Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN vedl obnovu okresu Kimhwa

Pchjongjang, 2. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě obnovu poškozeného okresu Kimhwa.

Doprovázeli ho soudruh Pak Čong Čchon, soudruh Ri Il Hwan, soudruh Kim Jong Su, soudruh Čo Jong Won, soudružka Kim Jo Džong, soudruh Pak Tche Song a soudružka Hjon Song Wol. Číst dál

Otevřen Kosanský závod na zpracování ovoce

Pchjongjang, 2. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V Kosanském ovocnářském komplexu byl krásně zbudován závod na zpracování ovoce.

30. září se uskutečnil obřad uvedení Kosanského závodu na zpracování ovoce do provozu. Zúčastnili se jej místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, funkcionáři z příslušných oblastí a funkcionáři a zaměstnanci závodu.

Číst dál

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval zemědělská družstva v Jižním Hwanghe

Pchjongjang, 28. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun zkontroloval zemědělská družstva v okresech Anak, Sinčchon a Čerjong v provincii Jižní Hwanghe.

Při obchůzce polí zemědělského družstva Oguk v okrese Anak, družstva Segil v okrese Sinčchon a dalších zdůraznil nižším funkcionářům a družstevním rolníkům nezbytnost úspěšně dokončit zemědělské práce letošního roku u příležitosti 75. výročí založení strany s hrdostí na práci v družstvech spojených se zásluhami vedení strany. Vyzval ke včasným opravám kombajnů a mlátiček, aby se zvýšil podíl mechanizace při sklizni, a vyzval továrnu na příslušenství traktorů v Hedžu k výrobě a dodávkám účinných zemědělských strojů a příslušenství. Číst dál