Skip to content

Seminář v Praze k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

Seminář Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 80. výročí narození nejvyššího představitele Korejské lidově demokratické republiky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (Dni zářící hvězdy) se konal v sobotu 12. února 2022 v Praze.

Jednání řídil předseda soudruh RSDr. Jozef Servista. Kromě něho se zúčastnili 1. místopředseda soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda soudruh Bc. Alexander Velitš, členové výboru, členové Společnosti Pektusan a pozvaní hosté.

Svou přítomností jednání poctili diplomaté Korejské lidově demokratické republiky, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a rada velvyslanectví soudruh Ing. Kim Čchon Se.

 

 

Seminář byl zahájen uctěním památky zesnulých členů Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, mezi nimi někdejších předsedů soudruha Jiřího Jarky a soudruha RSDr. Jaroslava Kafky. Následně předseda soudruh RSDr. Jozef Servista blahopřál k narozeninám členkám výboru soudružkám Veře Svobodové a Nataše Weberové a poděkoval za přání ke svým nedávným 80. narozeninám.

Ve svém projevu soudruh Jozef Servista připomněl letošní velká výročí 80 let od narození soudruha Kim Čong Ila (16. 2.) a 110 let od narození soudruha Kim Ir Sena (15. 4.) Ocenil život a dílo soudruha Kim Čong Ila jako velikána revoluce, který celý život spojil s úsilím o zvyšování životní úrovně lidu, posilováním soběstačné sebeobrany proti hrozbám imperialistů USA a jejich vazalů a s prací za znovusjednocení Koreje. (Celý projev ZDE.)

 

 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec KLDR soudruh PhDr. Ču Won Čchol uvedl, že soudruh Kim Čong Il prosazoval zájmy a přání lidu a zůstává proto v jeho srdcích i 10 let po svém úmrtí a je považován za otce národa.

Soudruh velvyslanec poděkoval českým a slovenským příznivcům socialistické Koreje za jejich přízeň a popřál jim pevné zdraví, štěstí a úspěchy v osobním životě i jejich důležité politické práci.

První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh Lukáš Vrobel přednesl projev „Nezapomenutelné dílo soudruha Kim Čong Ila žije a vítězí“, ve kterém připomněl život a dílo velkého generála a jeho zásluhy o uhájení a rozvoj korejského socialismu. (Projev ZDE.) Na projev navazovala komentovaná prezentace fotografií z některých významných událostí v KLDR v letech 2021-2022, významném období nového rozvoje korejské revoluce po 8. sjezdu Korejské strany práce. (Prezentace ZDE.)

Nesmrtelné zásluhy soudruha Kim Čong Ila připomněl ve svém projevu také místopředseda soudruh Alexander Velitš.

 

 

V diskusi účastníci ocenili zásluhy socialistické Koreje o uhájení a další rozvoj socialismu a položili dotazy soudruhu velvyslanci. Zdůraznili význam důrazu na armádu a její ideologickou přípravu, výzkumu a vývoje zbraňových systémů a především jaderného odstrašení. Kritizovali negativní politický vývoj, který z bývalého Československa udělal kolonii imperialistických agresorů.

Soudruh velvyslanec v odpovědi na dotazy uvedl, že KLDR je jedinou zemí světa, která zcela zabránila pandemii koronaviru díky naprostému uzavření hranic trvajícímu již déle než dva roky a díky dalším přísným protiepidemickým opatřením. Zdůraznil nezbytnost nezávislé sebeobrany a rozhodně odmítl štvavou kampaň proti raketovým testům socialistické Koreje jako údajné hrozby světu, když podobné testy pořádá celá řada zemí světa na prvním místě s USA. Podtrhl zájem KLDR o zabránění válce a zajištění spravedlivého míru a bezpečnosti. Věnoval se také vztahům s USA a jižní Koreou, ve kterých nedošlo ke zlepšení s ohledem na podřízenost jihokorejských orgánů imperialistům USA. Zmínil také neuspokojivé vztahy s Japonskem, které se odmítá omluvit Koreji za utrpení způsobené za okupace, neuznává existenci KLDR a neustálým zbrojením představuje vážnou hrozbu pro mír v regionu.

 

 

Předseda soudruh Jozef Servista v závěrečném projevu vyzval k pokračování a rozvoji aktivit pro přátelství s Koreou a pozval účastníky na plánovanou výstavu fotografií k letošnímu Dni zářící hvězdy a Dni slunce, která bude brzy zahájena v Praze.

Místopředseda soudruh Alexander Velitš přednesl návrh prohlášení, které bylo přijato jednomyslně. Prohlášení odsuzuje pokračující a nekončící nepřátelskou politiku USA a jejich vazalů včetně České republiky proti KLDR a vyzdvihuje význam její národní obrany. (Prohlášení ZDE.)

Seminář byl ukončen poslechem Písně generála Kim Čong Ila s promítáním záběrů z jeho revoluční činnosti.

Po skončení semináře se uskutečnilo jednání výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.