Skip to content

Monthly Archives: január 2022 - 2. page

Blahopřání k 80. narozeninám předsedy Společnosti Pektusan

10. ledna 2022 slaví 80. narozeniny předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vážený soudruh RSDr. Jozef Servista, nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky 1. a 2. stupně. Při této příležitosti zveřejňujeme blahopřání od Společnosti korejsko-českého přátelství, doručené z Pchjongjangu. Číst dál

Básníci se aktivně zapojují do tvůrčí práce ve všech oblastech budování socialismu

Pchjongjang 9. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Z celého srdce podporujíce myšlenku a ducha 4. pléna 8. Ústředního výboru strany se básníci z různých míst aktivně zapojují do tvůrčí práce ve všech oblastech budování socialismu.

Básníci vytvořili a zveřejnili více než 170 básní a písňových textů velebících bojového ducha pracujících hlavních továren, podniků a zemědělských družstev, kteří s velkým nadšením učinili významný krok k oslavě tohoto významného roku jako roku velkého revolučního svátku. Číst dál

Akademie národní obrany provedla zkušební start hypersonické rakety

Pchjongjang 6. ledna čučche 111 (2022) – Akademie národní obrany Korejské lidově demokratické republiky provedla 5. ledna zkušební start hypersonické rakety.

Zahájení testu sledovali příslušní vedoucí pracovníci oddělení obranného průmyslu Ústředního výboru Korejské strany práce a oboru národně obranné vědy.

Ústřední výbor strany vyjádřil velkou spokojenost s výsledky zkušebního odpálení a zaslal srdečné blahopřání příslušné oblasti obranného výzkumu. Číst dál

Shromáždění odhodlání občanů Pchjongjangu

Pchjongjang 6. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Shromáždění odhodlání občanů města Pchjongjangu k důslednému provedení závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 5. ledna na Kim Ir Senově náměstí.

Na tribunu se dostavil člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun. Shromáždění se zúčastnily kádry strany a vlády, funkcionáři a novátoři práce z Pchjongjangu, novátoři a funkcionáři institucí, továren, podniků a zemědělských družstev a mládež a studentstvo z Pchjongjangu. Číst dál

Vydány nové plakáty

Pchjongjang 3. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vydalo nové plakáty vyzývající celý lid k realizaci usnesení 4. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Plakáty odrážejí revoluční vůli a vroucný závazek našeho lidu, který bude v tomto významném roce pokračovat v novátorství a pokroku se stejným duchem a odhodláním, s kterým oslavil první rok pětiletého plánu velkým vítězstvím. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory

 

Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory práce, kteří vykonali mimořádné činy v boji prvního roku provádění závěrů sjezdu strany, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat. Číst dál

Naše země oslavila příchod nového roku čučche 111 (2022)


 
Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un u příležitosti nového roku čučche 111 (2022) navštívil Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun a Pak Čong Čchon a členové ústředního řídícího orgánu strany. Číst dál

Rozhodně bojujme za rozkvět a rozvoj našeho velikého státu a za blahobyt našeho lidu

Zpráva o 4. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 1. ledna čučche 111 (2022) – Za velké pozornosti a očekávání celé strany a všeho lidu země se od 27. prosince do 31. prosince čučche 110 (2021) v sekretariátu Ústředního výboru strany uskutečnilo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož cílem bylo shrnout výsledky velkého roku boje a stanovit směrnice nového rozvoje.

Plenární zasedání bylo svoláno v historickém období, kdy celá strana, celý stát a všechen lid srdečně podporuje velkolepou strategickou myšlenku a praktický program 8. sjezdu strany k další etapě boje za všestranný rozvoj, poté co završili první rok pětiletého plánu chvályhodným vítězstvím.

Politbyro Ústředního výboru strany pověřilo řízením pléna váženého soudruha Kim Čong Una.

Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Novému roku 2022

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Dovolte mi, abych Vám jako nejvyššímu představiteli Korejské lidově demokratické republiky, u příležitosti Nového roku 2022 vyjádřil hlubokou úctu za Vaši obětavou práci, kterou neustále vyvíjíte ke zvyšování životní úrovně velice pilného a pracovitého lidu, který svou krásnou zemi pod Vaším vedením jako vrchního velitele ozbrojených sil od roku 2011 přetváří v kvetoucí zahradou, která je příkladem i ostatním v budování socialismu pod vedením kimirsenismu-kimčongilismu. Číst dál