Skip to content

Jednalo 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 19. června 2021 jednalo v Praze 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Jednání bylo zahájeno hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Předseda soudruh RSDr. Jozef Servista v úvodu svého projevu přivítal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky soudruha PhDr. Ču Won Čchola a III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Zhodnotil dějiny a činnost organizace, poznamenanou v období od 17. pléna (8. 6. 2019) pandemií koronaviru, kvůli které musela být zrušena většina plánovaných akcí.

 

 

Zmínil také vývoj v socialistické Koreji, která dosahuje úspěchů v budování a obraně socialismu navzdory přírodním katastrofám, nepříznivé mezinárodní situaci a nepřátelské politice jihokorejského vedení.

Odsoudil sankce vůči KLDR a vyzval k ukončení okupace jižní Koreje a uzavření mírové smlouvy. Ocenil práci aktivistů česko-korejského přátelství, z nichž někteří bohužel již nejsou mezi námi. (Celý projev zde.)

Velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol poděkoval Společnosti Pektusan za aktivní propagaci skutečnosti KLDR, boje a úsilí korejského lidu o výstavbu socialismu, znovusjednocení vlasti a zajištění míru v regionu a světě. Uvedl, že přírodní katastrofy loňského roku zavinily nedostatek potravin, ale průmyslová výroba v 1. pololetí letošního roku vzrostla o 25 % oproti 1. pololetí roku minulého. 8. sjezd Korejské strany práce schválil nový pětiletý plán a všechen lid bojuje za jeho splnění pod vedením soudruha Kim Čong Una.

Právě ukončené 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce vytyčilo nové směrnice zahraniční politiky k přípravě na dialog i na konfrontaci s USA, které neskončily s nepřátelskou politikou vůči KLDR. Ta je připravena na všechny mezinárodní výzvy.

Soudruh velvyslanec také připomněl 57. výročí zahájení stranické práce soudruha Kim Čong Ila, který upevnil stranu jako skutečnou vedoucí sílu společnosti a dále rozvinul korejský socialismus. V jeho díle v posledním desetiletí pokračuje soudruh Kim Čong Un, jenž věnuje veškeré úsilí blahu lidu. Prosazuje, aby členové strany byli stále mezi lidmi a aby strana sloužila prostým lidem. V tom tkví síla Korejské strany práce.

Soudruh velvyslanec poděkoval Společnosti Pektusan za podporu a solidaritu a popřál jejím členům pevné zdraví a brzké překonání pandemie.

 

 

Pokladník soudruh Ing. Pavel Rejf přednesl zprávu o hospodaření.

První místopředseda soudruh Lukáš Vrobel představil prezentací dvou set fotografií zejména z korejských médií nejdůležitější události posledních dvou let v KLDR a česko-korejském přátelství. (Přehled zde.)

18. plénum jednomyslně přijalo prohlášení, vyjadřující podporu hrdinnému lidu socialistické Koreje v plnění závěrů 8. sjezdu strany a úkolů nové pětiletky a podporující spravedlivé úsilí KLDR o nezávislé mírové znovusjednocení Koreje a nezávislou mezinárodní politiku hájící zájmy lidu. Prohlášení odmítlo vměšování cizích sil do korejských záležitostí, okupaci jihu Koreje a okolních území, agresivní vojenská cvičení a veškeré sankce, hrozby a pomlouvačné kampaně proti KLDR. (Celý text zde.)

Diskuse se zabývala významem myšlenky čučche, silného sebeobranného ozbrojení, proběhlými jednáními s USA a pokračující nepřátelskou politikou amerických imperialistů, vztahy s jižní Koreou ovládanou severoamerickými okupanty a otázkou znovusjednocení, významem soběstačnosti a ochrany životního prostředí nebo například výchovou sportovních talentů. Řečníci ocenili význam centrálního plánování a kolektivismu a bezplatné přidělování bytů a domácích potřeb lidu. Odsoudili podvratnou činnost kapitalistických zemí zaměřenou na kontrarevoluci v KLDR a vyzdvihli rozhodný boj Korejské strany práce proti této hrozbě.

V rámci diskuse byli přítomní seznámeni s rozvojem a návštěvností internetových stránek společnosti a její prezentací na sociálních sítích.

Člen výboru soudruh Roman Blaško přednesl návrh usnesení, které bylo přijato jednomyslně.

Plenární zasedání bylo zakončeno Internacionálou.

Účastníkům pléna byly k dispozici brožurky s díly velkých vůdců v češtině a ruštině, časopisy „Pektusan“ a korejské poštovní známky.