Skip to content

Stručně k významu myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí

Ke Dni slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA 15. dubna čučche 110 (2021)

 
(Příspěvek do mezinárodního semináře pořádaného Rumunským národním výborem pro studium myšlenky čučche)
 
Význam myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí vynikne zvláště ve srovnání dějin Korejské lidově demokratické republiky a bývalých socialistických států, ve kterých došlo ke kontrarevoluci a obnově kapitalismu.

Takové srovnání rovněž objasňuje, jak bylo možné korejský socialismus uhájit v nejtěžších letech zostřené ofenzívy reakčních sil po pádu světové socialistické soustavy.

Síla korejského socialismu je zajištěna především jednomyslnou jednotou, ukovanou velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem, pod jejichž vedením byly rozdrceny všechny frakční a nepřátelské síly v celé straně a společnosti. Oproti tomu bývalé socialistické státy draze doplatily na přítomnost kontrarevolucionářů dokonce i ve vedení bývalých vládnoucích stran, kteří se stali hlavní vnitřní silou obnovy kapitalismu.

Rozhodující pro uhájení a rozvoj socialistické Koreje dále byla a nadále zůstává politická nezávislost a úsilí o hospodářskou soběstačnost. Korejská strana práce odmítla uctívání velmocí a nepřijala vnucování politické linie ze zahraničí. Díky tomu se ubránila oportunismu a revizionismu, který od poloviny 50. let postupně převážil v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí. Nedopustila znevážení revolučních tradic a zhanobení minulých revolučních vůdců, jež ideologicky odzbrojilo zejména státy sovětského bloku, ale i velkou část dělnického hnutí v kapitalistických státech.

Politika slavného vedení Korejské strany práce je od počátku stavěna na myšlence kolektivismu. To se v poslední době projevilo i úspěchy v boji proti pandemii koronaviru, ostře kontrastujícími například se situací v České republice, kde po více než 30 letech prosazování egoistického pojetí „svobody a demokracie“ bez ohledu na ostatní panuje bezohlednost, dochází k plošnému porušování mimořádných opatření a země tak patří k nejvíce zasaženým na světě. Výsledkem je 1,3 milionu nakažených a 21 tisíc mrtvých za rok pandemie.

Politika založená na myšlence čučche staví na uvědomělé podpoře mas lidu, nikoli formální poslušnosti. Důsledně prováděnou kulturní revolucí dokázala skutečně získat mysl a srdce lidu pro věc socialismu. Rozdíl je na první pohled patrný srovnáním kultury lidové Koreje s kulturou bývalých socialistických států zejména před jejich pádem v 80. letech, ale také srovnáním korejských masových akcí s těmi ve státech před kontrarevolucí. Nikdo, kdo na vlastní oči viděl taková shromáždění v KLDR, nemůže upřímně tvrdit, že jejich nadšená a bojovná atmosféra je předstíraná či vynucená.

Korejská strana práce zabránila proniknutí buržoazní dekadence a ideologické otravy do společnosti osvobozené severní poloviny Koreje, navzdory pokračující tragédii národního rozdělení a kulturní zkaženosti okupovaného jihu. Naopak důsledně dochází k předávání revoluce z generace na generaci. Velká pozornost boji proti nepřátelské kulturní infiltraci a péči o výchovu mladé generace je věnována i v posledních letech pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una, jak o tom svědčí závěry 7. a 8. sjezdu strany, plenárních zasedání Ústředního výboru a politbyra a nedávného semináře vedoucích tajemníků. Ty také ukazují, že dalším velkým rozdílem KLDR oproti většině poražených socialistických států je rozhodný boj proti byrokratizaci a korupci, proti odtržení strany od lidu.

To vše je umožněno dědictvím nesmrtelných zásluh velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, jejichž myšlenky vážený soudruh Kim Čong Un nazval velikým kimirsenismem-kimčongilismem.

Jako aktivista komunistického hnutí a organizací přátelství s Koreou jsem se setkal s několika soudruhy, kteří měli tu čest být osobně přijati velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem. Všichni vzpomínali na jeho mimořádnou osobnost, na jeho srdečnost a upřímnost, jež v nich zanechala navždy hluboký dojem.

Díky laskavé péči korejských soudruhů mohly naše delegace přátelství několikrát uctít památku velkých vůdců v Paláci slunce Kumsusan a zúčastnit se několika masových shromáždění za přítomnosti váženého soudruha Kim Čong Una.

Je to pro nás závazkem k další práci pro věc revoluce a přátelství s Korejskou lidově demokratickou republikou, která i za nejtěžších okolností dál vysoko třímá rudý prapor socialismu.

 

Lukáš Vrobel, 

1. místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche,

nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky