Skip to content

Monthly Archives: marec 2021 - 2. page

Proti společným vojenským cvičením USA a jižní Koreje

Od 90. let 20. století se intenzita a frekvence agresivních manévrů proti Korejské lidově demokratické republice znepokojivě zvýšila. Rovněž byla zlepšena kvalita výzbroje, určené k „hypotetické invazi na sever“. Naštěstí schopnost KLDR reagovat v posledních letech vzrostla mnohem více než schopnost nepřátel zaútočit. Je všeobecně známo, že KLDR je dnes mocným jaderným státem vybaveným moderním válečným zařízením a raketami schopnými otřást zeměmi, z níž vychází nespravedlnost.

USA během tří let Vlastenecké osvobozenecké války poslaly do KLDR 635 tisíc tun munice, více než použily během celé pacifické kampaně druhé světové války. Vyvraždily 15 % populace. Generál O’Donnell, velitel Dálněvýchodního bombardovacího letectva během Vlastenecké osvobozenecké války, hrdě prohlásil v červnu 1951: „Celý, téměř celý Korejský poloostrov je jen hrozný nepořádek. Všechno je zničeno. Nestojí nic, co by se dalo pojmenovat. V Koreji už nezbyly žádné cíle.“ Tato apokalyptická devastace je skutečnou tváří amerického imperialismu a současná vojenská cvičení jsou jasnou ukázkou toho, že americká krvežíznivost ještě nebyla uhašena. Číst dál

Vůle KLDR posilovat schopnost národní obrany

Korejská strana práce, vycházejíc z naprosté touhy zajistit mír a bezpečnost na Korejském poloostrově a ve zbytku světa, vynaložila dobře míněné úsilí a projevila největší trpělivost, aby zabránila prohloubení regionálního napětí. Intenzita politiky nepřátelských sil vůči Korejské lidově demokratické republice však zašla do extrému, místo aby oslabila. Kapacita technologicky vyspělých zbraní nepřítele zamířených na KLDR roste. Aby se s tím vyrovnala, Korejská strana práce na svém nedávném 8. sjezdu slavnostně prohlásila, že bude neustále posilovat schopnost národní obrany.

Číst dál

Soudruzi Čche Rjong He a Kim Tok Hun na terénních inspekcích

Pchjongjang 11. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He se na místě seznámil s výstavbou drůbežárny Kwangčchon.

Na terénním poradním shromáždění byly projednány způsoby, jak pokračovat ve výstavbě na plánované vysoké úrovni kvality a zajistit včasnou dodávku potřebného vybavení. Číst dál

KLDR oslavila 111. Mezinárodní den žen

Pchjongjang 9. března čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti 111. Mezinárodního dne žen 8. března byla celá země naplněna úctou a srdečností k ženám, které dodávají krásnou vůni velké harmonické socialistické rodině, a byla jim věnována blahopřání.

Neustálý proud návštěvníků směřoval do Paláce slunce Kumsusan, nejposvátnějšího chrámu čučche, kde leží v životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il. Lid navštívil sochy velkých vůdců a jejich slunečně usměvavé portréty na Mansude v Pchjongjangu a dalších místech, aby před nimi položil květinové koše, kytice a květiny. Číst dál

Seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany zakončen čtvrtým dnem zasedání

Posílením role městských a okresních organizací strany mocně podpořme budování socialismu našeho stylu

 

Na závěr semináře vystoupil generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 7. března čučche 110 (2021) (KCNA) – První seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, který stanovil nový milník pro posílení výborů, obnovu stranické práce a rozvoj regionů v dějinách naší slavné strany, byl zakončen 6. března čtvrtým dnem zasedání.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won měl přednášku o důkladnějším budování jednotného systému vedení Ústředního výboru strany. Číst dál

Třetí den prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Pchjongjang 6. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 5. března pokračoval první seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany.

Na zasedání třetího dne semináře proběhly přednášky zaměřené na komplexní a systematické přehodnocení otázek, které vyvstávají při všestranném upevňování jednomyslné jednoty strany a revolučních řad a zajišťování účinného vedení strany pro nezávislý a mnohostranný rozvoj měst a okresů.

Přednášeli člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro hospodářské záležitosti ÚV strany soudruh O Su Jong a člen politbyra ÚV strany a vedoucí organizačně-instruktorského oddělení ÚV strany soudruh Kim Če Rjong. Číst dál

Druhý den prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Oddaně bojujme za posílení stranické práce a rozvoj měst a okresů

 

Generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl významný závěrečný projev

 

Pchjongjang 5. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. března pokračoval první seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, který má velký význam pro důsledné provádění linie a politiky strany na posílení měst a okresů v souladu s požadavky nové etapy rozvoje budování socialismu.

Semináři předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Zahájení prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Důležitý obrat v posilování regionálních základen socialistické výstavby

 

Generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl úvodní projev

 

Pchjongjang 4. března čučche 110 (2021) (KCNA) – V době, kdy je veden velký boj o dosažení všestranného rozvoje socialismu našeho stylu po vítězné cestě stanovené vždy vítěznou Korejskou stranou práce, byl 3. března v zasedací místnosti sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce zahájen první seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany.

Seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany, první svého druhu v dějinách naší strany, se stal významnou příležitostí k mimořádnému posílení funkce a role městských a okresních stranických organizací a  tím k posílení bojeschopnosti celé strany, rozvoje a zlepšení místního hospodářství a životní úrovně lidu. Tyto organizace strany jsou přímo odpovědné za provádění myšlenky strany o upřednostňování měst a okresů a linie jejich posilování. Číst dál

Oslaven Den výsadby stromů

Pchjongjang 3. března čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti Dne výsadby stromů bylo u nás zahájeno jarní sázení stromů. Funkcionáři a pracující z různých míst jen za jediný den 2. března zasadili milion a několik set tisíc stromů.

Během zalesňování dojatě vzpomínali na nehynoucí zásluhy neskonalých velikánů, kteří zažehli první pochodeň hnutí za výsadbu stromů a pracovali celým srdcem a duší na přeměně celé země v husté lesy a zeleň. Číst dál

Otevřen domov důchodců provincie Jižní Pchjongan

Pchjongjang 1. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Byl postaven a otevřen domov důchodců provincie Jižní Pchjongan. Domov postavený v malebné oblasti Rjongi-ri v okrese Pchjongwon je vybaven všemi podmínkami nezbytnými pro zdravotní péči o obyvatele a jejich kulturní a citový život.

Nově vybudovaný domov si 28. února prohlédli vedoucí tajemník provinčního výboru Korejské strany práce v Jižním Pchjonganu soudruh An Kum Čchol a předseda provinčního lidového výboru soudruh Kang Hjong Bong. Číst dál

Shromáždění odhodlání v různých odvětvích

Pchjongjang 28. února čučche 110 (2021) (KCNA) – V odezvě na naléhavou výzvu dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe se v různých odvětvích a jednotkách národního hospodářství konala shromáždění odhodlání kolektivů pro důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu.

Na shromážděních byla nejprve přečtena výzva dělnické třídy komplexu k pracujícím celé země. Příslušní funkcionáři poté přednesli letošní bojové cíle přidělené jejich jednotkám. Následovaly projevy odhodlání. Řečníci vyjádřili odhodlání provést rozhodné novátorství v postoji a způsobu práce a neústupně a vytrvale pracovat pro uvedení do pořádku a posílení hospodářství. Zavázali se k bezchybnému splnění vznešených bojových cílů a vyjádřili své odhodlání přinést bezpříkladné inovace v boji za uskutečnění dalekosáhlého plánu naší strany.

Číst dál