Skip to content

Pietní akt k výročí úmrtí soudruha KIM ČONG ILA

Praha, 17. prosince čučche 109 (2020) – Členové výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche uctili na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze památku věčného předsedy Výboru národní obrany KLDR a generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila, zesnulého 17. 12. čučche 100 (2011).

Účastníci položili kytici květin k obrazům slunečně usměvavých velkých vůdců a poklonili se jim.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec KLDR v České a Slovenské republice soudruh PhDr. Ču Won Čchol ve svém projevu připomněl revoluční zásluhy velkého generála o uhájení a rozvoj socialismu a vyzdvihl význam současné 80denní kampaně před 8. sjezdem Korejské strany práce. Poděkoval členům Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan za aktivity na podporu socialistické Koreje a popřál jim pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce. Vzpomněl též zásluhy zesnulých aktivistů česko-korejského přátelství, mezi nimi soudruhů Jaroslava Kafky, Jiřího Jarky a Jiřího Svobody.
 

 

Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista ocenil rozvoj KLDR pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, její skutečně lidovou politiku zaměřenou na soběstačnost, prioritu zájmů lidu a zvyšování životní úrovně i kulturní vyspělosti pracujících mas. Věnoval pozornost velkolepé obnově po nedávných přírodních katastrofách a úspěchům v práci proti šíření pandemie nového koronaviru. Popřál pevné zdraví a úspěchy v práci personálu velvyslanectví a členům Pektusanu.

Projevy byly následovány diskusí. Řečníci odsoudili opovrženíhodnou štvavou kampaň imperialistů a jejich poskoků proti hrdé a šťastné socialistické Koreji, kolébce lidského štěstí sehrávající zásadní úlohu ve věci nezávislosti, společenského pokroku a spravedlivého míru a inspirující pokrokové lidi celého světa v boji proti imperialismu a reakci. Vyjádřili politování nad tím, že kvůli pandemii se v letošním roce nemohla uskutečnit většina naplánovaných schůzí, seminářů, oslav a dalších veřejných akcí a zavázali se pokračovat v této činnosti, až ji situace umožní.

V závěru pietního shromáždění byla předána blahopřání a dárky u příležitosti nadcházejícího nového roku čučche 110 (2021).