Skip to content

Přednáška o KLDR v Praze na Starém Městě

Praha, 18. června čučche 109 (2020) – První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh Lukáš Vrobel přednášel 16. června v Praze na Starém Městě pro několik desítek posluchačů o Korejské lidově demokratické republice. Přednáška byla tvořena komentovanou prezentací přibližně dvou set fotografií ze tří návštěv KLDR v letech 2017-2019 a následnými odpověďmi na otázky publika. Přítomni byli a do diskuse se zapojili také členové výboru Pektusanu soudružka Nataša Weberová a soudruh Roman Blaško.

 

Soudruh Vrobel představil socialistickou Koreu jako hrdou a šťastnou zemi vlády pracujících, založenou na společenském vlastnictví a kolektivismu a úspěšně překonávající imperialistické sankce a vydírání pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce. Poukázal na její vědecko-technický pokrok a hrdou pozici jaderné mocnosti nezávislé v politice a prohlubující nezávislost v ekonomice, na silnou podporu lidu KLDR socialistickému zřízení, objasnil její příčiny a okolnosti a vysvětlil shodné rysy i odlišnosti ve srovnání s někdejší Československou socialistickou republikou.
V živé diskusi řečník vyvrátil řadu mýtů a pomluv a odpověděl na dotazy ohledně mezilidských vztahů v severní Koreji, vztahů s jižní Koreou a možností znovusjednocení, dopravní obslužnosti země, objasnil význam soběstačnosti a zhoubnost podřízenosti imperialismu.