Skip to content

Seminář „Význam korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí“

Praha, 9. 2. čučche 109 (2020) – V Praze se 8. února uskutečnil seminář „Význam korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí“, pořádaný Společností česko-korejského přátelství Pektusan a Českou skupinou pro studium a uskutečnění myšlenky čučche u příležitosti Dne zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Zúčastnili se přátelé Koreje z České a Slovenské republiky, mezi nimi držitelé Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky soudruh Jozef Servista, soudruh Jan Langer, soudružka Nataša Weberová a soudruh Lukáš Vrobel a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Jiří Vábr. Přítomen byl třetí tajemník velvyslanectví KLDR soudruh Ri Kjong Son.

 

Jednání bylo zahájeno hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh Jozef Servista v úvodním referátu zhodnotil aktuální činnost organizací a připomněl zásluhy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila o korejskou revoluci. Věnoval se také současnému budovatelskému úsilí a statečnému boji Korejské lidově demokratické republiky za další vítězství socialismu a uhájení národní nezávislosti pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una. (Text projevu zde.)

První místopředseda soudruh Lukáš Vrobel popsal význam myšlenky čučche a politiky songun pro uhájení korejské revoluce zejména v obtížném období po obnově kapitalismu ve většině socialistických států. Popsal některé úspěchy v budování socialismu dosažené v loňském a letošním roce a zdůraznil nezbytnost všech pokrokových lidí světa hájit Korejskou lidově demokratickou republiku, jejíž budovatelské úsilí dokazuje, že socialismus je udržitelný a může dosahovat velkolepých úspěchů, pokud se dokáže bránit. (Text projevu zde.)

Místopředseda soudruh Alexander Velitš vyzdvihl význam výchovy mládeže k převzetí revolučních tradic. Uvedl, že korejská revoluce nám ukazuje cestu k dosažení národní nezávislosti, vybudování a uhájení socialismu. (Text projevu zde.)

 

 

Členka výboru soudružka Nataša Weberová hovořila o přátelství československého a korejského lidu za těžkých let Korejské války, kde imperialisté USA páchali horší zvěrstva než nacisté. Československá vláda tehdy přijala korejské děti, většinou sirotky, aby se u nás učily a po válce se vrátily budovat novou lidovou Koreu. Soudružka Weberová vzpomněla, jak si během dětství za Korejské války dopisovali naši školáci včetně ní s korejskými dětmi. Později poznala jejich učitelky a vychovatele i zdravotní sestru sloužící v Koreji. Hovořila o pomoci vojáků Československé lidové armády korejským dětem. Vojáci nejen vybírali na pomoc korejským dětem velké finanční částky, ale brali si je také na výchovu do rodin.

Soudružka Weberová dodala, že je aktivní ve Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan od roku 1991 a s manželem soudruhem Jaroslavem Weberem posilovali přátelství s korejským lidem kontakty se studenty z KLDR, kteří tehdy pobývali v Praze.

 

 

 

Člen výboru soudruh Ivan Pekař hovořil o své účasti ve vojenské delegaci Československé socialistické republiky v KLDR v dubnu 1989. Byl zde svědkem velkolepé výstavby a pracovitosti a jednoty armády a lidu. Věnoval se projevu váženého soudruha nejvyššího vůdce na prosincovém 5. plénu 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Vyzdvihl úsilí o posilování ozbrojených sil.

Nositel Řádu přátelství soudruh Jan Langer vzpomínal na své čtyřleté působení v Dozorčí komisi neutrálních států na Korejském poloostrově v letech 1984-1988. Byl v té době potěšen tím, že mnoho Korejců mluvilo česky. Seznámil se také se zvěrstvy napáchanými americkými imperialisty v Korejské válce. Navštěvoval i jižní Koreu, kde lid protestoval proti okupaci americkými vojsky a proti loutkové vládě a byly zde znát velké sociální rozdíly a chudoba většiny, i když se jihokorejští představitelé snažili je skrývat. Pozitivně zhodnotil výbornou vojenskou výchovu dětí v KLDR a neexistenci plýtvání a vandalismu. Při oslavách 76. narozenin velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena v roce 1988 se osobně setkal s velkým vůdcem a obdržel od něho Řád přátelství. Po kontrarevolučním puči od něho žádalo československé Ministerstvo národní obrany vrácení řádu, což odmítl.

Další diskutující ocenili význam politiky KLDR pro uhájení soběstačnosti a význam vlastenectví i internacionalismu. Kritizovali kontrarevoluční vývoj v bývalém Československu po roce 1989 a ustrašenost a pasivitu velké části společnosti.

 

 

V závěru jednání bylo přijato následující prohlášení:

 

Účastníci semináře u příležitosti Dne zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, si s úctou připomínají zásluhy velkého generála o uhájení nezávislosti socialistické Koreje, tvrdě vybojované hrdinným korejským lidem pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena proti japonským a americkým imperialistům a jejich pomahačům.

V poslední době dosáhla Korea velkých úspěchů v socialistické výstavbě, současně však čelí vážným obtížím na své revoluční cestě, způsobeným nezákonnými sankcemi a vydíráním ze strany imperialistů v čele s USA, ale také globálním oteplováním a nejnověji i hrozbou koronaviru. Vyjadřujeme plnou podporu odhodlanému úsilí hrdinnému korejskému lidu v překonání všech úskalí a výzev a jeho boji za další upevnění socialismu v jednomyslné jednotě pod vedením slavné Korejské strany práce v čele s váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem.

Jsme přesvědčeni, že korejský socialismus ještě jasněji zazáří jako maják inspirující úsilí pokrokových lidí celého světa v letošním roce 75. výročí založení vždy vítězné Korejské strany práce.