Skip to content

Odkaz velkého vůdce soudruha KIM IR SENA – k 25. výročí úmrtí

25. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena si pokrokoví lidé připomínají s obrovským žalem nad jeho ztrátou, současně však s oprávněnou hrdostí na skutečnost, že jeho dílo žije a vítězí v Korejské lidově demokratické republice, kde je neseno vpřed následníky revoluce, a zůstává příkladem celému světu.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen zahájil svou revoluční činnost už v dětském věku a v době osvobození Koreje od japonských okupantů, v roce 1945, byl již zkušeným a zoceleným revolučním vůdcem. Oprávněně si získal velkou úctu nejen doma, ale i v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí, ačkoli byl nejmladším z nejvyšších představitelů nově vzniklých lidově demokratických států.

 

Revoluce v některých zemích utrpěly velkou ztrátu předčasným úmrtím svého nejvyššího představitele, např. Vladimíra Iljiče Lenina v Sovětském svazu, Klementa Gottwalda v Československu nebo Boleslawa Bieruta v Polsku. I v případě úmrtí dlouholetých revolučních vůdců došlo však k vážnému oslabení socialismu, k chaosu a narušení revolučních tradic, pokud nebylo řádně narušeno následnictví. To byl příklad Sovětského svazu po smrti Josefa Vissarionoviče Stalina, Číny po úmrtí Mao Ce-tunga či Albánie po úmrtí Envera Hodži. Oproti tomu Korejská lidově demokratická republika geniálně vyřešila otázku předávání revoluce z generace na generaci a zůstala pevná i přes ztrátu svého věčného prezidenta v nejtěžší době, po pádu většiny socialistických států, kdy mezinárodní pokrokové hnutí bylo na dně a útoky imperialismu stále zběsilejší.

Díky tvořivému rozvoji marxismu-leninismu a geniální myšlence čučche, rozvinuté později ve velký kimirsenismus-kimčongilismus, dosáhla osvobozená severní část Koreje pozoruhodného rozvoje ve všech oblastech budování a obrany socialismu v nejtěžších podmínkách neustálých imperialistických provokací a hrozeb. Po tři roky trvající Vlastenecké osvobozenecké válce zůstala z Korejského poloostrova spálená země. Lidské i materiální ztráty byly nevyčíslitelné. Pod vedením slavné Korejské strany práce v čele s velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem však Korea povstala z popela a vybudovala příkladnou vysoce civilizovanou socialistickou společnost, prodchnutou láskou k lidu, komunistickou morálkou, kolektivismem a revoluční kulturou, národní formou a socialistickou obsahem, jež nemá v dnešním světě srovnání. 

Hrubý objem průmyslové výroby KLDR vzrostl do konce 80. let oproti roku 1946 asi 1000krát. Za osm hodin bylo na konci 80. let vyrobeno tolik výrobků, jako v roce 1946 za celý rok. Úspěchy ještě více vynikly ve srovnání s jižní Koreou, decimovanou loutkovými diktátorskými režimy vraždícími vlastence a ohlupující lid americkou buržoazní kulturou.

Socialistická Korea se však nesoustředila pouze na růst výroby a životní úrovně, ale rozhodnou ideologickou prací zajistila jednotu strany a lidu a skutečnou podporu lidových mas věci socialismu. V mnoha zemích, budujících socialismus, masy v důsledku nedůsledné ideologické výchovy přejímaly západní konzumní způsob života, obdiv ke kapitalismu a jeho dekadentní kultuře. Tento problém se vyostřil po nástupu nové generace, která nezažila bídu kapitalismu a protifašistický boj. Při náporu kontrarevoluce většina společnosti v těchto zemích nestála na straně společenského pokroku a dopustila obnovu třídně antagonistické společnosti plné bídy a bezpráví, stejně jako ztrátu národní nezávislosti a zapojení svých zemí do válkychtivých imperialistických struktur.

Velký význam měla orientace Korejské lidově demokratické republiky na nezávislost a soběstačnost. Pád většiny socialistických států ukázal, jak rychle se z bývalých přátel stali nepřátelé.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen navštívil v červnu 1984, před 35 lety, Československou socialistickou republiku. Označil ji za velkou revoluční vymoženost, uhájenou v urputném boji proti třídnímu nepříteli. Vyzval k jednotě socialistických států a mezinárodního komunistického hnutí. Oportunistické a revizionistické síly v tomto hnutí však sledovaly jiné cíle. Za necelých šest let poté triumfovala kontrarevoluce. Komunistická strana Československa se dobrovolně vzdala moci, poslušna pokynů sovětského likvidátorského vedení, a socialismus nikdo nebránil, ačkoli všechny ozbrojené síly byly v rukou strany.

Socialistické Československo poskytlo bratrské Koreji značnou pomoc za Vlastenecké osvobozenecké války a při poválečné obnově, na kterou jsou naši pokrokoví lidé dodnes právem hrdí. Po restauraci kapitalismu se však zařadilo k zemím, usilujícím o obnovu kapitalismu v Koreji, a připojilo se k mnoha hanebným pomlouvačným kampaním proti ní. Většina lidu bohužel pod vlivem reakční propagandy pasivně toleruje tento zhoubný kurs služebníků imperialismu.

V těžké době, hrozící zánikem socialismu na celém světě, Korejská lidově demokratická republika vysoko třímala rudý prapor, a ještě více se posílila jako nedobytná pevnost vládnoucího pracujícího lidu. Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il analyzovali příčiny pádu socialismu v Sovětském svazu a evropských zemích a zajistili, aby v Koreji k podobnému vývoji nemohlo dojít.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vyřešil všechny důležité úkoly v budování a obraně korejského socialismu. Kvůli zběsilému odporu imperialistů a reakcionářů se však za jeho života nepodařilo dosáhnout nezávislého mírového znovusjednocení, za které bojoval téměř půl století. Na druhou stranu rozhodně zabránil zločinným plánům kontrarevolucionářů na znovusjednocení za cenu obnovy kapitalismu a obsazení celé země americkými okupačními vojsky.

Pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila dokázala Korea překonat obrovský smutek nad ztrátou věčného prezidenta a uchovat jeho zářivý odkaz. Ve světě zmítaném válkami a nepokoji září jako maják pokroku a oáza klidu díky zajištění míru nejmocnějšími zbraněmi.

Korejská revoluce dnes dosahuje dalších úspěchů v čele s váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem, zajišťujícím kontinuitu vedení velikánů hory Pektu. Nepřátelé marně očekávali pravicový obrat při generační obměně, zbytečně doufali v liberalizaci a obnovu kapitalismu pod rudým praporem. Jak uvedl vážený soudruh nejvyšší vůdce: „Pokud budeme jednat, jak nás učili soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il, budeme vždy vítězit – to je zákon a pravda, jimž nás učí dějiny.“

 

Lukáš Vrobel

1. místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

(příspěvek k mezinárodnímu elektronickému semináři „Velikán století“, https://kimilsung2019.blogspot.com)