Skip to content

Společnost Pektusan si připomněla 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

Praha, 18. prosince čučche 107 (2018) – Členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche uctili dne 18. prosince památku velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který odešel z tohoto světa před sedmi lety.

Členové položili květiny k obrazům velkých vůdců na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky a vzdali jim hlubokou poctu. Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Pchjong Il přednesl projev, jehož znění přinášíme samostatně. Poděkoval podporovatelům KLDR za jejich činnost pro česko-korejské přátelství a vyzval k jejímu prohloubení.

 

Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh Jozef Servista vystoupil s projevem, ve kterém poděkoval soudruhu velvyslanci, a předal mu dopis adresovaný váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi7. výročí úmrtí velkého generála a dopis u příležitosti nadcházejícího Nového roku. Současně omluvil z jednání čestného předsedu soudruha Jaroslava Kafku z důvodu vážné nemoci. Člence výboru soudružce Nataše Weberové popřál k významnému životnímu jubileu.

Účastníci vyjádřili solidaritu s předsedou Společnosti francouzsko-korejského přátelství Benoîtem Quennedeyem, který byl v listopadu zatčen na základě křivého obvinění ze špionáže ve prospěch KLDR. Tento případ budeme dále sledovat.

Bylo provedeno zhodnocení dosavadní činnosti a kritika nedostatků, stanoveny nové úkoly a schválen plán práce na 1. pololetí roku čučche 108 (2019). Byla přednesena zpráva o aktuální situaci na Korejském poloostrově a představeno nové vydání časopisu Pektusan s tezemi referátu váženého soudruha Kim Čong Una na 7. sjezdu Korejské strany práce.

Byl promítnut dokument o revoluční činnosti velkého generála soudruha Kim Čong Ila.

Závěrem schůze proběhla diskuse o vážné situaci pokrokového hnutí v bývalém Československu.