Skip to content

Uctění památky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

Praha, 15. prosince čučche 106 (2017) – V Praze na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky proběhlo uctění památky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila u příležitosti 6. výročí jeho úmrtí. Přítomni byli členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, další přátelé socialistické Koreje, velvyslanec soudruh Kim Pchjong Il a pracovníci velvyslanectví.

Soudruh velvyslanec přednesl projev, ve kterém uvedl:

U příležitosti šestého výročí úmrtí velkého vůdce s. Kim Čong Ila, věčného generálního tajemníka KSP a věčného předsedy Výboru pro státní obranu KLDR, hluboce vzpomínáme na jeho nesmrtelné zásluhy před stranou a revolucí.

Velký vůdce s. Kim Čong Il, který už dávno učinil slib povýšit čest Koreje učením se skvělých myšlenek s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga), prosadil pokračování a dovršení velké revoluční věci s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) jako své celoživotní poslání a vedl naši revoluci a stavby socialismu podle myšlenek a záměrů s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).

Historie revolučního vedení s. Kim Čong Ila, trvající déle než půl století, je historií vítězství a slávy, která učinila důstojnost a čest naší země pod praporem songun, a zároveň historií stvoření a transformace, která otevřela a rozvinula zlatou éru, která nikdy nebyla v historii našeho národa.

Celoživotní zásluhy s. Kim Čong Ila o socialistickou Koreu a náš lid budou navždy nesmrtelné.

Historie vítězství kimirsensko-kimčongilské Koreje dnes pokračuje naším nejvyšším představitelem s. Kim Čong Unem.

Je pevné odhodlání a vůle s. Kim Čong Una povýšit čest naší země a vybudovat nejlepší socialistickou mocnost se splněním přání a odkazů velkých vůdců.

Vážený soudruh Kim Čong Un na druhém plénu sedmého Ústředního výboru KSP provedl analýzu komplikované mezinárodní situace v okolí KLDR a důležitých záležitostí, které z ní vyplývají, a zmínil se o orientaci okamžitých aktivit naší strany a hospodářského rozvoje k vyrovnání se s panující situací, a vymezil strategické úkoly a způsoby jejich uskutečnění.

Souběžná linie budovaní ekonomiky a jaderné síly je neústupná strategická linie naší strany a její bezchybnost a životnost jsou zřejmé a dokazované den za dnem.

Nedávno jsme úspěšně provedli zkušební odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, tím jsme dosáhli velké historické věci dokončení státní jaderné síly a velké věci výstavby raketové síly a získali jsme spolehlivé odstrašující prostředky proti válce, které pevně zajistí naši suverenitu a právo na existenci a rozvoj.

Dnes členové naší strany, vojáci a lid pod vedením velkého soudruha Kim Čong Una povstali v boj ke konečnému vítězství vybudování socialistického státu.

Jsem přesvědčen, že pod vedením váženého s. Kim Čong Una budeme skvěle dovršovat revoluční věc čučche a uskutečníme výstavbu socialistické velmoci a znovusjednocení vlasti.

Rád bych ještě jednou poděkoval všem soudruhům a přátelům, kteří projevují stálou podporu a solidaritu korejskému lidu. Vyjadřuji přesvědčení, že i nadále budete poskytovat podporu a solidaritu spravedlivému dílu našeho lidu.

 

Na pietním shromáždění byl přijat dopis soudruhu Kim Čong Unovi následujícího znění:

 

Vážený súdruh

KIM ČONG UN

predseda Kórejskej strany práce

predseda Komisie pre štátne záležitosti

vrchný veliteľ Korejskej ľudovej armády

Pchjongjang

 

Vážený súdruh Kim Čong Un,

v tomto období si pripomíname 6. výročie úmrtia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ilas úctou spomíname na jeho nesmierne zásluhy.

Súdruh Kim Čong Il viedol Kórejskú ľudovodemokratickú republiku v súlade s ideou čučche a politikou songun. Vďaka vynikajúcemu vedeniu súdruha Kim Čong Ila a nezlomnej vôli kórejského ľudu dokázala socialistická Kórea prežiť kritické obdobie Namáhavého pochodu a odolať imperialistickej zlovôli, pričom sa stala majákom socializmu v 21. storočí.

Až do poslednej chvíle pracoval pre blaho kórejského národa. V čase, keď pred KĽDR stáli ďalšie výzvy, nás súdruh Kim Čong Il dňa 17. decembra 2011 náhle opustil.

Avšak súdruh Kim Čong Il žije večne v srdciach kórejského ľudu a všetkých skutočných komunistov a pokrokových ľudí celého sveta.

Prajeme Vám, vážený súdruh maršal, veľa síl v boji proti imperializmu a kapitalizmu, aby ste mohli naďalej nasledovať nesmrteľný odkaz veľkých vodcov súdruhov Kim Ir Sena a Kim Čong Ila.

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan,

v Prahe dňa 15. 12. čučche 106 (2017)