Skip to content

V Praze 3 proběhla beseda o KLDR

 

Praha, 13. července čučche 106 (2017) – V Praha 3 na Žižkově proběhla ve čtvrtek 13. července beseda se soudruhem Lukášem Vrobelem, místopředsedou Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a členem Výkonného výboru Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Praze a Obvodního výboru KSČM Praha 1, pořádaná Obvodním výborem KSČM Praha 3.

Přednášku a následnou diskusi uvedl soudruh Milan Krajča, člen Výkonného výboru Obvodního výboru KSČM Praha 3, člen Výkonného výboru Krajského výboru KSČM Praha a člen Ústředního výboru KSČM. Soudruh Vrobel seznámil přítomné s aktuální politikou KLDR a se základními tezemi její ústavy. Následně představil prezentaci fotografií z návštěvy delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v KLDR v dubnu tohoto roku u příležitosti 105. výročí narození věčného prezidenta, velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Shrnul své dojmy z této návštěvy hrdinné země socialismu, jež byly u všech členů delegace naprosto pozitivní. Následně odpověděl na dotazy posluchačů a rozhodně odmítl nepřátelskou pomlouvačnou kampaň proti socialistické Koreji. Odsoudil zahraničně-politickou orientaci následnických států bývalé ČSSR, které se staly vazaly imperialistů USA a přispěly tím ke zhoršení vztahů s lidovou Koreou. Vyzdvihl mírové poselství politiky KLDR a důsledně obranný charakter jejích vojenských operací, kontrastující s neustále sílícími výhrůžkami a zbrojením imperialistů, okupujících jižní Koreu, Japonsko a ostrovy v Tichomoří. Zdůraznil, že politika Korejské strany práce se opírá o uvědomělou podporu lidových mas a soustředí se na získání mladé generace pro odhodlané budování a obranu socialismu, což poskytuje zásadní záruku proti kontrarevoluci. Ocenil společenské vlastnictví a kolektivismus v osvobozené severní části Koreje, inspirativní pro celý svět.

 

 

Účastníci si mohli prohlédnout výtisk deníku ÚV Korejské strany práce Rodong sinmun (Dělnické noviny) s fotografiemi z vojenské přehlídky ke Dni Slunce 15. dubna, český časopis Pektusan a anglické vydání knih z KLDR, pojednávajících o 70 letech skvělého vedení Korejské strany práce (od r. 1945), revolučních aktivitách drahého váženého vůdce soudruha maršála Kim Čong Una a Paláci Slunce Kumsusan, mauzoleu velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena  a Kim Čong Ila. Tento posvátný chrám revoluce čučche rovněž delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan navštívila.

Poděkování za uspořádání besedy patří Obvodnímu výboru KSČM Praha 3 a za účast všem přítomným, z nichž i ti, kteří nejsou příznivci KLDR, přispěli svou ukázněností ke zdárnému průběhu akce. Zvláštní díky za milou pozornost patří účasti soudruhů z velvyslanectví KLDR v Praze.

 

 올빼미