Skip to content

Celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 18. června 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, které zhodnotilo její činnost za uplynulý rok. Úvodní slovo přednesl místopředseda soudruh Jozef Servista, který omluvil z jednání nemocného předsedu soudruha Jaroslava Kafku, popřál mu brzké uzdravení a návrat k práci. Ve svém projevu připomněl a odsoudil genocidní zločiny imperialistů USA a jejich vazalů v Korejské válce a významná výročí, která si v tomto roce připomíná KLDR.

pektusan_001

 

Vyjádřil uspokojení nad tím, že Společnost pravdivě informuje o KLDR a že se podařilo doplnit její výbor mladšími kádry. Zvlášť ocenil dlouholetou činnost zakladatele a čestného předsedy společnosti soudruha Jiřího Jarky, stejně jako pomoc velvyslance KLDR v ČR soudruha Kim Pchjong Ila a pracovníků velvyslanectví. Zdůraznil, že Společnost žádá ukončení vojenského ohrožování Koreje a žaluje USA, že brání míru a znovusjednocení a potlačují suverenitu národních států. Uvedl, že lepší je jedenkrát vidět než desetkrát slyšet, což mohou potvrdit všichni, kdo navštívili KLDR. Mezi nimi zvláště přivítal bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ soudruha Miloše Jakeše. V závěru projevu popřál zdraví a sílu maršálu Kim Čong Unovi při plnění cílů Korejské strany práce, stanovených na jejím VII. sjezdu, v boji za samostatnost, mír, přátelství, bezpečnost a znovusjednocení a dodal přání všeho nejlepšího podporovatelům lidově demokratické Koreje.

pektusan_007

 

Chargé d´affaires KLDR soudruh Kim Čchon Se informoval přítomné o průběhu a závěrech proběhlého VII. sjezdu KSP a přijatém pětiletém plánu do r. 2020. Zdůraznil úsilí KLDR o mírové znovusjednocení a upevnění přátelství se všemi, kdo respektují její suverenitu. Po úvodních slovech soudruha Kima přečetl zbylou část projevu III. tajemník velvyslanectví soudruh Ma Čchol Chun (Ma Chol Hun). (Celý text projevu ZDE.)

Setkání jednomyslně přijalo prohlášení, žádající vystoupení ČR z imperialistických paktů a jejich zrušení a v domácím i celosvětovém měřítku cestu budování socialismu dle vzoru KLDR. (Celý text prohlášení ZDE.) Jednomyslně odsouhlasilo také dopis váženému soudruhu maršálu Kim Čong Unovi, vyjadřující rozhodnou podporu KLDR, jež neochvějně bojuje za spravedlivý mír, znovusjednocení Korejského poloostrova, národní nezávislost a sociální spravedlnost a v tomto úsilí právem stojí v čele pokrokových sil celého světa. (Celý text dopisu ZDE.)

 

pektusan_003

 

Před zahájením diskuse byl promítnut krátký film, zachycující přehlídku k 70. výročí vzniku Korejské strany práce (v korejštině s ruskými titulky). V diskusi přítomní vyjádřili svůj obdiv k socialistické Koreji, kde je zajištěno bezplatné zdravotnictví, školství i bydlení, zatímco v kapitalistické a zfašizované jižní Koreji se vše platí. Tato kolonie USA se potýká s obrovskou nezaměstnaností, bezdomovectvím, žebrotou, prostitucí, velká část obyvatel bydlí ve slumech a zastánci KLDR jsou perzekuováni. Zmíněny byly i špatné pracovní podmínky v jihokorejských firmách v ČR.

 

pektusan_008

 

Přítomným byla předána informace o nových internetových stránkách Společnosti, umístěných na adrese https://www.kldr.info. K dispozici byly výtisky brožurek s projevy nejvyšších představitelů KLDR v češtině a slovenštině, výtisky českého časopisu Pektusan a časopisů KLDR v angličtině a ruštině.

Shromáždění bylo zahájení státními hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky a zakončeno Internacionálou. Před zahájením byly reprodukovány korejské budovatelské písně.

V závěru setkání bylo jednomyslně přijato usnesení. V závěrečném slovu místopředseda soudruh Servista popřál další úspěchy KLDR v jejím v rozvoji a boji proti imperialismu.

 

Leopold Vejr

pektusan_029 pektusan_019