Skip to content

Zväz proti imperializmu (ZPI)

DIU-flag

Vlajka ZPI

 

DIU-forming

Mladý súdruh a budúci prezident Kim Ir Sen zakladá ZPI 17. októbra 1926

Tradícia Zväzu proti imperializmu

17. október je výročie sformovania Zväzu proti imperializmu (ZPI, anglicky Down with imperialism (DIU)) prezidentom Kim Ir Senon. V roku 2015 je to 89. výročie.

Sformovanie ZPI umožnilo revolučnému boju kórejského ľudu nastúpiť na novú cestu svojho rozvoja, a umožnilo vznik slávnych výhonkov Kórejskej Strany Práce (KSP).

Revolučný vzhľad a charakter KSP je hrdým obrazom ZPI, jej tradície a jej hrdinské činy boli vzácnym pokladom strany.

Dlhá história kórejskej revolúcie, ktorá pochádza zo ZPI, je históriou víťazstva. Jej červená vlajka bola vždy vysoko vztýčená a jej počiatočná sila sa čoraz silnejšie chvela a napokon jej nesmrteľná história získala vznešenú tradíciu, ktorá bola určená žiariť večne.

Je to iba KSP, ktorá umožnila pevný pochod po ceste veci revolúcie od začiatku, počas jej napredovania až po jej úspech vo svetovom revolučnom hnutí, a vydobyla si víťazstvá napriek všetkým výbuchom v histórii.

Viera v nezávislosť, hlboko zakotvená v srdciach armády a ľudu pochádza zo ZPI. Takisto zo ZPI pochádza aj sila politiky Songun. Ako tretie z ZPI pochádza aj neporaziteľnosť kórejského socializmu, ktorého ideál má pôvod v založení ZPI.

Červená vlajka, vztýčená ZPI je zástavou neprerušenej revolúcie a úspešné dedičstvo ZPI poskytuje istú záruku večného víťazstva kórejskej revolúcie.