Skip to content

Z novoročního projevu maršála Kim Čong Una 1. 1. 2018

 

Maršál Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR, vrchní velitel Korejské lidové armády, přednesl 1. ledna čučche 107 (2018) novoroční projev.

Ve svém projevu pozdravil všechen lid, vojáky a důstojníky lidové armády, krajany na jihu a v zahraničí, pokrokové lidi ve světě a přátele.

Uvedl, že rok 2017 byl rokem hrdinného boje a velkého vítězství, které se vyznačovalo nesmrtelným přelomem v historii výstavby mocného socialistického národa jako dynamické síly, se soběstačností a samostatným rozvojem, a odkázal na dosažené úspěchy uplynulého roku.

Řekl: Velkolepým úspěchem bylo dokončení historické věci zdokonalení státních jaderných sil. Byl proveden test velmi silné termonukleární zbraně společně s testy různých nosičů jaderných hlavic, které úspěšně dosáhly naší ambice a našeho strategického cíle. Republika dospěla k ovládnutí mocného a spolehlivého odstrašujícího prostředku, nezvratitelného jakoukoliv silou.

Spojené státy nikdy nemohou vést válku proti mně a našemu státu. Měly by jaksepatří vědět, že celé území USA je v dosahu našeho jaderného úderu a jaderné tlačítko je stále na stole mé kanceláře, a toto je skutečnost, nikoliv hrozba.

Kim Čong Un také připomněl úspěchy v plnění pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství a na poli vědy a kultury v minulém roce. Všechny úspěchy dosažené v uplynulém roce jsou vítězstvím revoluční linie čučche Korejské strany práce a ušlechtilých výsledků hrdinného boje armády a lidu semknutých kolem strany, zdůraznil.

Objasnil úkoly k uskutečnění v tomto roce 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky. „Zahajme všeobecný revoluční útok k dosažení nového vítězství na všech frontách ve výstavbě mocné socialistické země!“ Toto je revoluční heslo, které bychom měli pozvednout.

Hlavním úkolem výstavby socialistického hospodářství pro tento rok je upevnit jeho nezávislou a na čučche založenou základnu a zlepšit životní standard lidu, jak to požaduje strategie vyhlášená na druhém plenárním zasedání sedmého Ústředního výboru Korejské strany práce.

Odvětví elektrárenského průmyslu by mělo renovovat a posilovat soběstačné zdroje energie a razit velkou snahu k rozvoji nového zdroje energie. Odvětví hutního průmyslu by mělo dále vylepšovat technologii výroby oceli, rozšiřovat kapacitu výroby železa a rozhodně zvýšit kvalitu kovů, aby uspokojilo poptávku národního hospodářství po železu a oceli.

Na poli chemického průmyslu by mělo být urychleno budování chemického průmyslu C1 [„jednouhlíkový“ průmysl – výchozí surovinou je syntézní plyn, který lze vyrobit z uhlí nebo biomasy; zaváděním tohoto průmyslu se snižuje závislost na ropě – pozn. překl.], podle plánu vést práce na stavbě základů pro výrobu katalyzátorů a na stavbě továrny na fosfátová hnojiva. Měl by se inovovat a zdokonalit výrobní proces sody z primární suroviny glauberitu.

Na poli strojírenství by strojírenské továrny měly být převedeny na moderní základnu, měly by naším vlastním způsobem vyvíjet a vyrábět strojírenské výrobky světové třídy.

Společně by se měly inovovat těžba uhlí a rud s železniční dopravou. Zařízení a výrobní procesy v továrnách lehkého průmyslu by měly být přetvořeny tak, aby byly uspořeny lidské pracovní síly a elektřina, a z domácího materiálu by se mělo vyrobit více rozličného kvalitního spotřebního zboží. V zemědělství a rybolovu je nutné dosáhnout vzestupu.

Měli bychom co nejdříve dokončit stavbu pobřežní turistické zóny Kalma ve Wonsanu, urychlit hlavní projekty výstavby jako je úprava krajiny v okrese Samčijon, stavba elektrárny Tančchon a v druhé fázi projekt vodního kanálu v provincii Jižní Hwanghe a přímé neutuchající úsilí k výstavbě bytových domů. Měli bychom dále rozšiřovat rozsah kampaně obnovy lesů.

Je nutné všestranně rozvíjet socialistickou kulturu. Je třeba posílit řady učitelů, zlepšit obsah a metody vzdělávání, jak požaduje trend rozvíjení moderního vzdělávání, důsledně uplatňovat lidově orientovaný charakter ve veřejném zdravotnictví a posílit výrobu zdravotnického zařízení a různých druhů léků.

Měli bychom energicky provádět masové sportovní aktivity, vytvářet sportovní techniky a taktiky našeho vlastního stylu a vytvářet umělecká a literární mistrovská díla, která opravdově znázorňují hrdinný boj a život našeho sloužícího mužstva a lidu v éře Mallimy [okřídlený kůň, pozn. překl.] a krásné a vznešené rysy správné pro lidské bytosti. Tímto způsobem můžeme rozdrtit buržoazní reakční kulturu revolučním socialistickým uměním a literaturou.

Měl by být veden silný boj s cílem zpřísnit morální disciplínu ve společnosti, nastolit socialistický způsob života a eliminovat všechny druhy nesocialistických praktik, aby se zajistilo, že všichni lidé, zušlechťujíce duševní a morální rysy, povedou revoluční a kultivovaný život.

Měli bychom dále upevňovat své vojenské schopnosti sebeobrany. V letošním roce 70. výročí přeměny Korejské lidové revoluční armády v pravidelné revoluční ozbrojené síly velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem by lidová armáda měla zdokonalit své rysy, jak náleží revolučním ozbrojeným silám strany. Korejské lidové vnitřní bezpečnostní síly by měly nabrousit ostří meče třídního boje a včas zjistit a zmařit úklady nežádoucích a nepřátelských elementů. Dělnicko-rolnické rudé gardy a Mladé rudé gardy by měly zvýšit své bojové schopnosti ve všech ohledech prostřednictvím intenzivního bojového a politického výcviku.

Pevně třímaje strategickou linii souběžného rozvoje dvou front v souladu se strategickou politikou, nastolenou stranou na 8. konferenci muničního průmyslu, by měl obranný průmysl vyvinout a vyrobit silné strategické zbraně a vojenskou výzbroj našeho stylu, zdokonalit čučche-orientované výrobní struktury a modernizovat své výrobní linky na základě špičkových věd a technologií.

Výzkumný sektor v oblasti jaderných zbraní a raketový průmysl by měly hromadně vyrábět jaderné hlavice a balistické střely, jejichž síla a spolehlivost již byly plně prokázány, aby podnítily úsilí o jejich nasazení. A měli bychom být vždy připraveni na okamžitý jaderný protiútok, abychom se vyrovnali s manévry nepřítele pro jadernou válku.

Politická a ideologická síla je první a nejdůležitější silou našeho státu a velkým pohonem pro otevření cesty pro budování mocné socialistické země. Abychom úspěšně plnili bojové úkoly, kterým čelíme, měli bychom celou stranu pevněji semnout na jejím organizačním a ideologickém základě a vytvořit důkladnou revoluční atmosféru uvnitř strany. Tímto způsobem můžeme neustále posilovat svou bojovou účinnost a vedoucí úlohu v celé revoluci a výstavbě.

Všechny organizace strany by neměly nikdy tolerovat žádné odstíny heterogenních myšlenek a dvojích standardů disciplíny, které jsou v rozporu s ideologií strany, ale všestranně posílit jednomyslnou jednotu celé strany v čele s Ústředním výborem.

Celá strana by měla zahájit intenzivní boj o vytvoření revoluční atmosféry uvnitř strany s hlavním důrazem na vykořenění zneužívání autority strany, byrokratismu a dalších překonaných metod a stylu práce, aby se zajistilo, že příbuzenské vztahy mezi stranou a masami lidu budou pevné jako skála.

Tento rok je významným rokem jak pro sever, tak i pro jih, protože náš lid bude oslavovat 70. narozeniny KLDR jako ohromnou světlou událost a na jihu se budou konat zimní olympijské hry. Abychom oslavili tyto velké události skvělého národa a ukázali jeho důstojnost a životní sílu, měli bychom rozehřát zmrzlé vztahy severu a jihu a ověnčit takto tento významný rok tak, aby se zvláště zapsal do dějin národa.

Pokud jde o zimní olympijské hry, které se brzy uskuteční v jižní Koreji, bude to pro nás dobrou příležitostí k prokázání prestiže národa a vážně přejeme olympijským hrám úspěch. Z tohoto úhlu pohledu jsme ochotni vyslat naši delegaci a přijmout další nezbytná opatření; pokud jde o tuto záležitost, orgány severu a jihu se mohou brzy setkat. Jelikož jsme krajané stejné krve jako jižní Korejci, je pro nás přirozené, že s nimi budeme sdílet jejich potěšení z příznivé události a pomůžeme jim.

KLDR jako mírumilovná a odpovědná jaderná mocnost nepoužije jaderné zbraně a ani nebude jakoukoli zemi nebo oblast jadernými zbraněmi ohrožovat, nebudou-li nepřátelské agresivní síly narušovat suverenitu a zájmy našeho státu. Ale budeme rozhodně reagovat na jakýkoliv čin narušující mír a bezpečnost Korejského poloostrova.

Korejská strana práce a vláda KLDR bude rozvíjet dobré sousedské a přátelské vztahy se všemi zeměmi, které respektují svrchovanost naší země a jsou k ní přátelské, a bude se snažit budovat spravedlivý a mírový svět.

KSP a vláda KLDR nezastaví boj a pokrok s důvěrou ve víru a sílu lidu až do konečného vítězství revoluční věci čučche, nýbrž jistě přiblíží budoucnost socialistické mocnosti, ve které všechen lid bude užívat důstojného a šťastného života.

 

Dle Korejské ústřední tiskové agentury – KCNA (http://www.kcna.kp) a exploredprk.com.